Üsküdar’da V. Endüstride Proses Güvenliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu gerçekleştirildiÜsküdar Üniversitesi, “V. Endüstride Proses Güvenliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan öncülüğünde gerçekleşen sempozyumda sektörün önde gelen iş sağlığı ve güvenliği uzmanları öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleşen sempozyuma, Tofaş Gövde Fabrika İş Sağlığı Uzmanı Taner Çetindaş, UNILEVER İş Güvenliği Müdürü Selimcan Menemencioğlu, Seyir Akademi İş Güvenliği Uzmanı Hülay Mutlu, İş Güvenliği Uzmanı Cüneyt Çakır, İnşaat Mühendisi Kamil Erdinç Diler, Makine Mühendisi Ahmet Altan Akbaş, Elemanlar Vakfı Başkanı Suat Hayri Akpınar, Karadeniz Holding İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koordinatörü Gökhan Güzel konuk oldu.  

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyumun açılış konuşmalarını Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy yaptı.    Dr. Öğr. Üyesi Uçan: “İş kazalarından dolayı milyarca kaybımız var”

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekti. Uçan ülkemizde yaşanan iş kazaları ve ihmallere değinerek alınması gereken tedbirleri belirtti. Uçan, “Meslek hastalıkları ve iş kazalarından dolayı milyarca kaybımız var. Bu kayıpları en aza indirmek için doğru eğitim verilmesi gerek bu kadar önemli bir konuda üniversitemiz Türkiye’de ilk defa iş sağlığı ve güvenliği laboratuvarı kurdu” dedi.

Türkiye’de ilk Üsküdar’da kuruldu

Uçan Türkiye’de ilk kez kurulan iş sağlığı ve güvenliği laboratuvarı ile ilgili bilgi verdi. Açılışı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından gerçekleşen laboratuvarda çeşitli doz ve ölçü aletleri mevcut. Bunun yanı sıra yüksekte çalışma, yangında çalışma ile ilgili çalışma sahaları var. Bu laboratuvarın oluşmasında firmalardan da destek aldık. Bu laboratuvar Türkiye’de iş güvenliği eğitiminin nasıl yapılması gerektiğine ile ilgili gerçek anlamda yapılan ilk model” şeklinde konuştu.

Üsküdar Üniversitesi İSG Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları dolayısıyla oluşan kayıp gayri safi milli hasılanın %2-%3’ü kadar olduğu tahmin edilmekte olduğunu belirtti. Uçan, bu büyüklükteki bir kaybı önlemek için mutlaka çok yönlü mücadele gerektiğini söyledi.

Uçan şunları söyledi: "Üniversitelerde İş Güvenliği konusunda bilim insanı yetişebilmesi için, Fen Bilimleri Enstitüsü altında İş Güvenliği Bilim Dalı açılması ve bunun altında da branşlar olması gerekmektedir. Bu gün için bu dalda çalışan bizlerin doçent olması mümkün olmamaktadır."Prof. Dr. Dursun: “İnsan hayatına güzel şeyler sunma imkân ve yeteneğine sahibiz”

Prof. Dr. Şefik Dursun, iş kazalarına engel olmak için doğru eğitimin verilmesi gerektiğini vurguladı. Dursun, Türkiye’de yaşanan iş kazalarının nedenlerine değindi. Dursun, “Türkiye, iş güvenliği konusunda Batı’da yaşanan bilimsel araştırmaları, teknolojik gelişmeleri belli bir noktaya geldikten sonra takip ediyor. Herkes insan hayatına güzel şeyler sunma imkân ve yeteneğine sahip. Bu imkân ve yeteneklerden faydalanarak insanların hayatına güzel şeyler katmalıyız. Üsküdar Üniversitesi de milletine hizmet etme arzusu ile kalabalık bir öğrenci kitlesini eğitiyor” şeklinde ifade etti.

Üsküdar Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstünde İş Sağlığı ve Güvenliği bölümleri bulunduğunu belirten Dursun, "Türkiye’de ilk defa kapsamlı “Prof. Dr. Hilmi Sabuncu İSG Laboratuvarı ve Eğitim Sahası’nı üniversitemizde kuruldu. Cuma günü sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıldı. İnsan hayatı ile ilgili bu dalda eğitimde mutlaka laboratuvar, staj, eğitim sahaları gerekmektedir. Uzaktan eğitimle bunun gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Üsküdar Üniversitesi’nde İSG eğitiminde ekip olarak kaliteli hizmet verilmektedir. Bu da bu alanda üniversitemize olan ilgiyi arttırmaktadır" şeklinde konuştu.Prof. Dr. Atasoy: “İş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir!”

