28.03.2023 Tarihli Akademik Kadro İlanı

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi 28.03.2023
Son Başvuru Tarihi 11.04.2023
Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 17.04.2023**
Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 24.04.2023**
Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 26.04.2023**

BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR:

Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) adet USB bellek ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Yeni açılacak veya ilk kez öğrenci alınacak bölüm/programlar ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca öğrenci kontenjanları onaylandığı takdirde atama süreci yürütülecektir.

** Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî Gazetede yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web sayfasında duyurulacaktır.

NOT: İngilizce Fakülte / Bölümlerimiz için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İstenilen evraklar ile ilgili detaylı bilgiye https://uskudar.edu.tr/ web adresimizden ulaşabilirsiniz.

FAKÜLTE / SHMYO

BÖLÜM / PROGRAM / ABD

İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Doçentliğini Endodonti alanında almış olmak Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Endodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Ortodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Endodonti Anabilim Dalı Doçentliğini Endodonti alanında almış olmak Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Endodonti Anabilim Dalı Endodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Doçentliğini Çocuk Diş Hekimliği alanında almış olmak Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Ortodonti Anabilim Dalı Ortodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Protetik Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)* Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) Diş Hekimliği Anabilim Dallarının birisinde doktora yapıyor olmak Arş. Gör.

1

Tıp Fakültesi Acil Tıp Acil Tıp alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak. Profesör

1

Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Doçentliğini Göz Hastalıkları alanında almış olmak. Profesör

1

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak. Profesör

1

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak. Profesör

5

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak Doçent

1

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmak. Profesör

1

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak Profesör

2

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak Doçent

1

Tıp Fakültesi Radyoloji Radyoloji alanında Doçentlik eğitimini tamamlamış olmak. Profesör

1

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak Profesör

1

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak Doçent

2

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlık eğitimini/doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçentliğini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında almış olmak. Profesör

1

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Tıbbi Patoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi Üroloji Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak Profesör

1

Tıp Fakültesi (İngilizce) Acil Tıp Acil Tıp alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İngilizce) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak Doçent

1

Tıp Fakültesi (İngilizce) Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçentliğini Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak Profesör

1

Tıp Fakültesi (İngilizce) İç Hastalıkları Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak Profesör

2

Tıp Fakültesi (İngilizce) Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak. Profesör

1

Tıp Fakültesi (İngilizce) Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi / Çocuk KVC alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İngilizce) Kardiyoloji Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmak Profesör

1

Tıp Fakültesi (İngilizce) Nöroloji Doçentliğini Nöroloji alanında almış olmak Profesör

1

Tıp Fakültesi (İngilizce) Radyasyon Onkolojisi Doçentliğini Radyasyon Onkolojisi alanında almış olmak Profesör

1

Tıp Fakültesi (İngilizce) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak Profesör

1

Tıp Fakültesi (İngilizce) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İngilizce) Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimi/doktorasını tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İngilizce) Fizyoloji Fizyoloji alanında uzmanlık eğitimi/doktorasını tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Animasyon, Grafik Tasarım, Dijital Oyun veya Resim alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı* Dijital Oyun, Tasarım, Grafik veya Yazılım alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı* Lisans öğrenimini Dijital Oyun, Tasarım, Animasyon, Grafik veya Yazılım alanlarının birinden tamamlamış olmak ve ilgili alanlarda lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak. Arş. Gör.

1

İletişim Fakültesi Gazetecilik Lisans öğrenimini Gazetecilik veya Yeni Medya alanlarının birinden tamamlamış olup ilgili alanda lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak. Arş. Gör.

1

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Reklamcılık alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema, İletişim Bilimleri alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi Reklamcılık Doçentliğini Reklamcılık alanından almış olmak. Profesör

1

İletişim Fakültesi Reklamcılık Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olup, ilgili alanlarda doçentliğini almış olmak Doçent

1

İletişim Fakültesi Reklamcılık Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi Reklamcılık Lisans öğrenimini İletişim Fakültesi bölümlerinin birinden tamamlamış olmak, lisansüstü eğitimini iletişim alanlarının birinden yapıyor olmak Arş. Gör.

1

İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Doçentliğini Yeni Medya, İletişim Bilimleri, İletişim Çalışmaları alanlarının birinden almış olmak Profesör

1

İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Lisans öğrenimini İletişim Fakültesi bölümlerinin birinden tamamlamış olmak, lisansüstü eğitimini iletişim alanlarının birinden yapıyor olmak. Arş. Gör.

1

İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) * Yeni Medya, Gazetecilik, İletişim Bilimleri, İletişim Çalışmaları alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) * Lisans öğrenimini İletişim Fakültesi bölümlerinin birinden tamamlamış olmak, lisansüstü eğitimini iletişim alanlarının birinden yapıyor olmak Arş. Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Felsefe Alanında Doktora ve Doçentliğini almış olup; Çağdaş Felsefe, Sanat Felsefesi, Ahlak Felsefesi, İlkçağ Felsefesi, Eleştirel Düşünce ve Toplumsal Cinsiyet gibi alanlarda araştırma yapmış olması, Lisans ve Yüksek Lisans programlarında İngilizce ve Türkçe ders verme tecrübesinin olması Profesör

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans ve Yüksek lisansını İngilizce-Türkçe Çeviribilim, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Dil Öğretimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinde tamamlamış olmak ve doktorasını ise (İngilizce) Çeviribilim veya İngilizce Mütercim ve Tercümanlık alanlarının birinden tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri* Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, İşletme Yönetimi, İstatistik veya İşletme alanlarının birinden doktorası veya doçentliğini almış olup; belgelendirmek kaydıyla Yönetim Bilişim Sistemleri alanında çalışmaları olmak. Profesör

