Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Takdir, onay, övgü aile bütünlüğünde önemli”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İnsan Toplum ve Medeniyet Konfederasyonu’nun düzenlediği “Son Kale Aile” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında aileyi zayıflatan 3 hastalığa vurgu yapan Tarhan, canlı bir varlık olan ailede takdir, onay, övgü sözcüklerinin olmasının aile bütünlüğü açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

İstanbul Emin Saraç Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Mutlu Yuva Dernek Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt yaptı.“Batı da boşanmalar arttı

Katılımın oldukça yoğun olduğu konferansta mutluluk bilimi ile ilgili paylaşımlarda bulunan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü-Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, batı da mutluluk bilimine ihtiyaç duyulmasının nedenini yaşanılan medeniyet krizi olduğunu söyledi. Tarhan, Kaliforniya ABD’nin en gelişmiş şehri, eğlence kültürünün yerleştiği bir bölge. Bu bölgede bu özellik nedeniyle Kaliforniya Sendromu ortaya çıktı. Boşanmalar, cinsel kimlik bozuklukları arttı. İnsanlar başarılı, üretken ama mutlu değil. Haz peşinde koşan insanlar bu hazza ulaşamadıklarında depresyona girip bencilleşiyor, sonraki aşamada ise yalnızlaşıyor” şeklinde konuştu.

Önceden Amerika'da başarı konferansları verildiğini söyleyen Tarhan, şimdilerde başarı konferanslarının yerini mutluluk konferanslarının aldığını belirtti. Tarhan, "Eskiden Amerika'da başarı konferansları veriliyordu. Şimdi mutluluk konferansları veriliyor. Çünkü başarı tatmin etmiyor. Kapitalist sistem de başarıyla oluşan tüketimin üretimi arttırdığı felsefesi vardı. Öyle olunca da 10 kişiden 3'ü mutlu olabiliyor. 'İnsanların büyük çoğunluğunu kapsamayan bu sistem insanlığın yararına değildir' diyen kapitalizm şu anda öz eleştiri yapıyor."

“Bencilleşen birey aileyi ayak bağı olarak görüyor”

Modern toplumda ailenin önemini vurgulayan Tarhan, modernleşmeyle bencilleşen, dünyevileşen bireylerin aileyi ayak bağı olarak gördüğünü ifade etti. Tarhan, “Toplumu ayakta tutan en temel değer ailedir, modernleşmeyle bencilleşen, dünyevileşen bireyler aileyi ayak bağı olarak görüyor. Aileyi değersizleştiriyorlar” dedi.“Aileyi zayıflatan 3 hastalık”

Aileyi zayıflatan 3 hastalık olduğunu söyleyen Tarhan bu hastalıkları, Sekülarizm, sosyal anomi ve bireycilik olarak değerlendirdi. Tarhan, “sekülarizm, insanın dünyevileşerek vicdani sorumluluğunun zayıflaması bencilleşmesidir. Bencilleşen insan aileyi ayak bağı olarak görüyor. Sosyal anomi, sosyal normların bozulmasıdır, normların bozulması aileyi koruyan surların yıkılmasına da neden oldu. Bireycilik ise ailenin değil bireyin kutsal olduğunu savunuyor” şeklinde konuştu.  
“Evde pozitif cümleler kullanmalıyız”

Son dönemlerde aile değerinin kaybedildiğini söyleyen Tarhan, aileyi korumaya öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Tarhan ailenin canlı bir oluşum olduğunu ifade etti. Tarhan, “Aile canlı bir varlıktır. Ailede takdir, onay, övgü sözcüklerinin olması aile bütünlüğü açısından çok önemlidir. Evde negatif sözcükten çok pozitif sözcükler, olumlu cümleler kullanmalıyız” dedi.“Kadın erkek ilişkisi tamamlayıcı bir ilişkidir”

Evliliklerde ego savaşlarının çok sık yaşandığına değinen Tarhan, kadın erkek ilişkisi üzerine paylaşımlarda bulundu. Tarhan, “Eşler birbirlerine sen değil ben diliyle hitap etmeli. Bu şekilde evliliğin kalitesi artar. Günümüzde evliliklerde çokça ego kavgaları yaşanıyor. Sen bana bunu dedin, sen bana bunu yaptın, senin annen şöyle, gibi sen ben kavgaları yaşanıyor. Kadın erkek ilişkisi rekabet ilişkisi değil, tamamlayıcı bir ilişkidir” şeklinde konuştu.

Konferans sonunda Suffa Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve İstanbul Grubu Merkez Valisi Abdülkadir Yazıcı, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a tablo hediye etti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, programın sonunda okuyucuların kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile bol bol fotoğraf çektirdi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)