Gülümsemenin ruh haline iyi geldiği kanıtlandı

Aralarında Üsküdar Üniversitesi’nin de yer aldığı Stanford Üniversitesi öncülüğünde yapılan dünya çapındaki bir araştırmada gülümsemenin psikolojik etkileri incelendi. Bilim dünyasının saygın dergilerinden olan “Nature Human Behaviour” dergisinde sonuçları yayımlanan araştırmaya göre insanların gülümseyen bir yüz ifadesi takınmalarının duygu durumlarını etkilediği ortaya kondu. 

Doç. Dr. Asil Özdoğru: “Gülümsemek kişinin olumlu duygusal deneyimler yaşamasında etkili oluyor”

Araştırmanın Üsküdar Üniversitesi Koordinatörü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Asil Özdoğru araştırmaya dair değerlendirmede bulundu. Gülümsemenin kişinin olumlu duygusal deneyimler yaşamasına neden olduğunu aktaran Özdoğru; “Duygu psikolojisindeki Yüz Geribildirim Hipotezine göre insanlar nedensiz gülümsediklerinde bile aktive olan yüz kasları beyinde algılanarak kişinin olumlu duygusal deneyimler yaşamasında etkili olmaktadır. Bu hipotezi test etmek amacıyla İngilizce adı Many Smiles Collaboration olan bir grupla uluslararası bir araştırma gerçekleştirdik. Çalışma kapsamında aralarında Türkiye’nin yer aldığı 19 ülkeden 3 bin 878 katılımcıya çevrimiçi anket deneyi uygulandı. Ülkemizden de 306 katılımcının yer aldığı çalışmada Üsküdar Üniversitesi ve Ege Üniversitesinden araştırmacılar görev aldı.” ifadelerini kaydetti.

Özdoğru araştırmanın detayları hakkında açıklamalarda bulundu 

Araştırma süreci hakkında bilgi veren Özdoğru, deneyin detayları ve uygulanması hakkında açıklamalarda bulundu. Özdoğru; “2021 Bahar aylarında ankete cevap veren katılımcılara çeşitli resimler gösterildi ve görevler verildi. Rastgele bir şekilde üç gruba ayrılan katılımcılardan ilk gruptakilere ağızlarında kalem tutma, ikincidekilere resimlerdeki gülen kişileri taklit etme, üçüncüdekilere de dudak kenarlarını kulaklarına doğru çekme görevleri verildi. Tüm gruplar görev sırasında ya neşeli resimlere ya da boş ekrana bakan iki alt grup şeklinde test edildi. Görevlerin sonunda katılımcılar kendilerini ne kadar mutlu hissettiklerini puanladı.” dedi.

Özdoğru: “Duygular kas hareketlerinden ve vücut duyularından etkileniyor”

Araştırma neticesinde duyguların, kas hareketlerinden ve vücut duyularından etkilendiğinin ortaya çıktığını aktaran Özdoğru, araştırmanın önceki çalışmalar ile tutarlılık gösterdiğinin altını çizdi. Özdoğru; “Veriler analiz edildiğinde ağızda kalem tutan grup hariç diğer grupların mutluluk puanlarında gözlenir artış olduğu bulundu. Bu bulgu 2016 yılında yayınlandığından bugüne 400’e yakın atıf alan replikasyon çalışmamızın sonuçlarıyla da tutarlılık gösterdi. Önceki çalışmalarda kullanılan ağızda kalem tutarak gülme kaslarını harekete geçirmenin bu anlamda çok güvenilir bir yöntem olmadığı söylenebilir. Öte yandan temel bir insan deneyimi olan duyguların, kas hareketlerinden ve vücut duyularından etkilendiğini teyit etmiş olduk. Özet olarak doğal gülümseyen yüz ifadesinin duygu durumumuz için olumlu sonuçlar getirdiğini belirtebiliriz.” dedi.

Araştırmanın dergide yayımlanan makalesine ve Stanford Üniversitesinin konuyla ilgili haberine şuralardan erişilebilir.

Makale: A Multi-lab Test of the Facial Feedback Hypothesis by the Many Smiles Collaboration

Haber: Global collaboration led by Stanford researcher shows that a posed smile can improve your mood


 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)