Klinik psikoloji eğitiminde yüksek kalite...


Klinik psikoloji eğitiminde yüksek kalite...

Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği içinde çalışmalarına devam ediyor. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerinin eğitim kalitelerini arttırmak için yeni adımlar atan birim, üç yeni aynalı odayla toplam oda sayısını beşe yükseltti. Ayrıca yeni bireysel ve grup psikolojik danışmanlık uygulama alanları birime kazandırıldı. 

Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi, ikisi aynalı olmak üzere dört psikoterapi odası, bir grup terapilerinin yapıldığı çok işlevsel aynalı oda ile supervizyon sınıfı olarak tasarlanmış odayla, uluslararası düzeyde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini sürdürüyor.

Hedef eğitim standardını zirveye çekmek

Öğrencilerin psikoterapi seanslarını kayıt alabilmeleri için hazırlanan iki kamera, derslerin etkisini ve uygulanabilirliğini en üst seviyeye çekiyor. Supervizyon dersi hocaları böylece kameralar tarafından çekilen görüntülere bilgisayarlarından online olarak ulaşabiliyor ve öğrencilerle birlikte ayrıntılı değerlendirebiliyor. Birime kazandırılan yeni aynalı odalar ve süpervizyon sınıfı psikolojik araştırmaların verimliliğini de artırıyor.

Klinik psikoloji eğitiminde yüksek kalite... 2

Teori ve pratik bir arada…
 
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, sağladığı yeni imkânlarla bilimsel verilerin saha pratiğiyle de desteklendiği modern bir öğrenim ortamında dünya standartlarında eğitim kalitesi sunuyor. Ayrıca hastane ortamında pratik yapma olanağı sağlayarak öğrencilere saha içinde yetişebilme ve gereken donanıma sahip olabilme imkânı da tanıyor.

Klinik psikoloji eğitiminde yüksek kalite... 3

Bilimsel araştırmalar hedefleniyor

Her geçen gün artan olanaklarıyla, klinik psikoloji eğitiminde öğrencilerin bilimsel araştırma yapması ve yüksek lisans tezlerini ya da projelerini yayınlanabilir formatta bir bilimsel ürün olarak sunmaları daha da kolaylaşıyor.
Duygu ve davranışlarda gözlenen sorunların teşhis edilmesini ve giderilmesi, kültürel patolojilerin ülkemiz perspektifinden değerlendirilerek anlaşılmasına katkıda bulunulması, eklektik anlamda teorilerin pratik alana yansıtılması, nörobilim imkanlarıyla psikoloji uygulama ve araştırmalarının entegre edilmesi bölümün en önemli hedefi olarak dikkat çekiyor.

Klinik psikoloji eğitiminde yüksek kalite... 4
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)