Real Time PCR cihazı ile daha hızlı ve etkin sonuç…

Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi, psikiyatrik başta olmak üzere genel branşta birçok hastalığın tanı ve tedavisinde güncel teknolojileri, bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu bağlamda son olarak bünyesine kazandırdığı ‘Real Time PCR’ cihazı ile şimdi örnekleri çok daha hızlı ve etkin analiz edebiliyor.

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. Korkut Ulucan ve Farmakogenetik Uzmanı Tayfun Gözler üniversite tarafından satın alınan ve hastalıkların araştırılması ve tedavisinde kullanılacak olan “Real Time PCR Cihazı” ve farmakogenetik analizlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

“Bireye Uygun İlaç, Doz ve Zamanlama Açısından En Etkin Tedavi”

Üsküdar Üniversitesi sağlık alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Farmakogenetiğin, farmakoloji ve genetik biliminin kişiye özel yaklaşım ve tedavide uygulanmasını sağlayan bir bilim olduğunu dile getiren Farmakogenetik Uzmanı Tayfun Gözler farmakogenetik analiz uygulamalarından bahsetti. Gözler; Geno tipleme metotları kullanılarak bireylerin ilaç metabolizmasında rol alan yolakların incelenerek bireye uygun ilacı doğru doz ve zamanlamada en etkin tedavinin verilmesini hedefliyoruz. Bu bağlamda da Real Time PCR ile işlem yapıyoruz. Bu yöntemle süreç çok daha hızlı ve etkin sonuçlar elde ediyoruz.” dedi.

“Hastalar Farmakogenetik Analizler Sonucunda Tedaviden En İyi Şekilde Yanıt Alıyor”

Farmakogenetik analiz kullanımın önemine değinen Gözler, Üsküdar Üniversitesi’nin 2015 yılından beri farmakogenetik analizler yaptığını ve analiz sonuçlarının raporlandığını ifade etti. İlaç tedavisinin etkinliğinin ve yan etki riskinin genetik varyantlardan etkilendiğinin artık birçok bilimsel çalışmalarda gösterildiğini söyleyen Gözler; Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Genetik ve Moleküler Tanı merkezi olarak Psikiyatri kliniğinde yatarak ya da ayaktan tedavi gören hastaların farmakogenetik analizlerini yaparak ilaç metabolizmaları ile ilgili genetik profillerini ortaya çıkarıyoruz. Hekimler bu genetik profil sayesinde hastalarına kişiye özel tedavi uygulama imkanına sahip oluyor. Hastalar da bu farmakogenetik analizler sonucunda tedaviden en iyi şekilde yanıt alıyor ve yan etki risklerinden oldukça yüksek oranda korunmuş oluyorlar. Üniversitemiz bu laboratuvar sayesinde sadece psikiyatri alanında değil birçok branşta tedavi alan hastalara farmakogenetik analizler yapma alt yapısına da sahip olduğunu.” ifade etti.

“Analizleri pratik olarak uygulayabilecek metotları geliştirmeyi hedeflemekteyiz”

Yakın zamanda şiozfreni, bipolar bozukluk ve otizm hastalıkları için de farmakogenetik paneller oluşturmaya başladıklarına dikkat çeken Gözler; “Teknoloji ve bilimsel gelişmeler ile birlikte daha etkin ve geniş genetik panelleri hem kendi öz kaynaklarımızla geliştirme (Tanı kiti) hem de analizlerini daha pratik olarak uygulayabilecek metotları geliştirmeyi hedeflemekte olduklarını.” vurguladı.

Ulucan: “Sonuçların Tekrarlanabilirliği, Doğruluğu, Spesifikliği ve Maliyeti Çok Önemli!”

Genetik çalışmalarda farklı metodolojilerin kullanıldığını belirten Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Prof. Dr. Korkut Ulucan ise; “Her geçen gün yeni analiz metotları ve yaklaşımları kullanılmaktadır. En güncel teknoloji, her zaman olmasa da çoğu zaman bilim insanlarına büyük avantajlar sağlamaktadır. Özellikle sonuçların tekrarlanabilirliği, doğruluğu, spesifikliği ve maliyeti çok önemlidir. Biz kurum olarak maliyetlerin ikinci planda tutup örneklerin hızlı ve sonuçların tekrarlanabilir olduğu güncel teknolojileri yakından takip ediyoruz. Son olarak kurumumuzun bize sağladığı olanaklar ile laboratuvarlarımıza kazandırdığımız Real Time PCR sayesinde çok daha hızlı sonuçlar elde edeceğiz.” dedi.

“Teknolojik açıdan sistemin en donanımlı cihazı”

Real Time PCR Cihazının bu sistemin teknolojik açıdan en donanımlı cihaz olduğunu söyleyen Ulucan; “Özellikle bir önceki, sürümüne kıyasla hız ve doğruluk açısından çok daha içerikli ve donanımlı bir sistem. Özellikle tek seferde birden fazla örneklerin çalışıldığında daha pratik ve kullanım dostu olması birçok merkezin bu cihazı tercih ettiğini.” belirtti.

Real Time PCR Cihazı Nedir?

PCR reaksiyonu gerçekleşirken gerçek zamanlı olarak reaksiyonun monitörden takip edilmesini sağlayan bir real time pcr cihaz sistemidir.

 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)