ÜSEM'de verilen eğitimler hem profesyonel hem de istihdama yönelik

İçinde bulunduğumuz akademik yılda eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Üsküdar Üniversitesi, sürekli eğitim merkezinin kapılarını geçtiğimiz yıl açtı. 2011 Eylül ayından buyana 3 binin üzerinde katılımcıya eğitim veren Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ÜSEM), profesyonel ve istihdama yönelik çok çeşitli eğitim programlarına sahip.

ÜSEM'de verilen eğitimler hem profesyonel hem de istihdama yönelik

Özellikle psikoloji ve tıp alanında çalışan uzman kadroların mesleki yetkinliklerini geliştirecekleri eğitim programlarıyla dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ÜSEM), kurumlarla yaptığı işbirlikleriyle de birçok katılımcıya ulaşıyor. Uygulamalı eğitim programlarıyla diğer üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinden farklılaştıklarını ifade eden ÜSEM Müdürü Uzman Psikolog Orhan Gümüşel, toplumun tüm katmanlarına davranış sağlığı ve bilimleri temelinde hitap ettiklerini söylüyor.

Toplum yaşamına büyük katkıları olan “Yaşam Boyu Öğrenme Felsefesi” nedir?

Sürekli Eğitim Merkezleri ne iş yapar?

Öğrenme, yaşantısal deneyimler sonunda davranışlarda oluşan kalıcı ve izli değişimlerdir. Yetişkin davranışlarının hemen hemen tümü, öğrenme yoluyla kazanılmıştır, öğrenme bir süreçtir ve bilimsel anlamda süreklidir. Bu ilkeden hareketle hem bireysel, hem de toplum bağlamında sürekli bir devinim ve değişim gösteren insanın verimli bir vizyon, hedef ve strateji kurgusuna olan ihtiyacını sağlamak amaçlı olarak yaşam boyu öğrenme kritiktir ve bu ihtiyaca yönelik olarak da yüksek öğretim kurumlan, bilimsel temele dayanan bilgiyi genele "Sürekli Eğitim Merkezleri" kanalı ile sürdürürler.

ÜSEM'de verilen eğitimler hem profesyonel hem de istihdama yönelik 2Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde hangi eğitmenlerle çalışıyorsunuz?

Hedef kitleniz kimler?

Türkiye'nin davranış sağlığı ve bilimlerindeki tek tematik üniversitesi olarak, davranış sağlığı ve bilimleri konusuna giren özelleşmiş, ancak geniş ve derinlemesine uzmanlaşmış özgün içerik ile büyük çoğunluğu Üsküdar Üniversitesi akademik ve uygulayıcı kadrosundan oluşan ve Türkiye’de alanının duayeni isimlerin bulunduğu eğitmen kadromuz ile hizmet veriyoruz.

Eğitim stratejilerimizi açık, akademik ve mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk olmak üzere dört ana kategoride ve kategori içinde özelleşmiş planlamalar şeklinde oluşturduk. Bu nedenle toplumun bütün katmanlarına, davranış sağlığı ve bilimleri temelinde hitap ediyoruz. ÜSEM tarafından açılan eğitimler; Üsküdar Üniversitesi'nin lisans ve yüksek lisanstaki teorik- akademik eğitimlerinin yanında, sürekli eğitim araştırma ve uygulama merkezi kanalıyla profesyonel dünyada hizmet veren özellikle tüm psikolog, psikoloji öğrencisi, rehberlik öğretmeni, psikolojik danışman, hemşire, teknisyen, hekim ve diğer meslek gruplarının mesleki donanım ve ilgilerini zenginleştirecek ve çeşitlendirecek uygulamalı eğitim programları ile sağlıkta ve eğitimde en üst düzeyde hizmet kalitesi hedefliyor.

Üsem De Herkes İçin Bir Eğitim Programı Var

Ne tür eğitimler veriyorsunuz?

Sağlık sektöründe kalite hizmetleri, psikiyatri hemşireliği uygulama eğitimleri, klinik görüşme ve değerlendirme, konuşma terapilerinde temel ilkeler, çocuk ve ergen psikiyatrisinde tanı ve tedavi protokolleri, yetişkin psikiyatrisinde tanı ve tedavi protokolleri, postpartum psikolojik durumlar, kognitif davranışçı terapi eğitimleri, aile ve eş terapisi eğitimleri travma müdehale eğitimleri, psikofarmakogenetik uygulamaları, tıbbi hipnoz, psikolojik testler ve değerlendirme eğitimleri, tıbbi görüntüleme sistemleri (EEG, QEEG, fMRI. etc.), nöropsikiyatride TMS uygulamaları, kognitif rehabilitasyon ve kompüterize sistemler (Brain Resource Company. New York işbirliği), meta kognitif terapiler, bağımlılıkta oniki adım tedavisi, motivasyonel görüşme teknikleri gibi daha birçok başlıkta eğitimlerimiz var.

 ÜSEM tarafından açılmakta olan kurumsal eğitimler, iş dünyasında bu güne kadar vazgeçilmez olan kişisel gelişim eğitimlerinin yanında, zihinsel gelişim eğitimlerine de erişmeye olanak sağlıyor. Günümüz dünyasında çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyetini getiriyor ve bu da şirketlere kar olarak geri dönüyor. Ancak sadece kişisel gelişim eğitimleri ile günümüz dünyasının bilgi hız ve teknolojisine yetişmek mümkün değil. Bu nedenle yenilenen ihtiyaçlar kapsamında zihinsel gelişim eğitimleri, geleceği yönetebilmek adına en önemli argüman olarak yerini alıyor. ÜSEM'in kurumsal eğitimler alanında getirdiği yenilik, sosyal beyin kavramının, beyin ve davranış ilişkisinin sektörel bilgi ve ihtiyaç ile birleştirilerek "Butik Eğitimler’’ olarak planlanabilmesidir. nöro yönetim becerileri, nöroliderlik, nöroekonomi, gerçek satışın psikolojisi, ilişki yönetimi, takım olma ve takım kalma, örgüt oluşturma, personel seçimi ve insan kaynakları yöneticiliği, yorgunluk yönetimi gibi başlıklarda planlanan eğitimlerin yanı sıra organizasyonel danışmanlık, kalite hizmetleri danışmanlığı, bireysel performans artırma danışmanlığı gibi hizmetleri de spesifik planlamalarla sunuluyor.

