Cumhur TAŞ, MD, Ph.D

Associate Professor of Neuroscience

cumhur.tasuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2311

ORCID ID: 0000-0002-4998-5272

Citation : 1142 | h-index : 20 | i10-index : 25


Short CV

I am a psychiatrist and have obtained my PhD in neuroscience (summa cum lauda) at the International Graduate School of Neuroscience, Ruhr University Bochum. I am based at the Uskudar University Psychology Department and am a honorary research fellow at the Research Department of Cognitive Neuropsychiatry and Preventative Medicine, LWL-University Hospital, Bochum. I received my M.D. from Adnan Menderes University, Turkey in 2005, and specialization degree in psychiatry from Celal Bayar University, Turkey in 2011. I held a visiting fellowship as a honorary research associate at the Psychology Department in the Institute of Psychiatry, King's College London, from 2008 to 2009.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Somatizasyon Bozukluğu Semptomlarının Empati Düzeyi Ve Anksiyete İle İlişkisi, 2019.
 • Sosyal Hizmet Merkezinden Yardım Almış Olan Kadınların Psikolojik Dayanıklılıklarına Etki Eden Faktörler: Act Modeli İncelemesi, 2019.
 • 5-6 Yaş Çocuklarında Elektronik Medya Maruziyetinin Dikkat, Muhakeme Ve Sosyal Beceriler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Üsküdar Üniversitesi, 2019.
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Olan Bireylerde Ve Sağlıklı Bireylerde Üst Biliş Düzeylerinin, Farkındalık Ve Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 2018.
 • Üstbiliş Ve Ahlaki Üstbiliş İle Sebatlı Olma Arasındaki İlişkinin Eeg Tekniğiyle Gözlemlenmesi,, 2018.
 • Homofobi İle Kişilik Özellikleri, Saldırganlık Ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,, 2018.
 • Depresyon Tedavisinde Metakognisyon Eğitimi Grup Terapisinin (D-Mkt) Türk Kültüründeki Etkinliği,, 2017.
 • Genç Yetişkinlik Döneminde (25-35 Yaş) Duygusal Zekanın Karar Verme Stratejileri Üzerindeki Etkisi,, 2017.
 • Reklamlarda Kullanılan İnce Ve Büyük Beden Kadın Modellerin Kadın Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkileri, 2017.
 • Kocaeli Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Personelinde Anksiyete, Depresyon Ve Tükenmişlik Düzeyi, Üsküdar Üniversitesi, 2017.
 • Üst Düzey Yöneticilerle Diğer Çalışanlar Arası Makyavelyen Davranışlar Ve Kişilik Özellikleri Arası Farklar, Üsküdar Üniversitesi-, 2017.
 • Temporoparietal Bileşkenin Transkraniyal Doğru Akım İle Uyarımının Sağlıklı Gönüllülerde Sosyal Bilişsel Performans Üzerine Etkileri,, 2017.
 • Tehlikeli İşlerde Çalışanlarda Psikososyal Risk Etmenlerinin Değerlendirilmesi,, 2017.
 • Türk Toplumunda Sağlıklı Bireylerin Yüz İfadelerinden Oluşan Duyguları Tanımlama Testi Oluşturulması Ve Geçerlilik İle Güvenilirliğinin Uygulanması,, 2016.
 • Obezite Kamu Spotları Örneğinde Negatif Ve Pozitif Çekiciliğin (Eeg) Beyin Aktiviteleri Üzerindeki Etkisi, 2016.
 • Otizm'de Görülen Duyusal Bozuklukların Gelişim Basamaklarına Olan Etkisi, 2016.
 • Şizofreni Hastlarında Sosyal Yönelme Ve Kaçınma Davranışının Nöropsikolojisi Ve Nörofizyolojisi, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, 2015.
 • Rumi Meditasyonun Beyin Üzerindeki Etkilerinin Nörogörüntüleme İle Değerlendirilmesi, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, 2014.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 31

Şizofreni Hastalarının Annelerinin Zihin Kuramı Kapasitelerinin Hastalık Şiddeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Türk Psikiyatri Dergisi (2018)

Emotional contagion in mice The role of familiarity

Behavioural Brain Research (2014)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 9

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Şizofrenide Bilişsel Onarım Terapisi, 2018.
 • EEG biomarkers in depression, 2017.
 • Neurophotonics and Brain Mapping, 2017.

Academic Activities > Editörlük

 • jnbs, ISSN:2149-1909, 2013.

Projects > Projects

 • Beynini Çalıştır Kendini Yenile, 2017.
 • YENGEÇ Bireysel Rehabilitasyon Modeli (YENGEÇ Individual Rehabilitation Model - Ministry of Family and Social Policies), 2015.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • ECNS Conference, 2018.
 • Joint Annual Meeting ECNS, 2014.
 • 2. Eurasian Biological Psychiatry Congress, 2014.

Administrative Activities

 • Kurul Başkanlığı / Head of Board, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Başkanı, (2017 - 2020)

Education and Training Activities

 • Psychopathology, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Psikopatoloji, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Psikopatoloji, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Biological Basics of Psychology, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Basic Physiology, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojide Biyolojik Temeller, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojide Biyolojik Temeller, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index