Fatma TURAN, Ph.D

FHSS / Psychology / Positive Psychology Coordinator

fatma.turanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4007

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9982-4792

Citation : 2 | h-index : 1 | i10-index : 0


UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 5 10 12 16 17

Short CV

Lecturer Fatma Turan was born in Istanbul in 1980. She graduated from Uludag University Faculty of Science Biology in 2001. In 2003, Pamukkale University Institute of Social  Sciences has completed a master's degree in Biology Education. For many years she worked as a training consultant. She graduated from Üsküdar University Institute of Social Sciences Clinical Psychology Master Program in 2014, the program and the institute has completed firstly. She graduated from  Üsküdar University Institute of Health Sciences Neuroscience Program as first degree in 2016. Since 2013, She has been working as a lecturer in Üsküdar University Vocational School of Health Services Medicinal and Aromatic Plants Program.
Üsküdar University Health Services Vocational High School serves as the Program Coordinator Electroneurophysiology.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Kayıp yaşamış yetişkinlerde Suçluluk ve Utanç Duygularının Psikolojik Esneklik ve Öz Şefkatle İlişkisinin İncelenmesi, 2024.
 2. Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan T/H Bireylerin Psikolojik İyi Oluş ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Nörobilim Bağlamında İncelenmesi, 2024.
 3. Yetişkinlerde Bağlanma Stilleri, Öz-yeterlik ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2024.
 4. Yetişkin Bireylerde Çocukluk Çağı Travması, Bilişsel Esneklik Ve Empati Düzeyi Arasındaki İlişkinin Nörobilim Bağlamında İncelenmesi, 2024.
 5. Yetişkin Bireylerde Baş Etme Tutumları, Psikolojik Sağlamlık ve Öz-Şefkat Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2024.
 6. Evli Çiftlerin Çift Uyumları İle Evlilik Doyumları Ve Özdenetim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2024.
 7. Psikolojik İyi Oluş, Yaşam Doyumu ve Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2023.
 8. EVLİ BİREYLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ EVLİLİK YAŞAMI VE İLİŞKİSEL MUTLULUĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 9. Duygu Odaklı Grup Terapisinin Genç Yetişkinlerin Duyguları İfade Etme ve Öz Şefkat Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi, 2023.
 10. Beyaz Yakalı Çalışanlarda Psikolojik İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Mizah Tarzları Açısından İncelenmesi, 2023.
 11. Yemeğin Gizli Rolü: Bireyin İyi Oluşuna Katkısı ve Yeme Davranışının Psikososyal Çerçeveden İncelenmesi, 2023.
 12. Kimlik Algısı ve Ayrılık Anksiyetesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2023.
 13. Satış ve pazarlama alanında çalışanların psikolojik sağlamlık düzeylerinin, iş tatmini ve stres düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2023.
 14. Yetişkinlerde Maneviyatın Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 2023.
 15. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Okuduğunu Anlama Performanslarının ve Bilişsel Becerilerinin İncelenmesi, 2022.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 1

Positive Psychology Course: A Way to Improve Well - Being

Journal of Education and Future (2019)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 7

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Mutluluk Bilimi-Gençler İçin Pozitif Psikoloji Uygulamaları-Yardımcı Ders Kitabı, 2022.
 2. Mutluluk Bilimi, 2022.
 3. Genç Erişkinlerde Yüzlerden Duyguları Tanımlama Testinin Geliştirilmesi, 2021.
 4. Türk Toplumundaki Bireylerin Yüzlerinden Duygu Tanıma Testi Hazırlanması, 2020.

Projects > Projects

 1. TÜBİTAK-BİDEB-2223B-DESTEK BAŞVURU-6.ULUSLARARASI POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRESİ, 2024.
 2. Gönüllülük Elçileri-Sessiz İyilikler Platformu, 2023.
 3. Gönüllülük Elçileri-Sessiz İyilikler Platformu, 2023.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 6. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2024.
 2. 6.Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2024.
 3. 6. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2024.
 4. 6.Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2024.
 5. 6. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2024.
 6. 6. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2024.
 7. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ-SOSYOFEST, 2024.
 8. Duygusal Farkındalık Sempozyumu, 2024.
 9. II. Pozitif Psikoloji Sempozyumu, 2023.
 10. Uluslararası Gelecekte Aile Sempozyumu, 2023.
 11. 3 rd USBED/IJSES International Conference on Social and Educational Sciences, 2023.
 12. Kızılay Projesi-Çalıştay, 2023.
 13. 4.Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi 2. Beyin Festivali, 2023.
 14. 4.Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi, 2023.
 15. 5.UPPK, 2023.
 16. 5.UPPK, 2023.
 17. 4.Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 18. IMCOFE’17: III.INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA-BARCELONA., 2017.
 19. 11. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi, 2014.

Administrative Activities

 1. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2022 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, PSİKOLOJİ KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 8. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, POZİTİF PSİKOLOJİ KULÜBÜ, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Koordinatör / Coordinator, Ortak Dersler Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 10. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Çalışma Yaşamında Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 12. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Pozitif Psikoloji Çalışma Grubu / Positive Psychiology Research Group, (2019 - Devam ediyor.)
 13. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, POZİTİF PSİKOLOJİ KULÜBÜ, (2018 - 2019)
 14. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2016 - 2021)
 15. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2016 - Devam ediyor.)
 16. Kurul Üyeliği / Board Member, Merkez Yönetim Kurul Üyeliği, (2014 - Devam ediyor.)
 17. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, MÜZİK KULÜBÜ, (2014 - 2015)
 18. Program Başkanlığı / Head of Program, Elektronörofizyoloji, (2013 - 2022)
 19. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2013 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 1. Türk Psikologlar Derneği 2021
 2. PND (Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği) Üyesi 2017
 3. TANPA (Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği) Üyesi 2015
 4. ULAKBİM 2015

Education and Training Activities

 1. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Adli Psikolojide Seçme Konular, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Motivasyon ve Duygu, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Beyin ve Davranış, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Beyin ve Davranış, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Psikoloji Kavram ve Yaklaşımları, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Psikolojiye Giriş II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Psikolojinin Nörobiyolojik Temelleri, (Master / 2022-2023 Güz)
 11. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. Deneysel Psikoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 13. Deneysel Psikoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 14. Psikolojide Biyolojik Temeller, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 15. Psikolojide Biyolojik Temeller, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 16. Biblioterapi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)