70. Yılında Dünya İnsan Hakları Günü Üsküdar Üniversitesinde konuşuldu

70. Yılında Dünya İnsan Hakları Günü Üsküdar Üniversitesinde konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi, Küreselleşme ve Gençlik Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜGEMER) tarafından düzenlenen “Dünya İnsan Hakları Günü” konferansına İstanbul 9. Asliye Hukuk Hâkimi Haydar Aydın konuk oldu.

Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğin sunuculuğunu Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Yrd. Nurefşan Özalp yaptı. Dünya İnsan Hakları Günü konferansının açılış konuşmalarını Üsküdar Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Barış ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka gerçekleştirdi.

70. Yılında Dünya İnsan Hakları Günü Üsküdar Üniversitesinde konuşuldu 2

“Hak, insanın hem maddesine hem de manasına nüfuz etmektedir”

Hak kavramının insanın en mukaddes sınavı olduğunu belirten Doç. Dr. İsmail Barış, “Hak insanın hem maddesine hem de manasına nüfuz etmektedir” dedi. Hak kavramının evrensel olduğunu vurgulayan Barış, organizasyonları haklı bir devlet haline getiren hak kavramının olmaması halinde hakkın tecellisi için herhangi bir çabanın sarf edilemeyeceği ve bu nedenle insanların insanca yaşayabilmesinin mümkün olamayacağını vurguladı.

Sosyal çalışma mesleği hakkında bilgi verildi

Sosyal çalışma mesleğinin tanımını yapan Doç. Dr. İsmail Barış, bir mahkemede hâkimin adaleti sağlamakla yükümlü olduğunu sosyal çalışma mesleğini iştigal eden kimselerinde bireylerin, ailelerin, toplumun hak ve hukukunu korumak, onlara rehberlik yapmak, onlar için çaba sarf etmekle sorumlu olduğunu belirtti.

70. Yılında Dünya İnsan Hakları Günü Üsküdar Üniversitesinde konuşuldu 3

“Adalet devletin temel unsurlarından bir tanesidir”

Devletten bahsedilebilmesi için içerisinde adaletin bulunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Zelka, devletin temel unsurlarından bir tanesinin adalet olduğunu söyledi. İnsanın yaşadığı çevreye karşı hak ve sorumlulukları olduğuna değinen Zelka, her ferdin toplumsal haklarının yanı sıra bireysel hak ve sorumluluklarının olduğunu ifade etti.

“İnsan hakları, kul hakkını da içinde barındırıyor”

Zelka, toplumda sıklıkla bahsedilen hürriyet tanımlarına örnekler verdi. İnsan haklarının aynı zamanda kul hakkını da barındırdığına değinerek kişinin haklarını gerçekleştirirken başkalarının haklarını önemsemesi gerektiğini vurguladı.

Kişinin kendine karşı sorumluluğunun dışında eğitim kurumlarına da sorumluluk düştüğüne değinen Zelka, Üsküdar Üniversitesinin öğrencilerine daha iyi eğitim alabilmeleri için ders dışında sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikler düzenlediklerini belirterek “Yılın 360 günü farklı etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

70. Yılında Dünya İnsan Hakları Günü Üsküdar Üniversitesinde konuşuldu 4

“İnsan hakları evrensel beyannamesi pozitif hukuk sistemine hizmet ediyor”

İstanbul 9. Asliye Hukuk Hâkimi Haydar Aydın, Birleşmiş Milletlerin elli daimi üye ile bir araya gelerek insanlığın gördüğü acı ve ıstırapları dindirmek, akan kanı durmak amacı ile ana felsefe olarak insanın yaşama hakkını gözettiğini ve bu nedenle insan hakları evrensel beyannamesinin oluşturulduğunu söyledi. İnsan hakları evrensel beyannamesinin geçmiş ve gelecek pozitif hukuk sistemine hizmet etmekte olduğunu vurguladı.

“Özgürlük arayışının başlangıcı Magna Carta’ya dayanmaktadır”

Tarih boyunca insanların özgürlük arayışında olduğuna değinen Haydar Aydın, özgürlük arayışının başlangıcı olarak Magna Carta’yı örnek gösterdi.  1789 Fransız İhtilali ile birlikte düşünce özgürlüğünün gündeme geldiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin Türk adalet sistemine yabancı olmadığını söyleyen Aydın, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesindeki terimlerin sık sık pozitif hukuk sisteminde görüldüğünü söyledi.

“İnsan hakları kişinin elinden alınacak şekilde sınırlandırılmamalı”

Atatürk’ün “Çağdaş çizgiyi yakalamak zorundayız” sözünden hareketle Avrupa Birliğine katılma yolunda olan bir ülke olarak her alanda gelişmemiz gerektiğinin altını çizen Aydın, demokratik toplum hayatının getirisi olarak kişinin hak ve sorumluluklarını bilmesi ve saygı çerçevesinde sürdürmesi gerektiğine belirtti. İnsanların haklarını hiçbir zaman elinden alacak şekilde sınırlandırılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

70. Yılında Dünya İnsan Hakları Günü Üsküdar Üniversitesinde konuşuldu 5

İnsanın temel hakları hakkında bilgi verildi
İnsanın temel hakları hakkında bilgi veren Haydar Aydın, yaşam hakkının önemini belirterek “Önce yaşamamız gerek ki yaşadığımız sürece hizmet edelim” dedi. Aydın, insan hakları sözleşmesinde yer alan diğer bir hak olan eğitim hakkı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Aydın şunları söyledi; “Aynı konumda olan gençlerimize aynı şekilde istifade hakkı vererek eğitimde eşitliği sağlamak zorundayız. Adil yargılanma ve adalete erişim hakkı önemli bir hak. Geliri olmayan kişiler de haklarını arayabilir, geliri olmadığı için bu kişilerin masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır.”

“Yargı bağımsızlığı devletin ödevi ve mükellefiyetidir”

Hakkın tecellisi için yargının bağımsız olması gerektiğini söyleyen Aydın, bağımsızlığın kurallara bağlı olarak gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Aydın, adalet istemenin bir hak olduğunu ve bunun tecellisini sağlama görevinin devletin ödevi aynı zamanda mükellefiyeti olduğunu ifade etti.

“Suç işleyen kişiye ceza olarak idam değil eğitim verilmeli”

Avrupa Birliğine üye ülkelerin hiçbirinde idam cezasının olmadığını ifade eden Haydar Aydın, insanın canını yine bir insanın almasının hukuk sistemi tarafından yasaklandığına dile getirdi. Aydın, suç işleyen insanlara ceza olarak ölümün değil eğitimin verilmesi gerektiğini ve suçluların topluma kazandırmamız gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa insan hakları mahkemesinin işleyişi ve yapısı hakkında bilgi verildi

Avrupa insan hakları mahkemesinin işleyişi ve yapısı hakkında bilgi veren Haydar Aydın, Avrupa konseyinde görev alan yargıçların ülke adına değil kendi yargıç kararlarına göre adaleti gözetmesi gerektiğini belirtti. Aydın, kendi ülkemiz ile ilgili her türlü adli olayda etkin soruşturma yapıp adaletin tecellisine en üst seviyede hizmet vermemiz gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının ardından Hâkim Haydar Aydın’a Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka tarafında hisseden insan heykeli taktim edildi.

70. Yılında Dünya İnsan Hakları Günü Üsküdar Üniversitesinde konuşuldu 6

Toplu fotoğraf çekimi ardından konferans sona erdi.

70. Yılında Dünya İnsan Hakları Günü Üsküdar Üniversitesinde konuşuldu 7
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)