21.10.2022 Tarihli Akademik Kadro İlanı

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi21.10.2022

Son Başvuru Tarihi04.11.2022

Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)10.11.2022*

Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)17.11.2022 *

Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)24.11.2022 *


BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR:

Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen evrakları Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) takım dosya veya USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım dosya veya USB bellek ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî Gazetede yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web sayfasında duyurulacaktır.

NOT: İngilizce Fakülte / Bölümlerimiz için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İstenilen evraklar ile ilgili detaylı bilgiye https://uskudar.edu.tr/ web adresimizden ulaşabilirsiniz.

FAKÜLTE / SHMYO

BÖLÜM / PROGRAM / ABD

İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimi Çocuk Diş Hekimliği alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Endodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Endodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ortodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi   Heykel alanında Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterliliğini almış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İng.) Periodontoloji (İng.) Periodontoloji alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İng.) Periodontoloji (İng.) Periodontoloji alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi (İng.) Restoratif Diş Tedavisi Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Anatomi Anatomi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Profesör

1

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Profesör

1

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Doçent

1

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak Profesör

1

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

3

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Göz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak Profesör

1

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İç Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak Profesör

2

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak Profesör

1

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak Doçent

3

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak Doçent

1

Tıp Fakültesi Patoloji Patoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Radyoloji Radyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi Anatomi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olmak veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olup, Tıp Fakültesi Anatomi alanında Yüksek Lisans/Doktora yapmış veya yapıyor olmak. Arş. Gör.

1

Tıp Fakültesi Fizyoloji Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi olmak veya Biyoloji veya Beslenme ve Diyetetik Lisans Mezunu olup; Fizyoloji alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak. Arş. Gör.

1

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Tıp Fakültesi veya Biyokimya mezunu olmak veya Tıbbi Biyoloji, Kimya, Beslenme ve Diyetetik Lisans Mezunu olup; Tıbbi Biyokimya alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak. Arş. Gör.

1

Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Biyokimya Doktorasını Biyokimya alanında yapmış olup, Biyokimya alanında Doçent unvanına sahip olmak, Profesör

1

Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı İletişim Çalışmaları, İletişim Bilimleri veya Görsel İletişim alanlarının birinden Doçentliğini almış olmak. Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak ve Felsefe alanında Doçentliğini almış olmak. Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Çeviribilim alanında doktora yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinin birinde doktora yapmış olmak ve Haberleşme veya Elektronik alanlarının birinde uzmanlaşmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İng.) Endüstri Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Arş. Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İng.) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Lisans Bölümlerinin birinden mezun olmak. Arş. Gör.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi alanında doktora yapmış olmak Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde Doçent unvanına sahip olmak. Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde Doçent unvanına sahip olmak. Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği Lisans Mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak. Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetim Bölümü mezunu olmak ve Sağlık Yönetimi alanında yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak. Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Perfüzyon Lisans mezunu olmak ve Perfüzyon alanında yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak. Arş. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği lisans mezunu olmak ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Öğr. Gör.

1

 

Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu,
 • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi için dört (4) takım USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan diploma/öğrenci belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir.)
 • Lisans Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılan ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar son 5 yılda alınan puanlar (sonuç açıklanma tarihinden) geçerlidir.
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

NOT: 

 • Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
 • Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 • İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Kargo yolu ile veya şahsen web sayfamızda  https://uskudar.edu.tr/  aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.

Profesör ve Doçent ilanları kadro başvuruları

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Üniversite Sok No 14 Üsküdar – İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842-2844)

Diğer Kadrolar için ise ilgili Fakülte/Enstitü/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleri,

İletişim Fakültesi

Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2977)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2277)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Altunizade Mh. Üniversite Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2288)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2401)

Tıp Fakültesi

Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3050)

Diş Hekimliği Fakültesi

Saray Mh.i Site Yolu Cd. No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3232)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2299)