Prof. Dr. Mustafa Kara: "Allah muhabbeti ile tanışmanın yolu Hz. Muhammet’ten (sav) geçer"

Prof. Dr. Mustafa Kara:

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı’nın katkıları ile düzenlenen konferansa “Muhammed (s.a.v) ve Muhabbet” başlıklı konuşmaları ile Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emeli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara konuk oldu. Kara, Allah muhabbeti ile tanışmanın yolunun Muhammet’ten (sav)  geçtiğini söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Kara:

Mustafa Kara hakkında bilgi verildi

Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleşen konferansın açılış konuşmalarını Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Erhan ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut tarafından gerçekleştirildi. Sargut, Mustafa Kara hakkında bilgi verdi. Mustafa Kara’nın tasavvufu yaşayan, öğreten ve yaşatan bir ilim adamı olduğuna değindi, Mustafa Kara’nın Türkiye’de tasavvuf anlayışının gelişmesinde çok önemli katkıları olduğunu ifade etti.

“Allah aşkı dinin omurgasıdır”

Muhammet (sav) ve Muhabbet konferansının asıl konusunun muhabbetullah olduğunu değinen Kara, muhabbetullah’ın Allah aşkı olduğunu, Allah aşkının da dinin omurgasını oluşturduğunu belirtti. “Muhabbetullah ülkesi”ne nasıl varılacağı, bu ülkeye giden yolun nereden geçtiği soruları üzerinde duran Kara, Allah’ın Kur’an-ı Kerim de bu ülkeye giden yolu gösterdiğini söyledi.

“Muhabbet makamına ulaşmak için Resullah’a tabii olmak gerek”

Kur’an-ı Kerim de Allah’ın muhabbeti ile tanışma yolunun Muhammet’ten geçtiğini ifade eden Kara, Allah’ı sevmenin, muhabbet makamına ulaşma yolunun Kur’an-ı Kerim’de Resullah’a tabii olmaktan, onu izlemekten, onun yaptıklarını yapmaktan, ona uymaktan geçtiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Kara:

“Birbirimizi sevmedikçe muhabbetullaha ulaşmak mümkün değil”

Muhabbetin alt kademeleri olduğuna değinen Kara, bu alt kademelerden birinin insanları sevmek olduğunu ifade etti. Hz. Muhammet’in ‘İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız’ hadisi ile insanları sevmenin önemine değinen Kara, imanın dinin birinci terimi olduğunu ve yerinin ise kalp olduğunu ifade etti.
İman etmeden cennete girilemeyeceği ve imanın şartının birbirimizi sevmekten geçtiğini vurgulayan Kara, birbirimizi sevmedikçe iman ile tanışmanın, iman ile tanışamayınca Muhabetullah’a ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

“Doğru yol, Allah’ın yoludur” 

Allah’a âşık olma yolunun Reasullah’a âşık olmaktan geçtiğini ifade eden Kara, Resulullah’a  âşık olma yolunun da Resullalah’a âşık olanlara, âşık olmaktan geçtiğini belirtti. Resulullah’a âşık olanların kimler olduğu üzerinde duran Kara,  Kur’an-ı Kerim de Resulullah’a âşık olanların Fatiha-ı Şerif’te kendilerine nimet verilenler olarak ifade edildiğini söyledi. Fatiha’da geçen sırat-ı müstakim kelimesinin Türkçe tercümesinin doğru yol olduğunu ve bu doğru yolunda Allah’ın yolu olduğunu ifade etti.

“Bizi Resulullah aşkı ile tanıştıracak olan kişiler dört grupta toplanmıştır”

Kara, Allah’ın başka bir ayetinde kendilerine nimet verilenler yani insanları Resulullah aşkı ile tanıştıracak olan kişilerin dört grupta toplandığını ifade etti. Bu grubun birincisi Allah yolu âşıkları yani peygamberlerdir. İkincisi sıddık olanlar, samimi olanlar, haza doğruluk, haza Ebubekir olanlardır. Kara, kendilerine nimet verilen kişilerin üçüncüsünün şehit veya şahitler olduğunu yani hakikate şahit olanlar, hakikati yaşayanlar, hakikat makamında olanlar, hakikati müşahede eden kimseler olduğunu ifade etti.
Kara, insanları Resulullah aşkı ile tanıştıracak kişilerin dördüncüsünün ise salih olanlar yani Allah’ın gönüllerine sonsuz ufuk verdiği kimseler olduğunu söyledi. Kara, salih kelimesinin Kur’an’ın en üst makamlarından birisi olduğunu, Allah’ın Kur’an-ı Kerim de bazı peygamberleri överken salih kelimesini kullandığını belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Kara:

