05.08.2022 Tarihli Akademik Kadro İlanı

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru Dilekçesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları

ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-usul-ve-esaslari-puanlama-tablo-3-2-8 (2).xlsx

Yök Formatlı Özgeçmiş Örneği

KVKK Muvafakatnamesi

Personel/Personel Adayı/Çalışan Öğrenci Gizlilik Sözleşmesi

Duyuru Başlama Tarihi
05.08.2022
Son Başvuru Tarihi
19.08.2022
Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)
22.08.2022 *
Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)
24.08.2022 *
Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)
25.08.2022 *


* Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî Gazetede yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web sayfasında duyurulacaktır.

NOT: İngilizce Fakülte / Bölümlerimiz için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE / SHMYO
BÖLÜM / PROGRAM / ABD
İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI
KADRO UNVANI
KADRO SAYISI
İletişim Fakültesi
Çizgi Film ve Animasyon
Grafik Tasarım, Animasyon, Görsel İletişim Tasarım alanlarının birinde doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
 İletişim Fakültesi  
Çizgi Film ve Animasyon
Grafik Tasarım, Animasyon, Görsel İletişim Tasarım alanlarının birinde doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
İletişim Fakültesi
Çizgi Film ve Animasyon
İletişim Fakültesi ya da Sanat Tasarım Fakülteleri'nin Görsel İletişim Tasarım, Grafik Tasarım, Animasyon, Yeni Medya, Reklam Tasarımı bölümlerinin birinden mezun olup bu alanların birinde lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.
Arş. Gör.
1
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı
Plastik Sanatlar, Görsel Sanatlar veya Grafik Tasarım alanlarının birinden Doçentlik unvanına sahip olmak
Profesör
1
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel İletişim, İletişim Bilimleri ya da İletişim Çalışmaları alanlarının birinde Doçent unvanına sahip olmak
 Doçent
1
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı
 Görsel İletişim, Grafik, İletişim Bilimleri ya da İletişim Çalışmaları alanlarının birinde doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler alanında Doçent unvanına sahip olmak
Doçent
1
İletişim Fakültesi
Reklamcılık
Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Reklam Tasarımı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, ilgili alanların birinde lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak
Arş. Gör.
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Çeviribilim alanında doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi

1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji
Psikoloji lisans mezunu olmak, psikoloji alanında doktora yapmış olmak

Dr. Öğr. Üyesi
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji

Psikoloji lisans mezunu olmak, Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak

Arş. Gör.
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (İng.)
Psikoloji veya PDR lisans mezunu olmak, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji (İng.)
Psikoloji lisans mezunu olmak, Psikoloji alanlarının herhangi birinde yüksek lisans yapıyor olmak

Arş. Gör.
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Profesör
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji
Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi
1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih
Tarih alanında doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yazılım Mühendisliği (İng.)
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yazılım Mühendisliği (İng.)
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Bölümlerinin birinden mezun olmak
Arş. Gör.
2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Biyomühendislik (İng.)
Tıp Fakültesi mezunu olup Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

