Üsküdar Üniversitesi 15 Mayıs 2015 Akademik Personel Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doçentlik diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

 • Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli veya fakülteden onaylı fotokopisi,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Lisans transkript sureti ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli veya fakülte onaylı fotokopisi,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.),
  • Lisans Transkript Sureti, 
  • Yabancı Dil Bilgi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

15/05/2015

Son Başvuru Tarihi

29/05/2015

Ön Değerlendirme Tarihi

02/06/2015

Giriş Sınav Tarihi

04/06/2015

Sonuç Açıklama Tarihi

08/06/2015

 

           Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

           İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

  ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doktorasını Tıp Bilimlerinde yapmış ve Deneysel Psikoloji alanında Doçentliğini almış olmak

Prof. Dr.

1

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Psikiyatri alanında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında uzmanlığını almış olmak

Doç. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

2

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji lisans mezunu olup, Doktorasını deneysel Psikoloji alanında yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

 

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Sistemleri

Doktorasını Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında tamamlayıp, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında Doçentliğini almış olmak

Doç. Dr.

 

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon Bölümü

Tıp fakültesi mezunu olup Kalp ve Damar Cerrahisi alanında ihtisasını tamamlamış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anestezi ve Reanimasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Perfüzyon Teknikleri

Herhangi bir lisans mezunu olmak, Sağlık Bakanlığınca verilmiş Perfüzyonist sertifikasına sahip olmak, en az 5 yıldır aktif perfüzyonistlik yapmış olmak, Perfüzyon yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak

 

Arş. Gör.

 

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji Doçentliğine sahip olmak

Prof. Dr.

 

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü

Ortopedik ve Travmatoloji alanında uzmanlığını almış olmak ve el cerrahisi alanında uzman olmak

Prof. Dr.

 

1

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doktorasını tamamlamış olmak

Yrd. Doç. Dr.

 

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü

Ortez-Protez Önlisans mezunu olup sağlık bilimleri alanında lisans tamamlamış olmak

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Sağlık Yönetimi

Uygulamalı Matematik alanında Doktorasını yapmış, istatistik alanında tecrübeli olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Sağlık Yönetimi

İstatistik alanında tecrübeli

Yrd. Doç Dr.

 

1

Sağlık Hizmetleri

MYO

İlk ve Acil Yardım

Alerji ve Göğüs Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak

Prof. Dr.

 

1

 

Not: Müracaat süresi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Yabancı dil sınav tarihi adaylara telefonla duyurulacaktır.

BAŞVURU  ADRESİ:

(İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14  Üsküdar - İSTANBUL     Tel:  0 216  400 2222