Prof. Dr. Özdemir’in kitabı Alman yayınevi tarafından yayınlandı

Prof. Dr. Özdemir’in kitabı Alman yayınevi tarafından yayınlandıÜsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir'in "Mevlana ve Konfüçyüs: Yeni Bir Yüzyıla Mesajlar" kitabı Alman Yayınevi Lamber Academic Publishing tarafından yayınlandı. Mevlana ve Konfüçyüs konusunda bir ilk çalışma niteliğinde olan kitap daha önce Kültür Bakanlığı tarafından basılmıştı. 

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, bu çalışmasını ilk kez 26-29 Ekim 2006 tarihlerinde Güney Kore’nin Pusan şehrinde düzenlenen 2. Asya Felsefeler Konferansı'na tebliğ̆ olarak sunmuştu. Amacı; Konfüçyüs geleneği ile İslâm medeniyeti arasında anlamlı ve yapıcı bir diyalogun imkanlarını aramak ve aralamak olan kitap, takdir toplamıştı.

Özdemir her iki düşünürün günümüzle olan bağlantısını şöyle vurguladı; "Ünlü İngiliz tarihçi ve düşünür Arnold Toynbee, “21. yüzyılın toplumsal sorunlarını çözmek için Konfüçyüs” ve geçmişin diğer büyük temsilcilerinin öğretilerine dayanmamızı söyler.
Diğer ünlü bir Şarkiyatçı ve Mevlâna uzmanı Prof. Dr. Arthur J. Arberry ise “Mevlâna, yedi yüz yıl evvel dünyayı büyük bir kargaşalıktan kurtarmıştır. Günümüzde Avrupa’yı kurtaracak tek şey de onun eserleridir” tespitini yapmaktadır. Bu nedenle Konfüçyüs ve Mevlâna’nın görüşlerini incelemenin ve anlamanın tam da zamanı olduğunu düşünüyorum”.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, kitabını ise şu şekilde yorumladı.

Prof. Dr. Özdemir’in kitabı Alman yayınevi tarafından yayınlandı 2“Güneş̧ her sabah doğudan doğar. Her yeni güne baslarken doğuya bakarız, güneşi ve onun dünyayı dolduran şavkını görmek için. Güneşin huzmeleri ve ışığı sadece dünyamızı ve evlerimizi aydınlatmaz. Gönlümüzü de aydınlatır. Bize yaşama sevinci verir. Yoğun mesaimizden veya evde oturmaktan sıkıldığımızda, kendimizi dışarı atarız.”“Eğer hava güneşlikse, yürüyüşe çıkarız. Bırakırız kendimizi güneşin huzmelerine. Gözümüz, gönlümüz ve tüm benliğimiz aydınlanır. Rahatlarız. Evimizin perdelerini açıp, içeri güneş̧ girdi mi bir hoş̧ oluruz. Hele hasta yataklarında veya hastane köşelerinde şifa bekleyenler için güneşin bambaşka bir anlamı vardır. Yeniden gün yüzünü ve güneşi görmek hayatı görmektir onlar için.”“Asırlardır insanlık sadece güneş̧ için değil, ezeli hikmetin pırıltılarını görmek ve yakalamak için de doğuya bakıyor. Doğunun büyük öğretilerinin başında Konfüçyüs’çülük, Budizm, Zerdüştlük, Hinduizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm gelmektedir. Doğu, tarih boyunca hep hikmeti temsil etmiş̧. İnsanlık kuru bir özlemin ötesinde, bir şeyler öğrenmek için de bakmış̧ doğuya.”

“Batı kültürünün büyük dehaları Hegel, Nietzsche, Goethe ve daha nice hikmet aşığı incelemiş̧ doğuyu. Aslında aradıkları insanlığın ortak hikmetiydi ve hepimize ait. Hz. Peygamberin “hikmet inanan herkesin yitiğidir, nerede bulursa alır” sözü bu bağlamda ne kadar da anlamlı.”

“Bu anlayış̧ ve espri ile Doğu’nun iki büyük temsilcisinin görüşlerini karşılaştırmaya çalışacağız. Başta kâinat merkezli âlem anlayışları olmak üzere, insan, aile, musikî ve ahlâkla ilgili görüşlerini kısaca irdelemeye çalışacağız. Benzerliklere işaret edecek, farklılıkların altını çizeceğiz. Konfüçyüs (MÖ.551-479) ve Mevlâna’nın (1209-1271) görüşlerinin insanlık ve çevre bilincimizi zenginleştireceğini; bizim dışımızdaki varlıklara karşı duyarlılığımızı arttıracağını umuyoruz.”

Kitap, ABD ve Avrupa'nın tüm büyük kitap dağıtımcıları tarafından dağıtım ve satışa sunulacak.

Ayrıca www.morebooks.de, www.amazon.de, www.amazon.co.uk, www.amazon.com,  www.bookbutler.de gibi tanınmış online satış internet siteleri üzerinden tüm dünyadaki okuyucularına ulaştırılacak.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)