İnsanlığı kuşatan tehdit: Şiddet!

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre kişiler arası şiddet sonucu her yıl dünyada yaklaşık 520 bin kişi ölüyor. Üsküdar Üniversitesi Dünya Felsefe Günü’nde toplumları kuşatan “Şiddet” eylemine felsefi bir bakışla çözüm aradı. Akademisyenlere göre “Şiddet”değiştirilmesi gereken düşünceler bütünü.
İnsanlığı kuşatan tehdit: Şiddet!
Dünya Felsefe Günü’nü dünya problemlerine felsefe ile de bakabilme bilincinin yaygınlaştırılmasında önemli bir işlev olarak gören Üsküdar Üniversitesi, 21 Kasım Çarşamba günü Dünya Felsefe Günü’ne özel bir panel düzenledi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öncülüğünde düzenlenen “Dünya sorunlarına felsefi bakış” başlıklı panelde “şiddet” konusu ele alındı. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şafak Ural ve Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Poyraz’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde; farklı yönleriyle ele alınan şiddete çözüm arandı.
ŞİDDETİ ENGELLEMENİN TEK BİR YOLU VAR: “İNSANİ DEĞERLERİN İÇSELLEŞTİRİLMESİ”

İnsanlığı kuşatan tehdit: Şiddet! 2

Emniyet kayıtlarına göre ülkemizde her 10 dakikada bir aile içi şiddet olayı yaşanıyor. Türkiye’de günde ortalama 3 kadın şiddet nedeniyle öldürülüyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe artan “Şiddet” eyleminin engellenmesine çözüm arayan panelistlerin ortak noktası “değerler sistemi” idi. Panelin moderatörü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu felsefenin insan bilincinde başlayan dünya sorunlarına yine insan bilincinde son verilebilir inanışıyla yola çıktıklarını belirterek, “Dünya Felsefe Günü’nde evrensel bir sorun olan şiddeti ele alacağız. M.Ö 400’lü yıllarda “kötülüğün temelinde bilgisizlik vardır” diyerek yüzyıllar içerisinde doğrulanan sözün sahibi Sokrates çok önemli bir tespitte bulunmuş, bilgelik eğitimine dikkat çekmiştir. Biliyoruz ki cahillik arttıkça şiddet ve kötülük artar. Bilgelik eğitimi şiddetin önleyicisidir” dedi.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ’NDEN HABERLER
ŞİDDET TOPLUMLARI SİNSİCE KUŞATIYOR

İnsanlığı kuşatan tehdit: Şiddet! 3

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu “Şiddet kendini yenileme gücüyle ilerler, gelişir, kendini vücuda getirir.” diye konuştu.

Panelde şehir ve şiddet ilişkisine değinen Prof. Dr. Şafak Ural ise “Şehir, içinde yaşanılan fiziki bir mekan olmanın çok ötesinde bir anlam içerir. Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerin taşıyıcısıdır. Kişiliğimizi belirler ve duygularımızı yaşamamızı sağlar. Ekonomik ve teknolojik olanaklar ise bir şehri karakterize eden diğer etkenlerdir. Bu ve benzeri özellikler sonucunda bir şehir, şiddeti doğuran veya önleyen bir yapıya sahip olabilir” dedi. Panelde şiddeti önlemede toplumsal değerlerin önemini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Poyraz ise “Değerlerin hem şiddet üretici hem de şiddeti önleyici etkisinin olduğu bir gerçektir. Bazı değerler şiddet üretirken bazıları tam karşıtı etki yaratırlar” şeklinde konuştu.

İnsanlığı kuşatan tehdit: Şiddet! 4

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise şiddetin genetik olup olmadığına sorusuna şöyle yanıt verdi: “Genlerimiz davranışlarımız üzerinde rol oynarlar. Ancak tek başına bireyin şiddet üretmesinin veya üretmemesinin nedeni değildirler. Çünkü bireyin davranışlarının üzerinde içinde yetiştiği kültürün, yaşadığı sosyal çevrenin ve aldığı eğitimin payı büyüktür”.
RAKAMLARLA “ŞİDDET”

Her yıl Kasım ayının üçüncü Perşembe gününü Dünya Felsefe Günü olarak ilan eden Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO), Savaş ve çatışmaların ilk çıkış yerinin insan zihni olduğunu belirtiyor. Dünya’da giderek artan şiddet olaylarının sonucunda ortaya çıkan rakamlar ise ürkütücü. Dünya Sağlık Örgütü’nün Şiddet ve Sağlık Dünya Raporuna göre kişiler arası şiddet sonucunda her yıl dünyada yaklaşık 520bin kişi ölüyor.

Bu rakam, günde yaklaşık 1.400 kişinin şiddet nedeniyle hayatını kaybetmesi anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Küresel Araştırma Raporu’na göre ise Tüm dünyada milyonlarca çocuk şiddetin yaşamın normal bir parçası olduğuna inanarak büyüyor.

Emniyet kayıtlarına göre ülkemizde her 10 dakikada bir aile içi şiddet olayı yaşanmaktadır. Dünya ölçeğinde sadece bilinen rakamla, 1,3 milyon kadın fiziksel şiddet mağduru. Türkiye’de ise günde ortalama 3 kadın şiddet nedeniyle öldürülüyor.