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri* Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, İşletme Yönetimi, İstatistik veya İşletme alanlarının birinden doktorası veya doçentliğini almış olup; belgelendirmek kaydıyla Yönetim Bilişim Sistemleri alanında çalışmaları olmak. Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri* Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, İşletme Yönetimi, İstatistik veya İşletme alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olup; belgelendirmek kaydıyla Yönetim Bilişim Sistemleri alanında çalışmaları olmak. Dr. Öğr. Üyesi

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri* Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, İstatistik veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak Arş. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Adli Psikoloji, Psikoloji, Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Sosyal Psikoloji veya Deneysel Psikoloji alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Bilişim ve Teknoloji Hukuku veya Medeni Hukuk alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler (İngilizce)* Adli Biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Kriminalistik alanında doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak Profesör

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak Doçent

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Arş. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (TR)* Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak Profesör

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (TR)* Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak Doçent

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (TR)* Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (TR)* Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak Arş. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak ve/veya bu alanların birinden doçentliğini almış olmak Doçent

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)* Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik veya Sinirbilim alanında doktora yapmış olmak ve/veya bu alanların birinden doçentliğini almış olmak Profesör

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)* Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik veya Sinirbilim alanında doktora yapmış olmak ve/veya bu alanların birinden doçentliğini almış olmak Doçent

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)* Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik veya Sinirbilim alanında doktora yapmış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)* Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezun olmak ve tercihen bu alanlarda yüksek lisans yapıyor olmak Arş. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)* Biyomedikal Mühendisliği (Tıp Mühendisliği), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekanik, Biyomekanik veya Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak veya bu alanların birinden doçentliğini almış olmak Profesör

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)* Biyomedikal Mühendisliği (Tıp Mühendisliği), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekanik, Biyomekanik veya Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak veya bu alanların birinden doçentliğini almış olmak Doçent

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)* Biyomedikal Mühendisliği (Tıp Mühendisliği), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekanik, Biyomekanik veya Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)* Biyomedikal Mühendisliği (Tıp Mühendisliği), Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans mezunu olmak Arş. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem alanında doktorasını yapmış olmak ve Üretim Planlama, Kalite Kontrol, İş Etüdü ve Ergonomi, Yöneylem Araştırması konularında çalışmaları olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik Fizyoloji alanında doktorasını yapmış ve bu alanda Doçentliğini almış olmak. Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim dalında yapmış olmak ve En az 1 adet SSCI, SCI, SCI-E veya AHCI kapsamında dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi olması ve en az 1 adet dergipark TR dizin kapsamında dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Psikolojisi, Sosyal ve/veya Gelişimsel Pediatri, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi ve benzeri alanlarda almış olmak. Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi ya da Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında lisansını tamamlamış olmak ve Doktora ile Doçentlik çalışmalarını Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında yapmış olmak. Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak (Diploması Hemşirelik olup, transkriptinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersleri aldığını belgelendirmek) Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarının birinden Doktorasını tamamlamış olmak. Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doçentliğini Hemşirelik Uzmanlık Alanlarının herhangi birinden almış olmak Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)* Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)* Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak. Öğr. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak. Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Perfüzyon Lisans mezunu olmak veya herhangi bir alandan lisans mezunu olup, aynı zamanda Perfüzyon alanında tezli yüksek lisans/ doktora yapıyor olmak. Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak. Profesör

1

Sağlık Hizmetleri MYO Otopsi Yardımcılığı Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup, yüksek lisansını ve doktorasını adli bilimler alanında yapmış olmak ve Adli Mikrobiyoloji ve Adli Genetik alanında çalışmalar yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYO Çevre Sağlığı Çevre Mühendisliği lisans mezunu olup, Çevre Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak ve Çevre Sağlığı programında ders verme deneyimine sahip olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYO Perfüzyon Teknikleri Perfüzyon alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak ve Perfüzyon alanında Doktora yapıyor olmak. ALES PUANI: EN AZ 70 - ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri MYO Podoloji* Deri ve Zührevi Hastalıklar veya İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Hizmetleri MYO Podoloji* Herhangi bir alandan lisans mezunu olup, Podoloji alanında belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ALES PUANI: EN AZ 70/MUAF ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA/SÖZEL Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri MYO Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri* Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYO Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri* Herhangi bir alandan lisans mezunu olup, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
ALES PUANI: EN AZ 70/MUAF - ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA/SÖZEL
Öğr. Gör.

2

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı* Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen en az bir yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak. ALES PUANI: EN AZ 70 - ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA Öğr. Gör.

3

Meslek Yüksekokulu İnternet ve Ağ Teknolojileri* Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen en az bir yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak. ALES PUANI: EN AZ 70 - ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA Öğr. Gör.

3

Meslek Yüksekokulu Web Tasarımı ve Kodlama* Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Tasarım Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen en az bir yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak. ALES PUANI: EN AZ 70 - ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA Öğr. Gör.

3

 

Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu,
 • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi için dört (4) adet USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan diploma/öğrenci belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir.)
 • Lisans Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılan ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar son 5 yılda alınan puanlar (sonuç açıklanma tarihinden) geçerlidir.
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT:

 • Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
 • Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 • İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Kargo yolu ile veya şahsen web sayfamızda  https://uskudar.edu.tr/  aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.

Profesör ve Doçent ilanları kadro başvuruları ile yeni açılacak Meslek Yüksekokulu kadro başvuruları

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Üniversite Sok No 14 Üsküdar – İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842-2844)

Diğer Kadrolar için ise ilgili Fakülte/Enstitü/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleri,

İletişim Fakültesi

Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2977)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2277)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Altunizade Mh. Üniversite Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2288)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2401)

Tıp Fakültesi

Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3050)

Diş Hekimliği Fakültesi

Saray Mh. Site Yolu Cd. No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3232)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2299)