“Yapay Zekâ ve Halkla İlişkiler” Kitabı Yayımlandı!

Haber ile ilişkili SDG etiketleri

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.42923

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Burak Çeber’in yayımlamış olduğu kitap, Türkiye’de halkla ilişkiler alanında yapay zekâyı konu alan ilk kitap olma özelliğini taşıyor.

Dr. Burak Çeber’in kaleme aldığı “Yapay Zekâ ve Halkla İlişkiler: kullanım alanları, etki, sınır ve zorluklar” kitabı uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olarak Nobel Bilimsel Eserler etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, yapay zekâ uygulamalarının halkla ilişkilerde kullanım alanlarını; etki, sınır ve zorluklarıyla birlikte halka ilişkiler birim ve ajanslarıyla yapılan derinlemesine görüşmeler üzerinden anlatıyor.

Yapay Zekâ Çağında Halkla İlişkilere Yeniden Bakmak

Yenilikçi teknolojiye sahip yapay zekâ uygulamaları halkla ilişkilerde yeni alanlar, normlar ve yöntemler oluşturarak alana ilişkin yeni çözümler üretmektedir. Yeni bir esnekliğe, uyarlanabilirliğe ve bağlamsallaştırmaya sahip olan bu yeni teknolojiler, mevcut halkla ilişkiler uygulamalarını dönüştürmektedir. Yapay zekânın sürece entegre edilmesi ile yaşanan bu dönüşüm, yeni bir halkla ilişkiler anlayışını da beraberinde getirmektedir. Halkla ilişkiler alanı yapay zekâ teknolojilerinden etkilendikçe halkla ilişkilerin uygulama alanlarının değişip dönüştüğü, halkla ilişkiler uzmanlarının görev tanımlarının ve rollerinin de bu değişim-dönüşümden etkilendiği görülmektedir.

Yazar, yapay zekâ uygulamalarının halkla ilişkilerde kullanımını basit-tekrarlayan görevlerde ve iletişimin stratejik olarak yönetiminde olmak üzere iki ayrı çerçevede incelerken, halkla ilişkiler uzmanlarını da yakından ilgilendiren yaratıcılık, güven, duygu, etik, güvenlik, gizlilik, ön yargı, mesleklerin devralınması gibi tartışmalı konulara da yer veriyor.

Yapay Zekâ ve İnsan İş Birliği

Günümüzde yapay zekâ uygulamaları, geniş kapsamlı halkla ilişkiler görev ve süreçlerinden daha çok belirli görevleri destekleyen bir araç niteliği taşımaktadır. Yapay zekâ kullanımı ile yerine getirilen görevlerin büyük bir kısmı uygulayıcıların yönlendirmesiyle ve onların denetiminde gerçekleşmektedir. Bu aşamada kurum ve ajansların üzerinde durmaları gereken konu, yapay zekâ uygulamalarının sunmuş olduğu avantajlara mı, yoksa bu sistemlerin eksik yönlerine mi odaklanılacağı konusudur. Yapay zekâ uygulamalarının artan kullanımı ve halkla ilişkiler alanına katkıları düşünüldüğünde kurum ve ajanslar için asıl odaklanılması gerekenin, yapay zekâ uygulamalarına nasıl adaptasyon sağlanacağı olduğu ortaya çıkmaktadır. Güncel gelişmeler, başarının insan ve yapay zekâ arasında sağlanacak olan iş birliğine ve bu iş birliğinden doğacak olan sinerjiye bağlı olduğunu göstermektedir.

Yazar, yapay zekâ uygulamalarını iş süreçlerine dahil eden sektör profesyonelleri ile yaptığı görüşmelerden hareketle, yapay zekâ teknolojilerinden başarılı bir şekilde yararlanılması ve bu teknolojilerin sunmuş olduğu avantajların ve zorlukların anlaşılıp geleceğe yönelik doğru adımların atılması için kurum ve ajanslara rehber niteliğinde öneriler sunuyor. Burak Çeber’in bu eseri, yapay zekâ uygulamalarının halkla ilişkilerde bir araç olarak kullanımını etki, sınır ve zorluklarıyla birlikte geniş perspektiften inceleyerek başarılı bir halkla ilişkiler stratejisi için uygulayıcılarla yapay zekâ arasında iş birliği sağlamanın yolunu açıyor.

halklailiskiler.com