Üsküdar Üniversitesinde milli ilaç geliştirecek merkez açıldı

Üsküdar Üniversitesinde milli ilaç geliştirecek merkez açıldı

Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri Ve Epigenetik Uygulama Ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) ülkemizin epigenetik tabanlı milli ilaç geliştirme çabalarına katkı sağlıyor. Ülkemizdeki tıbbi araştırmalara destek veren merkez, milli ürünler geliştirerek, dışa bağımlığı azaltmayı amaçlıyor.

Ülke ekonomisine katkı sağlayacak

TÜİK verilerine göre eczacılık ürünleri kalemi ithalatına ayrılan bütçe her yıl artmakta olup, bu kalemin ithalatı 2017 yılında yaklaşık 4,5 milyar dolar civarında seyretmiştir. Bu nedenle, ülkemize ithalatı yapılabilecek biyoteknolojik ürünleri gelecekte sınırlarımız dâhilinde üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla, ülkemizdeki tıbbi araştırmalara destek verecek, milli ürünler geliştirecek, bu noktada dışa bağımlığı azaltmayı amaçlayan merkez Üsküdar Üniversitesi bünyesinde açıldı.

Üsküdar Üniversitesinde milli ilaç geliştirecek merkez açıldı 2“Dışa bağımlılığı azalmayı amaçlıyoruz”

TRGENMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yılancıoğlu merkez hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ülkemizde transgenik hücre teknolojileri ve epigenetikin yeni gelişmekte olan alanlar olduğuna dikkat çeken Yılancıoğlu,  bu alanların dünyadaki öneminin gittikçe arttığını ifade etti.

Yılancıoğlu “Merkezimizde transgenik hücre teknolojileri ve epigenetik mekanizmalar araştırılarak, yeni transgenik hücre hatları oluşturulacak, kök hücre araştırmaları yapılacak, rekombinant protein üretimi gerçekleştirilecek, yeni tanı kitleri geliştirilecek, peptit ve peptidomimetik tabanlı ilaç adayı moleküller tasarlanacaktır. Böylece biyoteknolojide dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Transgenik Hücre Teknolojileri Ve Epigenetik Uygulama Ve Araştırma Merkezinin bölgede kimya ve ilaç sektöründe hizmet veren firmalar belirlenip ziyaret edileceğini belirten Yılancıoğlu, “KOSGEB, TOBB ve benzeri resmi kurumlardan ve veri tabanları incelenecektir. Ürettikleri ürünler ve üretim aşamasında kullandıkları ilişkili biyolojik makromoleküller hakkında veriler toplanacaktır.
Firmalarla görüşmeler doğrultusunda bu konuda beraber yapılabilecek faaliyet ve projeler belirlenecektir” dedi
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)