PROMER enzim çalışmalarında yeni gelişme

PROMER enzim çalışmalarında yeni gelişme

Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Protein ve Araştırma ve İnovasyon Merkezi (PROMER) laboratuvarlarında yürütülen çalışma “Preparative Biochemistry and Biotechnology” dergisinde yayına kabul edildi.

PROMER Müdürü Prof. Dr. Tunç Çatal danışmanlığında Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Biyomühendislik lisans programı öğrencilerinden Betül Zehra Karakuş, İlknur Korkmaz, Kübra Demirci, Kadir Sinan Arslan isimli lisans mezun öğrenciler ve Dr. Öğr. Üyesi Özge Ünlü tarafından gerçekleştirilen çalışma yaklaşık bir buçuk yıl sürdü.

Merkez altyapı imkânları ile izole edilerek tanımlanan Bacillus sp. türü mikroorganizmaların Uluslararası GenBank veritabanına kayıtlarının yaptırıldığını belirten Prof. Dr. Tunç Çatal, “Araştırmada endüstride yaygın kullanımı olan amilaz enzim üretim süreci araştırılmış ve uygulanan deneysel yöntem ve optimizasyon çalışmaları ile enzim üretimi de arttırılmıştır” şeklinde konuştu.
 
Milli bir ürün

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen çalışmanın, aynı zamanda alan uygulamaya dönük enzim üretim metodunu da kapsayan milli bir ürün olarak tasarlanıp patent başvurusu Teknoloji Transfer Ofisi, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü ve Mütevelli Heyeti desteği yapılmıştır.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)