Nihan KALKANDELER ÖZDİN, Ph.D

FHSS / Sociology

nihan.kalkandelerozdinuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4125

ORCID ID: 0000-0002-3362-363X

Citation : 7 | h-index : 2 | i10-index : 0


Short CV

Nihan KALKANDELER, after completing her undergraduate and graduate studies in Kocaeli University, Department of Labor Economics and Industrial Relations, both completed her second undergraduate degree in Sociology and continued her doctoral education in this field. She received her doctorate from Ankara University Sociology Department with her thesis "A Qualitative Study on Suicidal Ideas and Actions of Women in Spiral of Violence".
During his research at Kassel University in Germany, KALKANDELER devoted herself to sociology in order to look at social relations from a macro perspective and to question them in depth, and especially focuses on qualitative analysis in field studies. After her research on Gender and Women's Studies at ANKA Women's Research Center, she gives trainings in the project "Hold on to the Counseling Network in Fighting Suicide" within the scope of Youth Projects Support Program supported by the Ministry of Youth and Sports. In addition, she continues her studies on Gender, Women's Studies, Digital Violence, Suicide and Perception of Life, Social Psychology, Work Sociology, Family, Youth and Childhood in Different Cultures.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

The Changing Structure Of The Family In The Process Of Globalization And The Feminization Of Migration

Международный симпозиум «СЕМЬЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ» // International Symposium "A FAMILY AND CONTINUITY OF GENERATIONS» (2022)

Toplumsal Rol ve Kuşaklar Çatışmasında Dijital Devrimin Etkisi

Avrasya Üniversitesi I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi - IEHSC2021 (2021)

Çalışma Yaşamındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Biyolojik ve Kültürel Kader Algısına Yönelik Nitel Bir Değerlendirme

20. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi “Sosyal Politikada Güncel Tartışmalar” (2021)

Şiddet Gören Kadınların Karşılaştırmalı İntihar Algısı

IX.Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Şiddet Sarmalındaki Kadınlar ve Yaşam Algıları, 2022.
 • Pandemi ve Yalnızlık - II.Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu Kitabı, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme Sempozyumu, 2022.
 • III.Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, 2021.

Administrative Activities

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2022 - Devam ediyor.)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 5 8

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index