Entegre Tıp Etkinliği Gerçekleştirildi...

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Usta moderatörlüğünde “Entegre Tıp” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin konuğu, GETAT Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu oldu.


Batıda hepimizin eğitim aldığı tıpta, farklı kültürler diye bir şey yok

Pandemi tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen programda geleneksel tıp ve tamamlayıcı tıp ayrımına değinen Müslümanoğlu, “Geleneksel tıp, kanıta ve bilimsel metotlarla yapılan araştırma ve ölçüm yöntemlerinin kullanıldığı, farklı toplumlarda usta-çırak ilişkisi gibi ampirik bilgiye dayalı olarak geliştirilmiş tıbbi sistemlere işaret etmekte kullanılır. Tamamlayıcı tıp, ilave yarar sağladığına inanılan sağlık uygulamalarının konvansiyonel tıpla birlikte kullanılması sonucu kazandığı anlamdır. Alternatif tıp, genel anlamda kapsadığı alanın ne olduğunu değil ne olmadığını ifade eden bir kavramdır.” Dedi.

İntegratif tıp, tamamlayıcı ve alternatif tıptan farklılık göstermektedir

İntegratif tıptan bahseden Müslümanoğlu; “Günümüzde bilim dünyasındaki gelişmeler, yüzyıllardır çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ve halk arasında etkinliği kanıtlanmış çeşitli geleneksel tedavi yaklaşımlarının tümünü kapsamaktadır. Böylece insanların yarar görebilecekleri geleneksel tedavi yaklaşımlarının belirlenmesine çalışılmaktadır.

İntegratif tıp, tamamlayıcı ve alternatif tıptan farklılık göstermektedir. Birincisi, TAT uygulayıcıları çoğunlukla bilimsel tıbbın yerine, bazen de bilimsel tıpla birlikte tedavi uygularken, integratif tıp uygulayıcıları bilimsel tıp ile uyumlu olacak şekilde tamamlayıcı tıp tedavilerini uygulamaktadır.” dedi.

Geleneksel tıp insanlık tarihi kadar eskidir

Geleneksel tıp insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirten Müslümanoğlu, “Yazılı kayıt olarak 5000 yıllık bir tarihe sahiptir. İslamiyet öncesi ortaya çıkan geleneksel Türk halk hekimliğinin binlerce yıllık tarihi vardır. Geleneksel Anadolu Halk Hekimliğinin kaynakları arasında hem İslamiyet öncesi hem de sonrası inanç ve uygulamalar yatmaktadır. Yaklaşık 2500 yıl önce Anadolu topraklarında Hipokrat, hocası Alkmaion’dan öğrendiği Tabiat Felsefesini geliştirmiştir.” Şeklinde konuştu.

Batı tıbbı hastalıklara, geleneksel tıp hastalara odaklanır

Bilimsel çalışma algoritmasından bahseden Müslümanoğlu; “Hepimiz Batı tıbbından eğitim aldık. Batı tıbbı klinik çalışma standartlarında uygulanan standartların geleneksel tıbba uygulamak oldukça zordur. Batı tıbbı hastalıklara odaklanırken, geleneksel tıp ise hastalara odaklanır. Holistik yaklaşım gereği her hastaya aynı hastalık için farklı tedavi yaklaşımları uygulanabilir. Geleneksel tıp için farklı bir etik kurul uygulaması gerekmektedir. Türkiye dünyada geleneksel etik kurul oluşturan ilk ülkelerdendir.” Şeklinde konuştu.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)