Dr. Muhammet Enis Bulak: “Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sistemleri amaçlanmalı”

Üsküdar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Enis Bulak, uluslararası akademik çalışmalarına devam ediyor. Katar örneklemi üzerinden gıda endüstrisini zorlukları, fırsatları, yeterlilikleri ve çeşitlendirilmesi bağlamında ele alan Bulak, ülkeler arasında yaşanan problemlere bağlı ortaya çıkabilecek muhtemel krizlerde gıda sektöründeki krizi yönetmek ve üstesinden nasıl gelinmesi gerektiğini inceledi.  

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Enis Bulak, “Katar Gıda Endüstrisi için Zorlukları Fırsatlara Dönüştürmek: Kendi Kendine Yeterlilik, Sürdürülebilirlik ve Küresel Gıda Ticaretinin Çeşitlendirilmesi” başlıklı çalışması ile Katar'ın gıda endüstrisi için ülkenin gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve küresel rekabetçilik açısından nasıl gelişebileceğini ele aldı, küresel ölçekte etkilerine dikkat çekti.

Amaç gıda güvenliği…

Scopus kapsamına giren, Sustainability isimli dergide yayınlanan çalışma 2013 ile 2018 yılları arasında Katar'ın ithal ettiği gıdaları analiz etmek için yapılandırılmış bir veri tabanı yönetim sistemi ve görselleştirme yaklaşımı oluşturulmasını hedefliyor. Bu çalışmada Dr. Bulak, muhtemel kriz ortamının gıda tedarik zincirinin çeşitliliği ve sürdürülebilirliği üzerindeki etkisini ele aldı. Bu çalışma ile özellikle iklim değişikliğine nasıl etki ettiğinin analiz edilmesi amaçlanırken, spesifik olarak süt ürünleri sektörünün karbon salınımının yıllara göre sunulması değerlendirildi. Öte yandan çalışmada gıda güvenliğinin nasıl sağlanabileceği de bu çalışmada ele alınan temel konulardan biri.

Ülkelerin gıda değer zincirini analitik tabanlı bir model ile oluşturması şart

Yürütülen araştırmanın, uygulama ve kullanılabilirlik açısından özellikle COVID-19 ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi mevcut ve gelecekteki kriz durumlarında gıda tedarik sisteminin dayanıklılığını artırmaya da yardımcı olması öngörülüyor. Böylesi beklenmedik durumlar için hazırlık yapmak amacıyla, ülkelerin gıda değer zincirini analitik tabanlı bir model ile oluşturması gerekirken, ağ optimizasyonu, simülasyon ve tedarik zinciri veri analitiği gibi ileri araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla gıda krizlerinin etkilerini değerlendirmek ve en aza indirmek mümkün olacak.

Dr. Muhammet Enis Bulak: “Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulması stratejik bir amaç haline getirilmeli”

Çalışmanın kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Enis Bulak; “Gıda güvenliği bireylerin sağlığını ve refahını korumak için temel bir gereksinimdir. Bu konuda ülkeler kriz ortamı oluşmadan önce mega planlar yaparak ve hayata geçirerek hazırlıklı olmalıdır. Sürdürülebilir tarım, alternatif lojistik ağları, gıda güvenliği politikaları ve iklim değişikliğine uyumluluk, atıkların azaltılması ve uluslararası iş birliklerini gerçekleştirmek ülkelerin gıda güvenliğini sağlamaları için ele alması gereken önemli konu başlıklarıdır. Sonuç olarak, gıda güvenliği ülkeler için temel bir önceliktir ve sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulması önemli stratejik bir amaç haline getirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Çalışma için: https://doi.org/10.3390/su15075755

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)