“Z Kuşağı İş Yaşamında” BEBKA Proje Çalışmaları Devam Ediyor…

Gençler ile iş dünyası arasında bağ kuracak Z Planı ile ilgili olarak BOSİAD ile iş birliği protokolü imzalayan Üsküdar Üniversitesi, çalışmalarına Bursa’da devam etti.


İşverenlerin Z kuşağını anlamasını, işletmelere yeni nesil katılımını artırmayı, onları elde tutmayı, yeni nesil liderler ve yöneticileri çok kuşaklı işyerlerindeki rollerini anlamalarını hedefleyen BOSİAD Z Planı, BEBKA’nın Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında değerlendirilmek üzere genişleyip kol vererek yeni projelere dönüşüyor.

BOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin, Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi (GBA) Müdürü Dr. Nebiye Yaşar ve İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal, Z Planı kapsamında Bursa’da yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek üzere BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak’ı ziyaret etti.

Genel Sekreter Durak’tan 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı hakkında bilgi alan üyeler, Z Planı kapsamında kurulacak Z Meclisi’nin niteliklerini artırmak amacıyla çalışmaları daha da genişletme kararı aldı.

BOSİAD, BEBKA’nın 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısına çıktığı Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı’ndan destek alması halinde kuracağı BOSİAD Akıllı Uzmanlaşma ve Yenilikçi Verimlilik Merkezi’nde (BOSİADMER), Z Meclisi gençleriyle birlikte çalışacak.

9 farklı yenilikçi atölyenin yer alacağı BOSİADMER’de, Z Meclisine üye olacak üniversite öğrencileri ile yine Z Kuşağından mavi ve beyaz yaka çalışanlarının potansiyellerinin iş gücü piyasasına aktif katılımlarının desteklenmesi amaçlanacak.

İş yaşamında kuşaklararası uyumluluk ölçeği geliştirilecek…

Her bir atölye çalışmasında firmalarla birlikte yer alacak olan Z Meclisi üyelerinin farkındalık ve tutumlarını ölçmeye yönelik ölçeklerin yanı sıra bu atölye çalışmaları kapsamında yenilikçi bir uygulama ölçeği olarak ilk defa iş yaşamında kuşaklararası uyumluluk ölçeği geliştirilecek.

BOSİAD Z Planında Neler Var?

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın akademik danışmanlığında doğru politikalar üretebilmek, kuşak farkını anlayıp, karşılıklı anlayış geliştirip, ortak bir yol haritasıyla geleceğe birlikte hazırlanmak amacıyla başlatılan BOSİAD Z Planı’nın sonuçlarının alınabilmesi için en az 2 yıl sürdürülecek.

Öncelikle iş dünyasına “Hazır veya değil, geliyoruz” mesajı vermek üzere BOSİAD Z meclisi kurulacak. Z meclisi, Bursa’daki meslek ve düz liseler ile Uludağ Üniversitesi’nin çevre mühendisliği, sosyoloji, kimya, makine, tekstil ve bilgisayar bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ve Bursa OSB’de makine, otomotiv, tekstil ve gıda gibi farklı sektörlerden firmaların tespit edeceği mavi ile beyaz yakalı çalışanlar olmak üzere 66 üyeden oluşacak. Z Meclisi’ne rehberlik etmek üzere kurulacak Z Meclisi Yüksek İstişare Kurulu’nda işveren düzeyinde tüm kuşak temsilcileri de yer alacak.

BOSİAD Z Meclisi’nin belirleyeceği ihtiyaçlar doğrultusunda verilecek eğitimler Z Planının bir diğer ayağı olan BOSİAD XYZ Akademisi tarafından gerçekleştirilecek. Üsküdar Üniversitesi’nin ‘Z Kuşağı Üniversitede’ projesi kapsamında hazırlanan Z Kuşağı Eğitim Modüllerinden faydalanılacak olan BOSİAD XYZ Akademisi’nde ayrıca Bursa sanayisi hakkında deneyimler aktarılacak ve üretime yönelik deneyimler yaşatılacak. Yerel, ulusal ve uluslararası sanayiciler, işadamları ve fikir önderleri çalıştaylarda konuşmacı olarak konumlandırılacak.

Z Meclisi, çalıştaylar sonrası her yılsonunda BOSİAD koordinatörlüğünde Z Raporu’nu basın toplantısı ile açıklayacak.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)