Birşeyi bilmek öğretebilmek değildir

“Bir şeyi bilmek öğretebilmek demek değildir” sloganıyla yola çıkan Üsküdar Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi’nde eğiticileri de eğitiyor.

ÜSEM 2 günde Eğitimcilere eğitim veriyor.

Toplum önünde etkili konuşmak kadar eğitici faaliyetin amacına uygun gerçekleşmesi de önem taşıyor. Eğitim amaçlı düzenlenen bir programda katılımcıların en ileri derecede bilgilendirilmesi o nedenle çok önemli. Üsküdar Üniversitesi işte bunun eğitimini de veriyor.

Doğru bilgiyi en anlaşılır ve uygulanabilir hale getirmek amacıyla yola çıkan Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, yeni tasarımlarla mevcut bilgiliyi kullanabilir hale getirme ilkesiyle eğitimlerini her alanda sürdürüyor.

Bireylerin daha önce sahip oldukları yetenek ve becerileri daha aktif olarak kullanmalarını hedefleyen merkez gelişime yönelik birbirinden farklı alanlardaki eğitimleriyle dikkat çekiyor. Öyle ki merkez eğitimci psikolojisi ve eğiticinin eğitimine de ayrı bir önem veriyor.

Eğitim direktörü Orhan Gümüşel merkezlerinde 2 günde eğiticilere yönelik çok verimli eğitimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gümüşel;

BİR ŞEYİ BİLMEK ÖĞRETEBİLMEK DEĞİLDİR

“Pek çok kişinin korkulu rüyasıdır toplum önünde konuşabilmek. Bu sebeple sunum teknikleri eğitimleri düzenlenmekte ve pek çok değişik yöntem ile doğru ve etkili sunumlar yapılabilmektedir. Ancak buradaki esas soru şudur? Katılımcının zihninde kalan nedir? Beyinde öğrenme nasıl gerçekleşir? Her katılımcının ilgisini eşit düzeyde tutabilmek mümkün müdür? Öğrenilen bilgi davranışa nasıl dönüşür? Davranışsal anlamda bir değişim bekleniyorsa bunun gerçekleşmesi için gerekli olan bilişsel süreçler nelerdir? Heyecan nasıl yönetilir?

Biz eğitim sertifika programlarımızla bunları vermeyi amaçlıyoruz. Bu sertifika programında bir eğitimci, kendisinde bulunması gereken becerileri uygulamalı olarak deneyimliyor. Bu kapsamda birtakım eğitimler veriliyor. Bunları sıralayacak olursak;

- Öğrenmenin Merkezi “İnsan”

- Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

- Öğretirken Öğrenmek

- Başarılı Sunumlar-Eğitimler

- Heyecan Ve Kaygı Yönetimi

- Eğitim-Sunum Stresini Yönetmek

- Eğiticinin Duygusu Eğitimin Duygusu Mudur?

- Eğitimci Merkezli- Mesaj Merkezli- Dinleyici Merkezli Eğitim

- Dinleyeni-Katılımcıyı Anlama Becerisi

- Katılımcıyı Eğitime Katabilme Becerisi

- Zor Katılımcılar

- Olumlu Duygu Yaratmak

- Yaşanmış Hikayeleri Kullanabilme

- Çarpıcı Girişer ve İlginç Kapanışlar Yaratmak

- Sesi Kullanma Becerisi

- Nefes Teknikleri

- Rol Oyunları ve Uygulamalar” dedi.