55. Ulusal Psikiyatri Kongresine Üsküdarlı lisansüstü öğrenciler damga vurdu!55. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve Psikoloji Doktora Programı öğrencileri de katıldı.
 
Öğrenciler çalışmalarını alanında uzman isimlere sundu

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve Psikoloji Doktora Programı öğrencileri Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Hüseyin Ünübol koordinatörlüğünde yürüttükleri son araştırmalarını alanında uzman ruh sağlığı çalışanlarına sunma fırsatı buldu.

23 - 27 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Pullman Otelde gerçekleştirilen kongreye Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri birbirinden farklı araştırma konuları ile katıldı.Kongrede sunum yapan Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri ve araştırma yürüttükleri konular;

 • Banu Bostancı: Engeli Olan ve Olmayan Bireylerin Bağlanma Stillerinin Karşılaştırılması
 • Çisem Uzun: Genç Erişkinlerde Psikiyatri Başvuru Durumunun Çeşitli Psikiyatrik ve Sosyodemografik Özelliklere Göre Yordayıcılığının İncelenmesi
 • Ayşe Şenay Koç: Türkiye’de Beliren Yetişkinlerde Oyun Bağımlılığını Yordayan Sosyodemografik ve Psikolojik Faktörler
 • Zeynep Gamze Kalkanlı: Orta Yaş ve Üzeri Kişilerde Beden Kitle İndeksi ile Sosyodemografik Özellikler ve Çeşitli Psikolojik Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Gül Koçyiğit “Türkiye'de Öznel İyi Oluşa Etki Eden Faktörler
 • İlknur Uz:  Engelli Olan Bireylerle Engelli Olmayan Bireyler Arasındaki Psikolojik Semptom Farklılıklarının Değerlendirilmesi
 • Mürüvvet Nil Gönce: Negatif Duygulara Etki Eden Faktörler
 • Fatima Serra Arslan: Türkiye'de Pozitif Duygulara Etki Eden Faktörler
 • Neslihan Aslıhan İlsan:30-38 Yaş Arası Kişilerin Bağlanma Stilleri ve Kişisel İyi Oluşlarının Medeni Duruma Göre İncelenmesi
 • Seher Tunçer: Alkol Kullanan Bireylerde Psikolojik Belirtiler ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi
 • Kudret Yavuz: Türkiye'de Somatizasyona Etki Eden Faktörler
 • Tuba Nur Yazıcı: Türkiye’de Çok Çocuklu Ailelerdeki Kişisel İyi Oluşun, Cinsiyet ve Eğitime Göre Değerlendirilmesi
 • Betül Dursun: 18-23 Yaş Arası Kişilerde Beden Kitle İndeksinin Sosyodemografik Özellikler ve Psikolojik Değişkenlerle İlişkisi
 • Simru Kavak: Beden Kitle İndeksi’ni etkileyen çeşitli sosyodemografik faktörler ve psikolojik değişkenler arasındaki ilişkinin 30-38 yaş arasındaki kişilerde incelenmesi
 • Kübra Özkaya - Melisa Aksu: Genç yetişkinlerde ebeveyne duygusal erişilebilirlik ve algılanan ebeveynlik biçiminin benlik saygısı ile ilişkisi
 • Burçin Ustabaşı- Melisa Aksu: Kişilerarası ilişki tarzı ile danışmanlık öz-yeterliği ve problem çözme becerisi arasındaki ilişki
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)