7 ülkeden 28 kişi Ebû’l- Hasan Harakanî’yi konuştuÜsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen Tasavvuf Araştırmaları Günleri, 27-28 Nisan 2019’da “Fütüvvet Sultânı Ebû'l-Hasan Harakanî” Uluslararası Sempozyumuna ve Tasavvuf Araştırmaları Tez Atölyesine ev sahipliği yaptı.

Seyyid Ebû'l Hasan Harakanî Vakfı, Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi ve Nefes Yayıncılık iş birliği ile düzenlenen “Fütüvvet Sultânı Ebû'l-Hasan Harakanî” Uluslararası Sempozyumu Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde gerçekleşti.27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen sempozyumda ABD, Almanya, Bulgaristan, Hindistan, Rusya, Ürdün gibi yedi farklı ülkeden 28 davetli konuşmacı bildirileri ile yer aldı.
Programın açılış konuşmalarını Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, Seyyid Ebû'l Hasan Harakanî Vakfı Başkanı Yavuz Selim Uzgur ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut yaptı.

Sempozyum süresince kapanış oturum hariç 8 panel gerçekleştirildi. Paneller, birinci gün Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Prof. Dr. Ahmet Turan Aslan, Prof. Dr. Ahmet Taşğın ve Doç. Dr. Halil Baltacı, ikinci gün (ABD, Georgia Üniversitesi) Doç. Dr. Alan Godlas, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, (Indiana Üniversitesi) Prof. Dr. Nazif Shahrani ve Prof. Dr. Necdet Tosun tarafından yönetildi.  Prof. Dr. Nazif Shahrani Sempozyum sonunda “Şimdiye kadar katıldığım en başarılı ve en zevkli sempozyum bu. Harakani Hz. nin deruni manevi varlığına şükürler olsun. Çok teşekkürler ediyorum. İstanbul’da kaldığım süre içinde Üsküdar Üniversitesi olarak göstermiş olduğunuz misafirperverliğiniz için Cemalnur Sargut Hocamızın şahsında hepinize çok teşekkür ediyorum, sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. Katıldığım her panelden, dinlediğim her konuşmacıdan çok şey öğrendim ve faydalandım. Panel konuşmamda belirttiğim gibi, bu sempozyum benim için çocukluğumun kahramanı Harakani (Hz.)’den öğrenmek ve onun yüksek ruhaniyetinden istifade etmek için harika bir fırsat oldu.” dedi.

Tez atölyesinde, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünden 16 tez çalışması sunuldu

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programında yürütülmekte olan tez çalışmalarının sunumu sempozyum oturumlarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İkinci gün sunulan tez çalışmalarının başlıkları şunlardı: “Kosova’da Kadirîlik”, “Günümüzde Kozmopolitlik ve İslâm Tasavvufu: Bir Sivil Toplum Kuruluşu Türk Kadınları Kültür Derneği Örneği”, “İngilizce Bir Esmâ-i Hüsnâ Manzûmesi: Edwin Arnold’ın ‘Pearls of The Faith’ (İnancın İncileri) Eseri”, “Anadolu İrfanında Hadis Kültürünün Kâşifi: Prof. Dr. Ali Yardım”, “Mürsiye’den Madrid’e Endülüs Sûfîlerinin Peşinde” ve “Meşkûre Sargut’un Kenan Rifâî ile Yaptığı Çalışmalarda Dervişlik Kavramı”.Sempozyumu 6 bin kişi izledi

Sempozyumda, Enstitü kadrosu ve Kerim Vakfı teknik ekibiyle birlikte, 45 yüksek lisans öğrencisinden oluşan toplam 60 kişilik grup görev aldı. Üsküdar Üniversitesi televizyonu ve Kerim Vakfı tarafından canlı olarak yayınlanan sempozyum 6000’in üzerinde kişi tarafından ekranlardan izledi. Sempozyum, oturumların yapıldığı salonlarda iki gün süresince yaklaşık 1000 dinleyici tarafından takip edildi ve Kerim Vakfı katkılarıyla yaklaşık 750 kişiye öğle yemeği ikram edildi.

Sempozyuma Ürdün, Amman’dan katılan Dr. Leyla Khalifa duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “İstanbul’da yapılan “Fütüvvet Sultanı Ebu’l Hasan Harakanî” akademik toplantısına katılmaktan çok büyük mutluluk duydum. İlk defa tasavvufun bir Üniversitede ilmen ve amelen, kalben, tevhid içinde ve bu düzeyde, irfan ve muhabbet dolu gönüllerle çalışıldığını gördüm. Allah bu hikmeti, ilmi ve irfanı yayma çabalarınızı mükâfatlandırsın, sevgisiyle kuşatsın, bu zor zamanlarda sizi “fütüvvet ehli”ne örnek yapsın. Enstitünün feta ve fityanı tarafından itina ve nezaket ile karşılandım, Üniversitenize derunî şükranlarımı arz ederim, Allah sizden razı olsun”.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut’un yönettiği kapanış oturumda, Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Harakani Vakfı Başkanı Yavuz Uzgur,  sempozyuma Hindistan, Ajmer’den katılan Hacı Seyit Salman Chishty ve tasavvuf çalışmaları alanının duayen ismi Prof. Dr. Süleyman Uludağ yer aldı. Uludağ, Mevlana’dan, Attâr ve Abdülkerîm el-Kuşeyrî’den verdiği örneklerle Harakani’nin tasavvuf tarihi açısından önemini açıkladı. Oturumun sonunda tekrar söz alan Chishty “Biz Hindistan Ajmer’deki merkezimizde bir sebilin renovasyonunu yapmıştık. Yeni bitti. Benden sebil için isim bekliyorlardı. İki gündür düşünüyordum. Şimdi kalbime gelenleri müsaadenizle paylaşmak isterim ve ayrıca destur verirseniz sebile “10. Asırdan Hz. Ebu’l-Hasan Harakanî’nin mânevî ihsanının bereketinden 20. Asrın Hz. Ken’ân Rifâî’sinin Hikmetine İthafen Çiştî ‘Koşulsuz Sevgi Sebili’ ismini vermek isteriz” dedi.

Sempozyumu düzenleyen kuruluşlar adına, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Erhan “Harakani (Hz.) ‘Kıyamet günü ben âlim, zâhid veya âbid idim demeyeceğim. Diyeceğim ki, Sen birsin, bense Senin bu birliğindenim” diyor. Anadolu’nun mânevî fütûhatının mîmârı Ebu’l-Hasan Harakānî hazretleri hakkında yapılan bu toplantı, düzenleyen kuruluşlar olarak, bizlere büyük bir lütuftur. Onun, tevhid ehli gönlüyle hiç ayrım yapmadan herkesi davet ettiği maddî ve mânevî sofrasında buluşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)