Mert AKCANBAŞ, Ph.D

Assistant Professor of Psychology

mert.akcanbasuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2333

ORCID ID: 0000-0003-1811-2732

Short CV

Mert Akcanbas, was born in 01-01-1963 in Istanbul - Turkey. Mert Akcanbas has completed his undergraduate and graduate studies in Louisiana State  University (1980-1999). His master’s thesis is on “ Simulation of American and Japanese Production Processes in Automobile Industry” (1987), his Doctoral  dissertation thesis in psychology  is “Existentialist  View of Meaning and Purpose of Life”  (1999). Mert Akcanbas has many articles published in different periodicals and referred as an expert by media such Wall Street Journal and Forbes magazine. Dr. Mert Akcanbaş’s Disaster and Victim Psychology and Psychological First Aid books are accepted as official text books by the Ministry of Health. Dr. Akcanbas has worked with UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination Team) in Sumatra earthquake, and tsunami 2005, Muzaffarabad earthquake  2005, Java and Sumatra earthquakes 2007,  Southwestern Pakistan earthquake 2007, Southern Bangladesh cyclon Sidr 2007 and with FEMA (Federal Emergency Management Agency) in Gustav, Ike Gulf Coast hurricanes, TX 2007, Rita, Dennis Gulf Coast hurricanes , TX, La 2005 and Catrina hurricane New Orleans La 2005, Maramara earthquake 1999.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • 40 yaş Altı Erişkinlerde Şafak Vakti Uyanmanın Duygusal Zeka ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi, 2020.
 • Türkiye'deki İtfaiyecilerin Karşılaştıkları Travmatik Vakalarda Geliştirdikleri Depresyon Ve Anksiyete Düzeyinin Başa Çıkma Stratejileriyle İlişkisi, 2020.
 • Normal Kilolu Ve Obez İnsanlarda Aile Yaşam Doyumunun Yeme Bağımlılığı Ve Duygusal Yemeyle Olan İlişkisi, 2020.
 • Türkiye'deki İtfaiyecilerin Algıladıkları Stres Düzeyinin Uyku ve Yeme Bozuklukları İle İlişkisi, 2020.
 • Türkiye'deki İtfaiyecilerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu İncelemesi, 2020.
 • Lise öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacı ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki, 2019.
 • Sosyal hizmet alanında çalışan profesyonellerin ikincil travmatik stres düzeylerinin incelenmesi, 2019.
 • Özel gereksinimli çocuk sahibi anne ve babaların depresyon ve kaygı düzeyleri, 2019.
 • Finans alanlarındaki personellerin kişilik örgütlenmelerinin iş performansları ile ilişkisi, 2018.
 • Algılanan ana baba tutumlarının duygusal empati üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Futboldaki cinsiyetçi söylem ve davranışların kadın taraftarlar üzerinde yarattığı sosyal kaygı ve erkek taraftarların toplumsal cinsiyet algısı düzeyi, 2018.
 • Eşlerin duygusal zekalarının psikolojik iyi oluşları üzerine etkisi, 2018.
 • Ergenlerde sosyal görünüş kaygısının benlik saygısı ve otomatik düşünceler üzerine etkisi, 2018.
 • Psikoloji yüksek lisans ögrencilerinin özyeterlilik algıları ile benlik saygılarının değerlendirilmesi, 2018.
 • Yetişkinlerin ölüm tutumlarının travma sonrası büyümeye etkileri: '15 Temmuz travması örneği', 2018.
 • 1999 gölcük depremini çocukluğunda yaşamış kişilerin kaygı, depresyon ve TSSB düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, 2018.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 1

Kimyasal Kastrasyon Yönteminin Etik Analizi

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Major Determinants of Post Traumatic Stress After Terros, 2020.
 • Çöküşe Giden Yol, 2018.
 • Sana Tek Bir Şey Söyleyebilecek Olsaydım, 2017.
 • Başkalarının Hayatı, 2017.
 • Evsiz, 2017.
 • Enstrümantal, 2017.
 • 300'ler Komitesi, 2017.
 • Hitler’in Unutulan Çocukları, 2017.
 • Onlar Nasıl Yazdı, 2016.
 • Rothschild Hanedanlığı, 2016.
 • İyi Psikopatın Yaşam Kılavuzu, 2016.
 • Geronimo, 2011.
 • Hilal Ve Demir Haç, 2011.
 • Afet ve Kurban Psikolojisi, 2010.
 • Hamas'ın Oğlu, 2010.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • TBB Meslek Hastalıkları Sempozyumu, 2018.
 • ICPESS, International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 2018.

Administrative Activities

 • Merkez Müdürü, AİLEMER 2020.
 • Ana Bilim Başkanı, Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı 2020.
 • Merkez Müdürü, AİLEMER 2020.

Education and Training Activities

 • Economic Psychology, (lisans) Güz.
 • Disaster and Trauma Psychology, (lisans) Güz.
 • Ekonomik Psikoloji, (lisans) Güz.
 • Afet ve Travma Psikolojisi, (lisans) Güz.
 • Afet ve Travma Psikolojisi, (lisans) Güz.
 • Aile Danışmanlığında Mesleki Etik, (lisansustu) Güz.
 • Ethics in Psychology, (lisans) Bahar.
 • Social Responsibility, (lisans) Bahar.
 • Psikolojide Etik, (lisans) Bahar.
 • Psikolojide Etik, (lisans) Bahar.
 • Sosyal Sorumluluk, (lisans) Bahar.
 • Sosyal Sorumluluk, (lisans) Bahar.
 • Organizational Psychology, (lisans) Güz.
 • Disaster and Trauma Psychology, (lisans) Güz.
 • Örgütsel Psikoloji, (lisans) Güz.
 • Örgütsel Psikoloji, (lisans) Güz.
 • Afet ve Travma Psikolojisi, (lisans) Güz.
 • Afet ve Travma Psikolojisi, (lisans) Güz.
 • Organizational Psychology, (lisans) Bahar.
 • Ethics in Psychology, (lisans) Bahar.
 • Social Responsibility, (lisans) Bahar.
 • Psikolojide Etik, (lisans) Bahar.
 • Psikolojide Etik, (lisans) Bahar.
 • Sosyal Sorumluluk, (lisans) Bahar.
 • Sosyal Sorumluluk, (lisans) Bahar.
 • Psikiyatrik Bozukluklarda Yaklaşım Modelleri, (lisans) Bahar.
 • Organizational Psychology, (lisans) Güz.
 • Disaster and Trauma Psychology, (lisans) Güz.
 • Social Psychology I, (lisans) Güz.
 • Örgütsel Psikoloji, (lisans) Güz.
 • Örgütsel Psikoloji, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index