Stephen Hirtenstein: “Yazı, ilmi yaraları iyileştiriyor”

Stephen Hirtenstein: “Yazı, ilmi yaraları iyileştiriyor”

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından ve Kerim Vakfı’nın katkıları ile düzenlenen ‘Yaralara Şifa Veren: Simya ve Miraç Açısından İnsanın Varoluşunun Yorumu’ konferansına konuşmacı olarak Stephen Hirtenstein katıldı. Hirtenstein, yazı ve şifa arasında kültürel bir bağ olduğunu, yazının ilmi yaraları iyileştirdiğini ifade etti.

Stephen Hirtenstein: “Yazı, ilmi yaraları iyileştiriyor” 2

Stephen Hirtenstein hakkında bilgi verildi

Merkez Yerleşke Ayhan Songar konferans salonunda, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Erhan’ın açılış konuşmasıyla başlayan konferansın ikinci konuşmacısı Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS), şeref üyesi veÜsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç tarafından gerçekleştirildi.

Stephen Hirtenstein: “Yazı, ilmi yaraları iyileştiriyor” 3

Mahmut Erol Kılıç, konferansın konuşmacısı Stephen Hirtenstein ile yolarının nasıl kesiştiğinden bahsederek Hirtenstein’in akademik ve sosyal alanda yer aldığı faaliyetlerine değindi.

Hirtenstein’in Cambridge’de tarih yüksek lisans ve öğretmenlik kariyerinin ardından İbn’i Arabi ile ilgili dünya çapındaki konferanslarda İbn’i Arabi’nin düşüncesini yazıp, konuşmaya ve konu ile ilgili dersler vermeye başladığını, İbn’ Arabi’nin gezdiği yerler üzerine turlar, geziler düzenlediğini, eserlerinin çevirilerini yaptığını belirtti. Ayrıca kurulduğu günden beri Muhyiddin İbn Arabi Society Dergisi’nin editörü ve Anqa Publishing’in kurucu ortağı olarak görev aldığını ifade etti.

Stephen Hirtenstein: “Yazı, ilmi yaraları iyileştiriyor” 4

“Yazmak ilmi yaraları iyileştirmektedir”

Konferansın konuşmacısı Stephen Hirtenstein, insan mutluluğu ve insan saadetinin kimyasını geçmiş bilgi ile ele alarak, İbn’i Arabi’nin eserlerinde yer alan kavramların manaları ve bu kavramlardan çıkartılabilecek göndermelere değindi. Tüm kültürlerde yazının çıkış noktası olduğunu vurgulayan Hirtenstein, yazı ve şifa arasında kültürel bir bağ olduğunu, yazının ilmi yaraları iyileştirdiğini ifade etti.  

“Allah’ı bulmanın dışında saadet yoktur”

Simya kavramının sözde bilim ve modern kimyanın öncüsü olarak tanımlayan Hirtenstein, İbn’i Arabi anlayışına göre de simyanın beşerden insanlığa dönüşmek olarak tanımlandığını belirtti. Manevi simyanın insanın dünyevi varlığının ana gayesi olduğunu ve Allah’ı bulmanın dışında saadetin olmadığını ifade eden Hirtenstein, saadeti bulan herkesin kemale ermediğini ve kâmil olamadığını da belirtti.    

“Allah her hastalık için bir şifa yaratmıştır”

Allah’ın her hastalık için bir de şifa yarattığını belirten Stephen, İbn Arabi’nin biraz daha genel bir ifadeyle “Bilmelisin ki Allah yarattığı her hastalık için bir ilaç yaratmıştır. İlaçlar iki türlüdür: Birincisi genelin ilacıdır. Bu, herkesin güç yetirebildiği ilaçtır. Diğeri ise, hükümdar ilacıdır ki, ona sadece hükümdarlar ve zenginler güç yetirebilir.  Genelin ilacı tövbe, yani ‘Allah’a dönmek’ iken hükümdar ilacı arifler içindir. Yani Yaralara Şifa Verenin gelip terbiye ettikleridir. Hükümdarların ilacı ise takvadır.” şeklinde ifade ettiğini söyledi.

Stephen Hirtenstein: “Yazı, ilmi yaraları iyileştiriyor” 5

“Miraç bir yolculuktur”

İnsan dönüşümünü anlamanın bir başka yolunun miraca yolculuk olduğunu ifade eden Stephen, konuşmasında miraca yolculuk gerçekleştiren iki figürün betimlemesi ile ilgili örneklere yer verdi. Miraca yükselen ilk figür ilahi eğitmen tarafından eğitilen takipçi, diğerinin ise filozof, spekülatif düşünür olduğunu ifade etti. Bu iki figürün miraç yolculuğunun farklılığına da değinen Stephen, takipçinin yolculukta peygamberler ile karşılaşıp ayrıntılara takılmadan yükseldiğine filozofun, spekülatif düşünürün ise benliğin sınırları içerisinde hapsolduğuna ve oradan çıkabilmesini tek yolunun yeniden başlamak olduğunu, İslam’a dönmesi gerektiğini ifade etti.

Program kapanışında, Stephen Hirtenstein soruları yanıtladı.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut tarafından Stephen’e plaket takdimi yapıldı.

Stephen Hirtenstein: “Yazı, ilmi yaraları iyileştiriyor” 6

Toplu fotoğraf çekimi ardından konferans sona erdi.  
 
Stephen Hirtenstein: “Yazı, ilmi yaraları iyileştiriyor” 7
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)