Üniversiteler, toplumun ilerlemesi için lokomotiftir. Üniversiteleri de yaşatacak ve geliştirecek olan do toplumun ilgisidir. Ürettikçe gelişen, geliştikçe üreten ama hep paylaşan güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ve aydınlık, gelişmiş toplum için "sürekli eğitim" şart.

Herhangi bir kurumsal yapıya üye olmayan vatandaşların da katılım gösterebildiği eğitimleriniz var mı?

Açık eğitimlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz var. Koruyucu ruh sağlığına hizmet politikasından hareketle hayata geçirdiğimiz projeler bunlar. Kişisel ve çevre farkındalığını artırmak yoluyla toplumsal üretkenliğe geçişte, ülke gelişimine katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Açık eğitimlerimiz gençlerle iletişim, etkin anne-babalık. başarılı çocuk yetiştirme, doğum sonrası psikolojik durumlar, duyguların psikolojisi, engelli yaşam, başarı psikolojisi, vizyon geliştirme, hedef koyma ve stratejik düşünme, evlilikte duygusal zeka, çocuklarda duygusal zeka, gençlerde duygusal zeka, yaşlı bakımı, çocuk istismarını anlama ve önleme, psikiyatrik hizmetlerde aile ile çalışma, okul-aile-çocuk ilişkileri, pozitif psikoloji uygulamaları, çocuklarda sosyal beceri gelişimi, anne baba okulu, uçuş fobisi rehabilitasyonu (Gold Air Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri işbirliği) gibi güncel ve ihtiyaca yönelik içerikte tasarlandı.

Teorik Eğitimlerin Yanında Uygulamalar Da Öne Çıkıyor

Tüm bu çalışmalarınızda sizi diğer SEM’lerden ayıran en büyük özelliğiniz ne?

Bir kere en büyük farkımız, uygulama içeriği ve katılımcılar açısından uygulama olanağının fazla olması. Geniş gruplu didaktik eğitimlerden ziyade küçük grup, uygulama ve etkili süpervizyonu tercih ediyoruz. Bir de eğitimcilerin akademisyen kimliğinin yanında, uygulamacı kimliği de olunca, haliyle daha etkin bir öğrenme ortamı oluşuyor. Bütün bunlara özelleşmiş ve özgün içerik eklendiğinde, farkı yaratan eğitimlerimiz ortaya çıkıyor.

Merkez bünyesindeki programlarda şu anda kadar kaç öğrenciye eğitim verdiniz?

Sosyal sorumluluk projelerindeki eğitimlerle beraber, 2011 Eylül ayından bu yana 3000'in üzerinde katılımcıya ulaştık.

ÜSEM’de istihdama yönelik olarak neler yapıyorsunuz?

Genele açık eğitimlerin dışında kalan bütün eğitimlerimiz aslında istihdama yönelik. Çünkü eğitimlerimiz didaktik bilgi eğitimleri değil. Hem katılımcıların yaşam kalitelerini artırmaya hem de stres, kaygı yönetimi, verimlilik artırma ya da sektörel olarak direkt alanda kullanabilecekleri profesyonel bilgiler içeren eğitimler verdiğimiz için, iş verimine katma değer sağlıyor. Direk istihdama yönelik eğitimlerimizde mevcut, özellikle Türkiye için referans bir eğitim olarak tasarladığımız özgün içeriği ve güçlü eğitim kadrosu ile farkı yaratan “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı” gibi mesela. Bunların yanında Türkiye’nin en büyük GSM operatörüne yaptığımız konsept eğitimler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller dahilinde ilki tamamlanan protokol ile devam eden süreç ve SGK İl Müdürlüğü ile 2013 yılı için planlanan protokolleri sayabiliriz.

TFF ile Sporcu Psikolojisi Eğitimleri

Gümüşel, “ÜSEM, sosyal sorumluluk projelerine de özel bir ilgi ve hassasiyetle yaklaşıyor. T.C. Adalet Bakanlığı ile Çocuk ve Aile Mahkemelerinde görevli psikolog, pedagog ve soysal hizmet uzmanlarının, çocuk ve gençlerde psikofizyolojik gelişim, çocuk ve ergen psikiyatrisinde özel durumlar ve adli vakalarda çocuk ve aile ile görüşme teknikleri içerikli eğitimlerimiz var. Bunun yanında Türkiye Futbol Federasyonu ile sporcular, aileleri ve teknik adamlar ile TFF kurullarına yönelik zihin eğitim programlan, müsabaka stres yönetimi, ilişki yönetimi, kariyer planlama, nöroyönetim ve nöro liderlik eğitimleri ile sporcuların alt yaş milli takımlardan A Milli Takım'a kadar nöropsikolojik gelişimlerinin takibi ve gerekli eğitim, danışmanlık ve tedavi desteğinin sağlanması; engellilerin toplumsal entegrasyonu gibi protokol çalışmaları tamamlanmış ve devam eden projelerimiz de bulunuyor.”

EĞİTİMLER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİM: https://usem.uskudar.edu.tr