“İş Yaşamında Yalnızlık”

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.43127

Üsküdar Üniversitesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu’nda ‘İş Yaşamında Yalnızlık’ konusu ele alınacak. 16 Aralık Cumartesi günü çevrimiçi düzenlenecek sempozyumun yurtiçi ve yurtdışından davetli konuşmacıları, farklı alanlardan katkılar sunmak üzere bir araya gelecek. 

Üsküdar Üniversitesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek ve ana teması ‘İş Yaşamında Yalnızlık’ olan Uluslararası Yalnızlık Sempozyumunda farklı ülkelerde çeşitli mesleklerden insanların yalnızlık deneyimleri interdisipliner bir bakış açısıyla ele alınacak.

16 Aralık Cumartesi günü çevrimiçi düzenlenecek sempozyumun yurtiçi ve yurtdışından davetli konuşmacıları, farklı alanlardan katkılar sunmak üzere bir araya gelecek. 

Sempozyumda farklı ülkelerde çeşitli mesleklerden insanların yalnızlık deneyimleri interdisipliner bir bakış açısıyla tartışılacak. Her konuşmacı, kendi çalıştığı alandan ve kendi bakış açısıyla yalnızlığı iş yaşamı bağlamında ele alarak önemli tartışmalar sunacak ve önemli soruları gündeme getirecek.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan yapacak.

Sempozyumda Birinci oturumda, Üsküdar Üniversitesinde Doç. Dr. Cem Tutar ‘Yeni Kapitalizmde Enformasyon Teknolojileri ve İş Yaşamının Ethosu: Bir Performans Kültü Hikâyesi’, Dr. Tansel Tercan, Dr. Nurfer Tercan ve L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi ‘Yalnızlığın Mücadelesi: Turizmin İş Hayatında Yalnızlığı Keşfetmek’, Prof. Dr. Gali Galiev ve Doç. Dr. Zinira Abrarova ‘İş Kaybının Yol Açtığı Yalnızlık: Rusya Örneği’ konularını ele alacak. Ayrıca Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kalkendeler Özdin ve Aslı Hale Kılıç ‘Türkiye’de İşyerinde Yalnızlık: Araştırma Sonuçları’ nı açıklayacak.

Sempozyumun ikinci oturumunda; Yusuf Özkan Özburun ‘Yalnız Kaldığında Kendin İçin Bir Evren Ol!’, Hale Sülüş Örenç ‘Okul Müdürlerinin Yalnızlığı’, Hülya Mutlu, ‘Psikolojik Sermaye Yatırımı Olarak İnsan İlişkisi’, Kader Güven Keskin ve Merve Akkız Altun ‘Türkiye'de Patron Şirketlerinde 2. Jenerasyonun Yalnızlığı’,  Üçüncü Oturumda Doç. Dr. Güzel Tokareva ‘Beyaz Yakalı Göçmen İşçilerin Yalnızlığı’, Asif Bayramov ‘İş Yaşamında Yalnızlık ile Yabancılaşma İlişkisi’, Milana Dzhidzhoeva ‘Rusya’da Girişimcinin Yalnızlığı: İş Yaşamında Ve Ötesinde’, Ashimova Aigerim, Vaishali Jadon-Yönetim Teknolojisi Enstitüsü, Ghaziabad, “ İşyerinde Yalnızlığın Boyutlarını ve Örgütsel Sonuçlarını Anlamak : Hindistan Örneği”, Lev Gumilyev ve Zaida Kunanbayeva ‘Başarılı ve Yalnız İş Kadınları: Kazakistan Örneği’ başlıklı sunum gerçekleştirecek.

Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun programına ulaşmak için:
 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)