Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Çalışmalarıyla Avrupa Psikoloji Kongresinde!

Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Psikoloji (İngilizce) Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Asil Özdoğru’nun öğrencileriyle birlikte yürüttüğü araştırmalarla 17’inci Avrupa Psikoloji Kongresine katıldı. Araştırmacıların çalışmaları kongrede dikkatle dinlendi.  

İlki 1989 yılında Amsterdam’da gerçekleştirildikten sonra her iki yılda bir Avrupa’nın farklı bir kentinde düzenlenen Avrupa Psikoloji Kongrelerinin 17’ncisi bu yıl 5 - 8 Temmuz 2022 tarihlerinde Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da gerçekleştiriliyor. Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu hamiliğinde ev sahibi Sloven Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen kongrede dört gün boyunca 35 Avrupa ülkesi ve toplam 71 farklı ülkeden gelen binlerce katılımcı 918 sunum yapıyor.

TÜBİTAK tarafından Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Özdoğru, kongreye şahsen katılarak çalışmalarını üç farklı oturumda üç sözlü bildiri şeklinde sundu ve bir oturuma başkanlık yaptı. Özdoğru ve bildirilerde yazar olarak yer alan Psikoloji (İngilizce) Bölümü 4. sınıf öğrencileri Merve Büşra Çetin, Şahsenem Sarı ve Şevval Osmanoğlu araştırmalara dair açıklamalarda bulundu.

“Algoritmalar büyük bir sosyal güce sahip”

Merve Büşra Çetin ilk çalışmayla ilgili bilgileri aktardı; “Algoritmalar günlük hayatımızda birçok alanda varlık gösteriyor. Örneğin internette yaptığımız aramalar, çevrim içi alışverişlerimiz ve kameraların insan yüzünü algılaması gibi birçok şey algoritmalar tarafından şekillendirilmektedir. İnsanların gerçek ve dijital dünyadaki tercih ve davranışlarını etkilemeleri açısından algoritmalar büyük bir sosyal güce sahiptir. Biz de bu araştırmada insanların algoritmalara duyduğu güvenin istatistiksel okuryazarlık düzeyleri, algoritmaları anlayışları ve algoritmaları hangi ortamda kullandıklarından etkilenip etkilenmediğini inceledik. Üniversite öğrencilerinden deneysel anket çalışması yoluyla topladığımız verilere baktığımızda katılımcıların güven düzeyinin algoritmaların kullanıldığı durumun önem düzeyinden etkilendiğini bulduk. Örneğin insanlar restoran tercihinde bilgisayar algoritmalarına daha çok güvenirken işe alımlarda daha az güvenmektedir.” dedi.

“Soyut kavramların somutlaştırılması”

Şahsenem Sarı ise: “Vücut Özgüllüğü Hipotezi insanların fiziksel çevreleriyle sistematik olarak farklı şekillerde etkileşime girmelerinin farklı zihinsel temsiller oluşturmalarına yol açtığını iddia eder. Cornell Üniversitesi’nden Daniel Casasanto bu hipotezle ilgili 2009 yılında yayınladığı çalışmasında sağlak insanların iyi kavramını daha çok sağ yön ile solakların da sol yön ile ilişkilendirdiklerini göstermiştir. Biz de bu araştırmada aynı bulguyu bir Türk örneklemde test ettik. Çalışmamızın sonucunda Türk katılımcıların da orijinal çalışmada olduğu gibi iyi kavramları baskın taraflarıyla daha çok tanımladıklarını göstermiş olduk.” dedi.

“Biz de bu çalışmayı Türk örnekleme uygulayarak tekrar test ettik

Şevval Osmanoğlu üçüncü çalışmaya dair şu ifadelerini kullandı: “Ölüm, insanların yaşamında kaçınamadığı belirsiz bir deneyim olarak kaygı ve korkuyu beraberinde getirir. Dehşet Yönetimi Kuramına göre insanlar ölüm düşüncesini bastırmaya ve bundan kaçınmaya meyillidir. Ölüm düşüncesi bastırıldığında, ilk başta daha az, fakat aradan zaman geçince ise daha fazla bilinç düzeyini meşgul eden bir hal almaktadır. ABD’li psikologlar David Trafimow ve Jamie Hughes ise 2012 yılında yayınladıkları çalışmada ölüm düşüncesine maruz bırakılan insanların tam tersine ilk anlarda daha fazla, aradan zaman geçince ise daha az ölümle ilgili düşünceye kapıldığını göstermiştir. Biz de bu çalışmayı Türk örnekleme uygulayarak tekrar test ettik. Sonuç olarak bulgularımız orijinal çalışmanın sonuçları ile örtüşmemekle beraber yeni çalışmalar için önemli çıkarımlar barındırıyor.” dedi.

Doç. Dr. Asil Özdoğru, 2015 Milan, 2017 Amsterdam, 2019 Moskova Avrupa Psikoloji Kongrelerine Üsküdar Üniversitesinin desteğiyle, bu yılki kongreye de TÜBİTAK’ın desteğiyle katılıp çalışmalarını sunabilmenin kıvancını yaşadıklarını belirtti. Özdoğru; “Araştırma grubunda yer alan öğrencilerle beraber birçoğu uluslararası iş birliğine dayanan çeşitli bilimsel çalışmalar yürüttüklerini, bunların çoğunda öğrencilerin bildiri ve makale yazarı olarak yer aldığını ve bu tarz deneyimlerin öğrencilerin eğitimi ve gelişimi için çok yararlı olacak.” şeklinde konuştu.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)