İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Çalıştayı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÇALIŞTAYI
 
‘’İNSANİ DEĞERLERİN YENİDEN İNŞASI’’
 
Tarih:17 OCAK 2014
Yer:Üsküdar Üniversitesi Nermin TARHAN Konferans Salonu
 
TOPLANTI PROGRAMI
 
09.00-10.00 : Kayıt 
 
10.00-11.00 : Açılış ve Protokol Konuşmaları
 
11.00-12.00: Birinci Oturum
 
12.00-13:30: Öğle Yemeği
 
13:30-14:30: İkinci Oturum 
 
14:30-15:00: Çay- Kahve Arası
 
15:00-16:00: Üçüncü Oturum 
 
16:00-16:30 : Çay- Kahve Arası
 
16:30-17:00 : Çalıştay Sonuç Bildirgesinin Sunumu
 
Çalışma Grubu 1: Kuleli Salonu
 
KONU: DEĞERLER HAREKETİNİN ÇOCUK VE GENÇ BOYUTU
Oturum Başkanı :  Prof. Dr. Nevzat TARHAN
 
1. Medya ve Sosyal Çevre
2. Eğilimleri ve Duyguları Yönetme
3. Çocuk ve Gençlerde Şiddet Olgusu
4. Çizgi Filmler 
 
Çalışma Grubu 2: Beylerbeyi Salonu
 
KONU: DEĞERLER HAREKETİNİN AİLE VE SOSYAL BOYUTU
Oturum Başkanı : Prof Dr. İrfan KÜFREVİOĞLU
 
1. Ailede Duygusal Zekâ
2. Anne ve Baba Tutumlarında Tutarlılık ve Bilinç odaklı değerler eğitimi
3. Değer Eğitiminin Paydaşı Olarak Aile (anne- baba)
4. Sosyal Rol Olarak Güzel İnsan Modeli 
 
Çalışma Grubu 3:334 No. lu Toplantı Salonu
 
KONU: DEĞERLER HAREKETİNİN EĞİTİM BOYUTU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU
 
1. Okul Öncesinde Değerler eğitimi
2.Etik Değerler Eğitimi
3. Değerler Eğitimi ve Eğitim Programları 
4. Öğrenen Örgüt Olarak Kurumlarda Değerler Eğitimi