Üsküdar Üniversitesi Bosna’nın kimlik arayışını yerinde araştırdı


Üsküdar Üniversitesi Bosna’nın kimlik arayışını yerinde araştırdı

Üsküdar Üniversitesi Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) “ilk” saha çalışmasını tamamladı. Bosna halkının kimlik ve aidiyet duygusu araştırıldı. Çıkan sonuçlar ise makale olarak yayınlanacak. 
 
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinin talebi üzerine PAMER tarafından yürütülen çalışma kapsamında PAMER Müdürü ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Kavakçı, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri Nursena Balatekin ve Yasin Arslan’ı görevlendirdi. Balatekin ve Arslan bu önemli çalışmayı başarıyla tamamladı. Genç araştırmacıların ulaştığı sonuçlar, Bosna halkının toplumsal kimlik ve aidiyet konusunda neler düşündüğünü gösteriyor.

Araştırma literature çok önemli bir katkı

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, farklı ırk ve dine mensup devletlerin kontrolünde yönetilen Bosna-Hersek bölgesi, Yugoslavya'nın büyük bir savaşın ardından bölünmesiyle sosyo-kültürel olarak çok daha farklı bir hal almıştı. Boşnaklar'ın, Sırplar'ın ve Hırvatlar'ın yaşadığı Bosna-Hersek'te şu an üç farklı dil konuşuluyor ve en az 2 farklı dine mensup insanlar yaşıyor. Yıllar süren sancılı ve çatışmalı sürecin ardından Bosna halkının kimliği ve aidiyet duygusu üzerine yapılan bu araştırma, geleceğe ışık tutması ve literature katkı olması açısından önem arz ediyor.

Toplumun her kesimine ulaşıldı

Araştırma için Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'ya giden ve burada 5 gün kalan Nursena Balatekin ve Yasin Arslan, bu süre zarfında 6'sı kadın olmak üzere toplam 16 kişiyle mülakatlar yaptı. Bosnalı üniversite öğrencileri, ev hanımları, siyasi figürler, liderler, akademisyenler ve öğretmenlerle bir araya gelen Balatekin ve Arslan, ikili görüşmeler boyunca Bosna halkının kimliği ve aidiyet duygusunu anlamaya yönelik sorular yöneltti. Araştırma öncesinde PAMER ve Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan mülakat soruları araştırmanın objektif olması amacıyla titizlikle belirlendi. Ayrıca Nursena Balatekin ve Yasin Arslan da çalışmanın objektif olmasını öp planda tutarak, hiç bir önyargı ve fikrin etkisinde kalmamak için, araştırma öncesi Bosna-Hersek’in toplumsal yapısı hakkında ön araştırma yapmadı.

Üsküdar Üniversitesi Bosna’nın kimlik arayışını yerinde araştırdı 2

Bosnalı mı, Boşnak mı?

Yapılan araştırma, sanıldığı gibi ülkenin Avrupalı olmak ya da olmamak, Batılı olmak ya da olmamak arasında kalmadığını gösterdi. Bosna-Hersek halkı temel olarak, Bosnian (Bosnalı) ve Bosniaq (Boşnak) olmak üzere iki farklı kimliği taşıdığını dile getiriyor. Yaşanan tarihsel sürecin bu iki farklı kimliği ortaya çıkardığı düşünülüyor.

Araştırmaların sonuçlarını detaylı şekilde açıklayan sonuç makalesi, Avrupa Asya Birliği Türk Ekonomik-Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Vakfı ASAM’ın dergisinde kamuoyuyla paylaşılacak.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)