“Bilim İnsanlık İçindir, Kapital ve Ticaret için Değildir”

Prof. Dr. Tayfun Uzbay

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi Dâhili Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün düzenlediği çevrimiçi gerçekleştirilen “Biyoteknolojide Seminerler” programına katıldı. Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Covit-19 Pandemi Sürecinde Cehalet Bilimi” konusunda paylaşımlarda bulundu.

“Bilim yapabilmek için bilimsel düşünmek gerekir” 

Bilimin tanımını yapan ve bilimin doğru düşünme sistematik olarak bilgi edinme süreci olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Bilim bizi bilgilendiren bir süreçtir. Doğru düşünerek sistematik olarak bilgi ediniriz. Bilimin amacı, yaşadığımız dünyada doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırıp bunun sistematik bir şekilde insan ve insanlık yararını gözeterek değerlendirmektir. Bilim dogma değildir. Yanılmaz dogmalar içeren bir öğreti hiç değildir.

Tutarlılık ölçütü içinde tutarlı bir şekilde sınama, yanılsama ve yanılgıyı ayıklama sürecidir.Teknoloji geliştikçe bilim yanılabilir, eski bilgiler önemini kaybedebilir, yerine yeni bilgiler gelebilir. Bunları tutarlı bir şekilde yenileyerek yoluna devam eder. Bilim yapabilmek için bilimsel düşünmek gerekir. Bilimsel düşünce analitik düşünme demektir aslında. Analitik düşünmek olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde akıl süzgeci içinden geçirip tarafsız şekilde analiz edip en doğru sonuca ulaşmaktır. Analitik düşünme çerçevesinde bilimsel gelişmelerle insanların yaşam kalitesi ve yaşam süresi giderek artmıştır.” dedi.

 Prof. Dr. Tayfun Uzbay

“Bilimde olması gerekenle değil olanla uğraşmalısınız”

Prof. Dr. Tayfun Uzbay, bilimsel bilginin olmazsa olmaz özellikleri olduğunun belirtti. Uzbay, “Bu verileri doğru biçimde yorumlamışsanız bilimsel bilgi elde edersiniz ve bilimsel bilgi bilimsel yöntemlerin doğru uygulanmasıyla elde edilir. Bilimsel bilgi çok değerlidir. Ancak bilimsel bilginin olmazsa olmaz bir takım özellikleri vardır. Elde ettiğiniz bilimsel bilgiyi tarafsız bir yaklaşımla elde etmeniz lazım.

Ayrıca doğru ölçme ve değerlendirmeyle ölçüp değerlendirmeniz lazım.Yani hatalı bir değerlendirmeyle hatalı bir bilimsel değerlendirmeye ulaşabilirsiniz. Hangi yöntemin hangi ölçme ve değerlendirme tekniğine uygun olduğunu bilmeniz gerekir. Elde ettiğiniz sonucunun yarıca kanıtlanabilir olması lazım. Bu sadece sizin laboratuvarınızda geçerli olmamalı. Ve olması gerekenle değil olanla uğraşmalısınız. Ayrıca da dil, din, milliyet ve ırk ayrımı olmaksızın geçerli olmalıdır. Yani bilimin evrenselliği prensibi burada geçerlidir.” ifadelerini kullandı.

“Pandemi sürecinde kanıta dayalı olmayan ürünler piyasaya çıktı” 

Prof. Dr. Tayfun Uzbay, pandemi sürecinde ortaya kanıta dayalı olmayan şekilde covid-19 tedavisinde kullanılacak çeşitli ürünlerin piyasaya sürüldüğünü ve bunların reklamının yapıldığını belirtti.

“Bilim insanlık içindir, kapital ve ticaret için değildir”

Konuşmasında bilimin kapitalist sisteme taviz vermemesinin gerektiğine de değinen Uzbay, “Bilim etik zeminde yapılacak dedik. Bilim ideal gerektirir. İdealist olmanız lazım. Biz bu patent işini de çok fazla abartıyoruz. Bu, kapitalist sistemin bir dayatmasıdır. Patent alınacak alanlar vardır alınamayacak alanlar vardır. Tüm insanlığa mal olması gereken bilimsel buluş ve keşifler vardır. Bilim insanlık içindir, kapital ve ticaret için değildir. Öncelikle bunu ortaya koymamız lazım. Cehalet bilimini besleyen de bilimin kapital olarak ele alınmasıdır, bu sistem içerisinde ticari olarak değerlendirilmesidir” ifadelerini kaydetti.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)