“Peygamber aşkı aşılama, aşkı mayalamadır”

Kara, Hz. Muhammet’in bir hadisinden hareketle âlimlerin peygamberlerin mirasçısı olduğunu vurguladı. Allah aşkını insanlara peygamberlerin öğrettiğini, peygamberlerden sonra da bu işin âlimlere miras olarak bırakıldığını ifade ederek peygamber aşkını aşılama işinin aşkı mayalama işi olduğunu vurguladı.

“Allah kendi vahdaniyeti ve kendi tevhidi için Kur’an-ı Kerim de üç şahit gösterdi”

Âlim kelimesi büyük bir kelime olduğunu söyleyen Kara, günümüzde bu kelimenin çok kolay ve ucuz harcandığını belirtti. Kara, âlimlerin peygamberin varisi olduğu ancak bu verasetin mala, mülke değil peygamberin başka bir serveti olan muhabbetullah servetine varis olduklarını ifade etti. Âlimlerin çok mühim olduğuna değinen Kara, Allah’ın kendi vahdaniyeti, kendi tevhidi için Kur’an-ı Kerim de üç şahit gösterdiğini dile getirerek birincinin kendisi, ikincinin melekler ve üçüncünün de âlimler olduğunu kaydetti.

“Muhabbetullah damarımızın sıhhatli ve canlı tutmamız gerek”

Bizleri muhabbetullah ülkesine ulaştıracak insanlardan bahseden Kara, bu insanları arayıp bularak onlara verilen nimetten bir parçacık nasiplenmek için peşlerine düşmek, bunun içinde enerji depolamamız gerektiğini vurguladı. Bu yola koyulabilmek için güce ihtiyaç olduğunu belirten Kara, bu gücün insanlarda doğuştan olduğuna ancak insanların bu gücü yanlış yerlerde harcandığını ifade etti. Kara, muhabbetullah damarımızın sıhhatli ve canlı tutarak yürümemiz gereken yollar da değil de yanlış şeyleri sevip,  yanlış yollara yürüdüğümüzü ve enerjimizi de oralarda tükettiğimizi belirtti.

“Sevme sıralaması doğru yapılmalı”

Kara, Allah dostlarını Reasullah âşıklarını sevmememiz ve muhabbetullah servetine ulaşamama nedeninin insanın enerjisini ve sermayesini lüzumsuz yerlerde harcamasından kaynaklandığını ifade etti. Yanlış sevilen şeylere örnek olarak insanın dünya işlerini, malını, mülkünü, eşini, dostunu, ailesini, çocuğunu gösteren Kara, bunların Allah’tan daha çok sevilmesinden dolayı muhabbetullah servetine ulaşılamayacağına değindi. Kara, sevme sıralamasının doğru yapılması ve enerjimizi nerelerde tükettiğimize bakmamız gerektiğini vurguladı.

“Bu çağın üç büyük putu kapitalizm, materyalizm ve sekülerizmdir” 

Allah’ın sevgili kulları için mücahit kelimesinin kullanıldığına değinen Kara, 2018 yılında helal yollarla büyük paralar kazanan ve sağlığında bu büyük paraları Allah yolunda harcayan kimselerin mücahit olduğunu ifade ederek mücahidin tanımını yaptı. Kapitalizm, materyalizm ve sekülerizmin çağımızın üç büyük putu olduğunu ifade eden Kara, bu üç büyük putun kafamızı ve kalbimizi duman ettiğini söyleyerek bu putlara kafa tutamadığımız için muhabbetullah yollarına ulaşamadığımızı belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Kara:

“3 büyük puta kafa tutacak tek servet aşktır”

Kapitalizm, materyalizm ve sekülerizm putlarını yıkma yolu olarak onlardan daha güçlü servet bulunması gerektiğini ifade eden Kara, bu güçlü servetin adının üç harfle beş nokta yani aşk olduğunu söyledi. Aşktan öte hiçbir şeyin bu putlara kafa tutamayacağını vurgulayan Kara, şuanda dünyada yaşanan ve hala devam eden tsunamiden bahsederek bu tsunaminin insanların kafasını, kalbini ve gönlünü tehdit etiğini söyledi.

