Cumhur TAŞ, MD, Ph.D

Professor

cumhur.tasuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2311

ORCID: 0000-0002-4998-5272

Citation : 1761 | h-index : 23 | i10-index : 32

: 81
: 98

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3

Short CV

I am a psychiatrist and have obtained my PhD in neuroscience (summa cum lauda) at the International Graduate School of Neuroscience, Ruhr University Bochum. I am based at the Uskudar University Psychology Department and am a honorary research fellow at the Research Department of Cognitive Neuropsychiatry and Preventative Medicine, LWL-University Hospital, Bochum. I received my M.D. from Adnan Menderes University, Turkey in 2005, and specialization degree in psychiatry from Celal Bayar University, Turkey in 2011. I held a visiting fellowship as a honorary research associate at the Psychology Department in the Institute of Psychiatry, King's College London, from 2008 to 2009.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Ultimatom oyununda bireylerin sosyodemografik ve kişilik özelliklerinin karar verme sürecine etkisi The effect of individuals' sociodemographic and personality characteristics on the decision-making process in the ultimatum game, 2023.
 2. Bilgelik algısının psikososyal faktörlerle ilişkisi ve panik bozukluk hastalarıyla sağlıklı grubun bilgelik algısı açısındankarşılaştırılması Perception of wisdom with psychosocial factors relationship and with panic disorder patients in terms of the perc, 2023.
 3. Erişkinlerde psikolojik sağlamlığı etkileyen psikososyal faktörler Psychosocial factors affecting resilience in adults, 2023.
 4. Yetişkinlerde duygu algılama ve düzenleme kapasitesiyle erken gelişim dönemi yaşantıları arasındaki ilişki Examining the relations between capacity of emotion perception and regulation with early developmental period in adults, 2023.
 5. Panik bozukluk tanılı hastalarda Wells'in metakognitif terapisinin üstbilişe ve panik bozukluk belirti şiddet düzeylerine etkisi The effect of Wells' metacognitive therapy on metacognition and panic disorder symptom severity in patients with panic disorde, 2023.
 6. Minnettarlığın dikkat yanlılığındaki rolü ve kabul ve kararlılık modeli ile incelenmesi, 2021.
 7. 5-6 Yaş Çocuklarında Elektronik Medya Maruziyetinin Dikkat, Muhakeme Ve Sosyal Beceriler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Üsküdar Üniversitesi, 2019.
 8. Sosyal Hizmet Merkezinden Yardım Almış Olan Kadınların Psikolojik Dayanıklılıklarına Etki Eden Faktörler: Act Modeli İncelemesi, 2019.
 9. Somatizasyon Bozukluğu Semptomlarının Empati Düzeyi Ve Anksiyete İle İlişkisi, 2019.
 10. Homofobi İle Kişilik Özellikleri, Saldırganlık Ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,, 2018.
 11. Üstbiliş Ve Ahlaki Üstbiliş İle Sebatlı Olma Arasındaki İlişkinin Eeg Tekniğiyle Gözlemlenmesi,, 2018.
 12. Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Olan Bireylerde Ve Sağlıklı Bireylerde Üst Biliş Düzeylerinin, Farkındalık Ve Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 2018.
 13. Tehlikeli İşlerde Çalışanlarda Psikososyal Risk Etmenlerinin Değerlendirilmesi,, 2017.
 14. Temporoparietal Bileşkenin Transkraniyal Doğru Akım İle Uyarımının Sağlıklı Gönüllülerde Sosyal Bilişsel Performans Üzerine Etkileri,, 2017.
 15. Üst Düzey Yöneticilerle Diğer Çalışanlar Arası Makyavelyen Davranışlar Ve Kişilik Özellikleri Arası Farklar, Üsküdar Üniversitesi-, 2017.
 16. Kocaeli Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Personelinde Anksiyete, Depresyon Ve Tükenmişlik Düzeyi, Üsküdar Üniversitesi, 2017.
 17. Reklamlarda Kullanılan İnce Ve Büyük Beden Kadın Modellerin Kadın Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkileri, 2017.
 18. Genç Yetişkinlik Döneminde (25-35 Yaş) Duygusal Zekanın Karar Verme Stratejileri Üzerindeki Etkisi,, 2017.
 19. Depresyon Tedavisinde Metakognisyon Eğitimi Grup Terapisinin (D-Mkt) Türk Kültüründeki Etkinliği,, 2017.
 20. Otizm'de Görülen Duyusal Bozuklukların Gelişim Basamaklarına Olan Etkisi, 2016.
 21. Obezite Kamu Spotları Örneğinde Negatif Ve Pozitif Çekiciliğin (Eeg) Beyin Aktiviteleri Üzerindeki Etkisi, 2016.
 22. Türk Toplumunda Sağlıklı Bireylerin Yüz İfadelerinden Oluşan Duyguları Tanımlama Testi Oluşturulması Ve Geçerlilik İle Güvenilirliğinin Uygulanması,, 2016.
 23. Şizofreni Hastlarında Sosyal Yönelme Ve Kaçınma Davranışının Nöropsikolojisi Ve Nörofizyolojisi, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, 2015.
 24. Rumi Meditasyonun Beyin Üzerindeki Etkilerinin Nörogörüntüleme İle Değerlendirilmesi, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, 2014.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 32

Multi-class classification model for psychiatric disorder discrimination

International Journal of Medical Informatics (2022)

Şizofreni Hastalarının Annelerinin Zihin Kuramı Kapasitelerinin Hastalık Şiddeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Türk Psikiyatri Dergisi (2018)

Emotional contagion in mice The role of familiarity

Behavioural Brain Research (2014)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 11

Psikiyatride Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanımı

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry (2021)

EEG findings during flow state

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2017)

Aile katılımlı sosyal bili etkile im tedavisi

Psikiyatride Güncel (2013)

Şizofrenide bilişsel onarım tedavisi

Psikiyatride Güncel (2013)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Nöropsikiyatrik bilişsel onarım, 2023.
 2. Şizofrenide Bilişsel Onarım Terapisi, 2018.
 3. EEG biomarkers in depression, 2017.
 4. Neurophotonics and Brain Mapping, 2017.

Academic Activities > Editörlük

 1. jnbs, ISSN:2149-1909, 2013.

Projects > Projects

 1. tDCS device design and Implementation, 2022.
 2. Beynini Çalıştır Kendini Yenile, 2017.
 3. YENGEÇ Bireysel Rehabilitasyon Modeli (YENGEÇ Individual Rehabilitation Model - Ministry of Family and Social Policies), 2015.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. ECNS Conference, 2018.
 2. Joint Annual Meeting ECNS, 2014.
 3. 2. Eurasian Biological Psychiatry Congress, 2014.

Administrative Activities

 1. Kurul Başkanlığı / Head of Board, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Başkanı, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Kurul Başkanlığı / Head of Board, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Başkanı, (2017 - 2020)

Education and Training Activities

 1. Graduation Project II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Neuropsychopharmacohology, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Personality Theories, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Graduation Project I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 5. Psychopathology, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 6. Psikopatoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 7. Psikopatoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)