Dr. Öğr. Üyesi
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinin birinde doktora yapmış olmak ve Haberleşme alanında uzmanlaşmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.)
Biyolojik Bilimler lisans mezunu olup; Moleküler Biyoloji ya da Nörobilim alanlarının birinde doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.)
Biyoloji ve Genetik (İng.)Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup; bu alanlarda yüksek lisans yapıyor olmak
Arş. Gör.
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi
Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi Alanında doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak
Öğr. Gör.
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik
İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ya da Hemşirelik Esasları alanlarında Doktora yapmış olmak veya Hemşirelik alanında Doktora yapmış olup, transkriptinde İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ya da Hemşirelik Esasları derslerini almış olduğunu belgelendirmek
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik
İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ya da Hemşirelik Esasları alanlarında doktora yapıyor olmak veya Hemşirelik alanında Doktora yapıyor olup, transkriptinde İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ya da Hemşirelik Esasları derslerini almış olduğunu belgelendirmek
Öğr. Gör.
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, transkriptinde Halk Sağlığı Hemşireliği derslerini almış olduğunu belgelendirmek
Öğr. Gör.
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorasını tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik
Psikiyatri Hemşireliği alanında doktorasını tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları alanında doktorasını tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde Doçent unvanına sahip olmak
Profesör
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde Doçent unvanına sahip olmak
Doçent
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisansını tamamlanmış ve aynı alanda doktoraya devam ediyor olmak
Öğr. Gör.
2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diş Protez Teknolojisi
Diş Hekimliği alanlarının birinde Doktora/Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çevre Sağlığı
Çevre Mühendisliği lisans mezunu olup Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik
Optisyenlik önlisans programı mezunu olmak ve herhangi bir bölümden en az lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak.
Öğr. Gör.
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisİ
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
Öğr. Gör.
2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
Öğr. Gör.
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup,  Beslenme ve Diyetetik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
Öğr. Gör.
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi Bölümü alanında lisans mezunu olmak ve Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Öğr. Gör.
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diyaliz

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapıyor olmak
Öğr. Gör.
1
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi
1
Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak
Profesör
1
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmaK
Dr. Öğr. Üyesi
1
Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
2
Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi
Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak.Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak
Profesör
1
Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları
İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Tıp Fakültesİ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi
1
Tıp Fakültesi

Nöroloji
Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak
Profesör
2
Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
3

Tıp Fakültesi

Üroloji
Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak
Profesör
1
Tıp Fakültesi

Üroloji
Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak
Doçent
2
Tıp Fakültesi (İng.)

Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Tıp Fakültesi (İng.)
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik alanında uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi
1
Tıp Fakültesi (İng.)

Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti
Endodonti alanında doktora/ uzmanlık yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti
Ortodonti alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Profesör
1
Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi
Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. üyesi
1
Diş Hekimliği Fakültesi(İng.)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi
2
Diş Hekimliği Fakültesi(İng.)

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak

Profesör
1
Diş Hekimliği Fakültesi(İng.)

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi
1
Diş Hekimliği Fakültesi(İng.)

Endodonti
Endodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi
1
Diş Hekimliği Fakültesi(İng.)

Ortodonti
Ortodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Diş Hekimliği Fakültesi(İng.)

Çocuk Diş Hekimliği
Çocuk Diş Hekimliği alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi
2
Diş Hekimliği Fakültesi(İng.)

Periodontoloji
Periodontoloji alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi
1
Diş Hekimliği Fakültesi(İng.)

Restoratif Diş Tedavisi
Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi
1
Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü
Ceza Adaleti
 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Doktorasını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ya da Genel Kamu Hukuku bilim alanlarının birinde almış olmak

Dr. Öğr. Üyesi
1
Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü
Adli Bilimler
 Tıp Fakültesi lisans mezunu olup, Adli Tıp alanında uzmanlığını almış olmak

Dr. Öğr. Üyesi
1


BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR:
Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) takım dosya veya USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım dosya veya USB bellek ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,

 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,

 • Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu,

 • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi için dört (4) takım USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)

 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan diploma/öğrenci belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir.)

 • Lisans Transkript fotokopisi,

 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılan ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar son 5 yılda alınan puanlar (sonuç açıklanma tarihinden) geçerlidir.

 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

 NOT: 

 • Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

 • Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.

 • İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Kargo yolu ile veya şahsen web sayfamızda ( https://uskudar.edu.tr/) aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.

Profesör ve Doçent ilanları kadro başvuruları
Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Üniversite Sok No 14 Üsküdar – İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842-2844)

Diğer Kadrolar için ise ilgili Fakülte/Enstitü/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleri,

İletişim Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2977)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2277)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2288)

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2401)

Tıp Fakültesi
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2401)

Diş Hekimliği Fakültesi
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 10-13 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3232)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2299)