“İnsanlar 3 büyük put nedeni ile yolunu kaybediyor”

Kara, bu çağın eşkıyaları, yol kesicileri olarak nitelendirdiği putlardan materyalizmin maddeye, kapitalizmin paraya, sekülerizmin de dünyaya taptığını belirterek bu üç büyük put nedeni ile insanların yönünü bulamadığını, insanların yolunu kaybettiğini ifade etti.

“Kalbi hastalıkları aşmamız gerekiyor”

Hz. Muhammet’in insanları ulaştırmak istediği noktaya niçin ulaşılamadığı üzerinde duran Kara, bunun nedeni olarak insanların sahip olduğu bir takım hastalıklara değindi. Bu hastalıkların Kur’an-ı Kerim de kalbi hastalık olarak geçtiğini ifade eden Kara, bu hastalıkları aşmamız gerektiğini vurguladı.

“Kibir insanların kendi uydurduğu putlardan kaynaklanıyor”

Kara, engellenebilen hastalıklardan birisinin kibir olduğunu ifade etti. İnsanların kendisine ben kibirli miyim sorusunu sormasını ve kendilerine çıplak bakarak bu soruyu cevaplandırması gerektiğini vurguladı. Bir müminin başka bir mümini küçük görmesinin hiçbir gerekçesi olmadığını belirten Kara, bu kibrin insanların kendi uydurduğu putlardan kaynaklandığını ifade etti.

“Birini küçük görmek kalbi servetimizi yok eder”

Kimilerinin parasına, kimilerini üç kuruşluk bilgisine, kimilerinin makamına güvenerek başkalarını küçük gördüğüne değinen Kara, birilerini küçük görmenin kalbi servetimizi yok ettiğini söyledi. Kara, kibrin en tehlikelisi en öldürücü olanın ise müminin yaptığı ibadetlere güvenerek diğer insanları küçük görmesi, eksik görmesi olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa Kara:

“Hürriyetine kavuşmuş kalp Allah’ı bulabilir”

Kibrin muhabbetullahı yok ettiğini belirten Kara, kibirden kurtulma yolunun alçak gönüllük olduğunu ve yalnızca alçak gönüllük ile kalbin hürriyetine kavuşacağını ifade etti. Hürriyetine kavuşmuş kalbin Allah’ı bulabileceğini söyleyen Kara, insanların kalplerine yükledikleri bir sürü lüzumsuz iş nedeni ile sevgi yolunun kilitlendiğini belirtti. Kara, sevgi yolunun açılabilmesi için kalbin hamallıktan kurtarılması gerektiğinin altını çizdi.

“Kindar olan kişinin muhabbetullah ile tanışmasının mümkün değildir”

Kalbi körelten diğer bir hastalığın kin tutmak olduğunu belirten Kara, kin tutmanın büyük eşkıyalık olduğunu söyledi. Kara, Nurettin Topçu’nun kindar olan dindar olamaz sözünden hareketle kindar olan kimsenin muhabbetullah ile tanışmasının mümkün olmadığını vurguladı. Kur’an-ı Kerim de her hastalığın özel duası olmadığına değinen Kara, kin için Allah’ın insanlara özel dua öğrettiğini ve bu duanın Kur’an’da Haşr suresinde yer aldığını ifade etti.

“İlim ego getiriyorsa hiçbir işe yaramaz”

İnsanların niçin sevemediği sorusu üzerine Gazali’nin söylemlerine değinen Kara, aşk ile aramızda siyah kalın perdelerin olduğuna ve bu perdelerin temizlemesi gerektiğini ifade etti. Kara, bu siyah perdelerden ilkinin cehalet diğerinin ise ilim olduğunu vurguladı. İlimden kast edilenin âlimlerin ilmi olmadığını belirten Kara, ilmin ego getirmesi halinde hiçbir işe yaramadığını ifade etti.

Konuşmasının ardından Mustafa Kara’ya Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Emine Yeniterzi ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut tarafından plaket taktim edildi.

Prof. Dr. Mustafa Kara:

Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından program sona erdi.

Prof. Dr. Mustafa Kara:
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)