Prof. Dr. Sevil Atasoy, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası alanda yapılan çalışmalara değindi. Atasoy, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğunu ifade ederek iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiren çok sayıda insan olduğunu belirtti. Atasoy, “Dünya’da her yıl 2 milyon 780 bin kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden yaşamını kaybediyor. Bunların 2 milyon 400 bini meslek hastalıklarından ölüyor ayrıca 374 milyon kişi de ölümle sonuçlanmayan iş kazalarının mağdurları. Hâlbuki herkes iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğunu biliyor” dedi.İnsan doğası ile ilgili analizlere değinildi

Tofaş Gövde Fabrika İş Sağlığı Uzmanı Taner Çetindaş, “İnsan Doğası ile ilgili Analizler” konulu sunumunu yaptı. Kendisi ve iş yaşamı ile ilgili paylaşımlarda bulunan Çetindaş, insan doğası analizlerine değinerek sürücülerin zihinsel ve psikomotor becerilerini ölçen viyana testi ile ilgili bilgi verdi.

 Taner Çetintaş; “Human Nature&Viyana Testi” çalışanların yapacağı işlerde, istenen becerilerini belirleyecek Viyana testi uyguladıklarını belirten Çetintaş, "Bu testi yaparken İsveç değerlendirmesine göre sonuçları değerlendirdiğimizde hata payının çok olduğunu görerek, kendimize göre değerlendirme kriterleri oluşturduk. Beş yılda bir testleri tekrarlıyoruz, bu testle işe giriş ve ekipman kullananları değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.İhmal sonucu oluşan iş kazası örneklerine yer verildi

UNILEVER İş Güvenliği Müdürü Selimcan Menemencioğlu, “Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma” konulu sunumunu yaptı. Kapalı alanlarda çalışmanın zorluğuna değinen Menemencioğlu, tedbirsizlik ve ihmalsizlik sonucu yaşamını yitiren iş kazası örneklerine yer verdi.

Kapalı alanlara giriş belki de iş güvenliği alanındaki en karmaşık konuların başında geldiğinin altını çizen Selimcan Menemencioğlu, "çünkü doğru güvenlik önlemleri alınmazsa bu alanlar çalışanlar için bir ölüm tuzağına dönüşür. Kapalı alan tanımına bazen iskeleleri bazen 1,5 mt. derinlikteki çukurlarda girmektedir. Kapalı alanlara girişler kontrolü yapılmadır." şeklinde konuştu
Endüstriyel kazaların etkileri tartışıldı

Seyir Akademi İş Güvenliği Uzmanı Hülay Mutlu, İş Güvenliği Uzmanı Cüneyt Çakır ve Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Büyük Endüstriyel Kazaların Domine Etkileri ve Analizinin Bir Organize Sanayi Bölgesinde Uygulanması” konusunda sunum gerçekleştirdi. Endüstriyel kazaların etkileri tartışıldı.Programda, endüstriyel kazaların dinamo etkileri ve analizinin bir organize sanayi bölgesinde uygulanması” Seyir Akademiden Hülay Mutlu ve Cüneyt Çakır Üsküdar üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan’ın tez danışmanı olduğu çalışmada bir organize sanayi bölgesinde fabrikalarda bulunan tanklar değerleri değerlendirilerek phast programı ile domino etkisi anlatıldı.

Mutlu, tank sızıntıları salınım ve dağılım (toksik radyasyon ve patlama) ayrı ayrı incelenerek  alınan sonuçlar itfaiye ile paylaştı.Dönüşüm projelerinde güvenlik konuşuldu

Karadeniz Holding İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koordinatörü Gökhan Güzel, “Dönüşüm Projelerinde Güvenlik” konulu sunumunu yaptı. Güzel, dönüşüm projelerini değerlendirerek dönüşüm projelerinin önemini ele aldı.

Karadeniz Holding'in 14 yüzer elektrik santralleri olduğunu (475 MVA) belirten Gökhan Güzel, ihtiyaç halinde birkaç ayda yeni santral kurabildiklerini bunun dünyada örneğinin olmadığını belirtti. Güzel, yakıtın yerel sağlayacılarından alınarak yerine 135 Kv ile elektrik enerjisi verildiğini soğutma suyunun deniz saunasına zarar vermeyecek şekilde +4 derece olarak verildiğini söyledi.

Güzel, ayrıca patlama veya yangın için özel önlem aldıklarını statik için eş potansiyel uyguladıklarını ifade etti.
“Basınça Ekipmanlarında Yaşanan Büyük Endüstriyel Kazalar”

İş Müfettişi Dr. Baran Akınbingöl kaza nedenlerinin paylaşılması ve kök nedene inilmesi gerektiğini belitti. Kazanın büyüklüğüne göre firmalarda Genel Müdürün dahil kaza incelemeye katıldığını belirten Akınbingöl "Kazalar ceza ve hukuk alanları ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Olayların kök nedenine inilmeli ve kaza olaylarının sonuçları araştırılıp yayınlanmalıdır. Kriterler belirlenerek doğru karar verilmelidir" şeklinde konuştu.

Etkinlik soru cevap ardından sona erdi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)