Barış ERDOĞAN, Ph.D

Professor

baris.erdoganuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2331

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9801-1781

Citation : 122 | h-index : 4 | i10-index : 3


Research Fields

Social movements, gender, new social movements, crime sociology, medias

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 5 10 11 16 17

Short CV

Barış Erdoğan graduated from Marmara University with a degree in Public Administration. He obtained an MA degree in Asia Minor and Interior from the common master program of Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales (School for Advanced Studies in the Social Sciences-Paris EHESS) and Institut National des Langues et Civilisations Orientales (National Institute of Oriental Languages and Civilizations, INALCO) in Paris. He received his PhD degrees from EHESS. His research interests include Shia Islam, postcolonialism, symbolic violence, new social movements and social exclusion.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Kadına Yönelik Şiddet Bağlamında Özel Kamusal Alan Ayrımı, 2019.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 13

Mutluluğun Sosyolojisi

Psikohayat (2020)

Reproduction of Post Colonial Mental Codes in Modern Turkey

Istanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015)

Sosyal Dahil Etme Adı Altında Sosyal Dışlanmanın Yeniden Üretimi Engelli Gençler ve İnternet

Sosyologca (2014)

Yeni Toplumsal Hareketlerin Sınıf Dinamiği Türkiye LGBT Hareketi

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (2014)

La genèse de la presse turque histoire et acteurs d un projet de modernisation

Les Cahiers de l’Orient-Revue d'études et de réflexion sur le monde arabe et musulman (2007)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Kültürel ve Sosyal Sermaye Bağlamında Gazetecilik Söylemi: Türkiye’de Değişen Müesses Nizam ve Değişmeyen Gazetecilik, 2021.
 2. Kültür, Siyaset ve Mikroorganizmalar: Üstyapı Kurumlarının Farklı Toplumlarda Salgın Hastalıklarla Etkileşimleri, 2021.
 3. (Küçük) Mehmed Sa'id Paşa'nın Hatıratı -1, 2019.
 4. (Küçük) Mehmed Sa'id Paşa'nın Hatıratı 2-3, 2019.
 5. Engelli Gençler Sosyal Dışlanma ve İnternet, 2014.
 6. Engelli Gençler, Sosyal Dışlanma ve İnternet, 2014.

Academic Activities > Editörlük

 1. METAMORPHOSIS OF THE ARAB WORLD: THE SOCIAL AND POLITICAL IMAPCT OF THE ARAB SPRING/ MÉTAMORPHOSE DU MONDE ARABE: L'IMPACT SOCIAL ET POLITIQUE DU PRINTEMPS ARABE, ISSN:, 2015.
 2. Lectio Socialis, ISSN:2602-2524, 2020.

Projects > Projects

 1. Sosyoloji Eğitminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 2. Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2023.
 3. Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2024.
 4. Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2023.
 5. Sosyoloji Eğitiminin Üniversite Öğrencilerine Olan Etkisi, 2025.
 6. (Küçük) Mehmed Said Paşa Hatıratı'nınGünümüz Alfabesine Aktarılması ve Said Paşa'nın (1880-1908) Eğitim Meselesine Bakışı, 2019.

Administrative Activities

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Sosyoloji, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Sosyoloji, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Sosyoloji Bölümü Ar-ge, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Disiplin Komisyon Başkanı (Fakülte), (2019 - Devam ediyor.)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - 2020)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2020)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 12. Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, (2018 - 2019)

Scientific Memberships

 1. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği 2021
 2. T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ Bilim Kurulu Üyeliği 2021

Education and Training Activities

 1. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Çağdaş Sosyolojik Teoride Kurumsal Sorunlar II, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Ulusaşırı Toplumsal Çalışmalar, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Toplumsal Hareketler, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Çağdaş Sosyoloji Teorileri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. Sosyolojiye Giriş II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 9. Çağdaş Sosyolojik Teoride Kurumsal Sorunlar I, (Master / 2022-2023 Güz)
 10. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Suç Sosyolojisi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. Siyaset Sosyolojisi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 13. Klasik Sosyoloji Teorileri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 14. Kültür Teorileri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)