Facebook Pixel Code

Öğretim Görevlisi Alım İlanı 06/09/2012 Tarihli

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi  alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

06.09.2012

Son Başvuru Tarihi

20.09.2012

Ön Değerlendirme Tarihi

21.09.2012

Giriş Sınav Tarihi

25.09.2012

Sonuç Açıklama Tarihi

28.09.2012

Genel Şartlar:

-  ALES' ten en az 70 puan almış olmak. (Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)

-  Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir)

Başvuru Şekli:

-                     Adayların, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. E-posta yolu ile yapılacak başvurularda tüm belgelerin imzalı haliyle tarattırılıp gönderilmesi gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:

-   Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir)  Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

MEZUNİYET  ALANI

KADRO

UNVANI

KADRO SAYISI

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

- Radyoloji

- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 Öğretim  Görevlisi

2

Sağlık Hizmetleri MYO

Yaşlı Bakımı

Hemşirelik

 Öğretim  Görevlisi

1

BAŞVURU  ADRESİ:

İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No.63   Üsküdar - İSTANBUL     Tel:  0 216  530 0 530