Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), tasavvuf düşüncesi, tarihî ve edebiyatı konularına, bu konuların felsefî, sosyal ve kültürel, antropolojik ve sanatsal yönleri hakkında yapılan araştırma ve çalışmalara odaklanmıştır.
Dergi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanan çift-kör hakemli bir dergidir. Dili, Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergi, İslam araştırmaları alanında tasavvuf araştırmalarının, İslam Medeniyeti konularında tasavvufi bakış açısının ve Osmanlı tasavvuf düşüncesinin görünürlüğüne ve araştırılmasına akademik katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Dergi Web Sitesi:
https://jissjournal.com

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), tasavvuf düşüncesi, tarihî ve edebiyatı konularına, bu konuların felsefî, sosyal ve kültürel, antropolojik ve sanatsal yönleri hakkında yapılan araştırma ve çalışmalara odaklanmıştır.
Dergi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanan çift-kör hakemli bir dergidir. Dili, Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergi, İslam araştırmaları alanında tasavvuf araştırmalarının, İslam Medeniyeti konularında tasavvufi bakış açısının ve Osmanlı tasavvuf düşüncesinin görünürlüğüne ve araştırılmasına akademik katkı sağlamayı amaçlamıştır. Dergi aynı zamanda, farklı disiplinlerin bir araya getirilmesiyle, disiplinlerin bilinen kalıplarıyla sınırlı kalmadan, ortaya çıkan konular üzerinde düşünme imkânlarının artırılmasını hedeflemektedir.

Sahibi
Üsküdar Üniversitesi Adına
A. Furkan Tarhan – Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Yayıncı
Üsküdar Üniversitesi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü (Yönetici Editör)
Prof. Dr. Elif ERHAN, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Editörler
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi H. Dilek GÜLDÜTUNA, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Yardımcı Editörler
Dr. Öğr. Üyesi Omneya AYAD, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi A. Eylül YALÇINKAYA, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
T.C. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke A-Blok
Altunizade Mahallesi Üniversite Sokak No:14 34662 Üsküdar, İstanbul, Türkiye
Tel: 212 400 22 22 – Dahili: 2851
E-posta: tasavvuf@uskudar.edu.tr
Web adresi: https://jissjournal.com