Öğretim Üyesi Alım İlanı (Prof. ve Yrd.Doç) 06/09/2012 Tarihli

Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesine, 2547 sayılı Kanun'un 23-26. ncı maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3-20 nci maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim üyeleri (profesör ve yardımcı doçent) alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

07.09.2012

Son Başvuru Tarihi

20.09.2012

Ön Değerlendirme Tarihi

21.09.2012

Yrd. Doç. Dr.

Yabancı Dil Sınav Tarihi

24.09.2012

            Profesör kadrosuna müracaat eden adayın; dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini, noterden tasdikli doçentlik belgesinin fotokopisini, yayın listesini, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

          Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın; dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini, doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisini ve yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

            Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

             İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

    ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 Psikoloji

   Psikoloji

Prof. Dr.

1

 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 Psikoloji

   Psikoloji

Doç. Dr.

1

 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

  Psikoloji

   Psikoloji

  

 

Yrd. Doç. Dr.

3

Sağlık  Bilimler Fakültesi

 Sosyal Hizmetler

Sosyoloji veya Sosyal Hizmetler Doktoralı

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık  Bilimler Fakültesi

  Çocuk Gelişimi

Çocuk Ergen Psikiyatrisi

  

 Prof. Dr.

 

1

Sağlık  Bilimler Fakültesi

  Çocuk Gelişimi

- Çocuk Gelişimi

-Çocuk Eğitimi ve Gelişimi

-Çocuk Sağlığı ve Gelişimi

 Doç. Dr.

1

Sağlık  Bilimler Fakültesi

  Çocuk Gelişimi

- Çocuk Gelişimi

-Çocuk Eğitimi ve Gelişimi

-Çocuk Sağlığı ve Gelişimi

 Yrd. Doç. Dr.

1

BAŞVURU  ADRESİ:

İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No.63   Üsküdar - İSTANBUL     Tel:  0 216  530 0 530