Araştırma Görevlisi Alım İlanı 06/09/2012 Tarihli

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi   alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

06.09.2012

Son Başvuru Tarihi

20.09.2012

Ön Değerlendirme Tarihi

21.09.2012

Giriş Sınav Tarihi

25.09.2012

Sonuç Açıklama Tarihi

28.09.2012

Genel Şartlar:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak.

- Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar:

- Alanında lisans mezunu olmak.

Başvuru Şekli:

- Adayların, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. E-posta yolu ile yapılacak başvurularda tüm belgelerin imzalı haliyle tarattırılıp gönderilmesi gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:

- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (Üsküdar Ü. web sayfasından temin edilecek),  Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

İHTİYAÇ DUYULAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI

 

FAKÜLTE

    BÖLÜMÜ

 

MEZUNİYET ALANI

KADRO      UNVANI

KADRO SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

    Psikoloji

  Psikoloji

Araştırma Gör.

3

BAŞVURU  ADRESİ:

İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No.63   Üsküdar - İSTANBUL     Tel:  0 216  530 0 530