Üsküdar Üniversitesi öğrencileri ve tüm çalışanların dikkatine

Üsküdar Üniversitesi eski öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş ile ilgili son günlerde gelişen bazı olaylardan dolayı sizleri bilgilendirmek istedik. Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş, üniversitemiz bünyesinde 23/09/2013 tarihinden iş akdinin feshedildiği 12/03/2015 tarihine kadar İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 

Birkaç gündür gerek sosyal medya hesapları üzerinden gerekse bir takım medya kuruluşları üzerinden kurumumuzu ve çalışanlarımızın itibarını zedeleyici, saygınlığa zarar verici şekilde Yrd. Doç Dr. Gül Çörüş tarafından yapılan ve doğru olamayan bir takım iddialar bulunmaktadır. Sayın Çörüş, gözlemlerini idareye bildirmesi üzerine, kendisinin getirdiği eleştirileri düzeltici faaliyet olarak ele alıp geniş çaplı inceleme yapılmış, ancak haber kaynaklarının kendisini eksik bilgilendirmesi nedeniyle edindiği kanaatin kesinlikle doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu şekilde olsa bile bu vesile ile eleştiri getirdiği konuların daha da iyileştirilmesi yönünde üniversitemiz tarafından ciddi önlemler alınmıştır.  Yaşananları yakından öğrenenler, bu kişi neden bu kadar süre üniversitede tutuldu diyeceklerdir. Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş, ülkemizin yetiştirdiği değerli klinik psikologlardan biridir. Sayın Çörüş’ün üniversitemiz tarafından yapılan incelemelerin aşama ve sonuçlarından bilgi sahibi olmaması yanlış kanaatinin sürmesine yol açmış olabilir.

1-Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği “Kanıta Dayalı Mentorlük Eğitimi Projesi”nin programı, süresi ve içeriği bakanlık desteği ile üniversitemizde konusunda uzman ekipler tarafından hazırlanmıştır ve bu program başarılı bir şekilde devam etmektedir. Gelişme raporları düzenli olarak ilgili bakanlığa sunulmaktadır.

2-Tiyatro ve diksiyon derslerinin hem kurum çocuklarına hem de mentör öğrencilere birlikte verilmesinin gerekçesi pozitif dil oluşturacakları hem de birbirlerini tanıyacakları ortam hazırlamak amacını taşımaktadır. Sayın Çörüş görev verilmediği halde travma çalışması yapmaya teşebbüsü nedeniyle bu görevden uzaklaştırılmıştır.

3-Hepinizin bildiği gibi Haydi Tut Elimi Derneği ihmal ve istismara uğramış gençlerimizi, çocuklarımızı hayata yeniden kazandırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. NP Grup olarak bu duruma maruz kalmış çocuklarımıza uzun yıllardır destek vermekteyiz ve bu çalışmalardan hiçbir ticari beklentimiz olmamıştır. BSRM öğrencilerinin taciz, istismar gibi risk altında oldukları kesinlikle doğru değildir. Projenin kaynakları bu çocuklarımız için canla başla çalışan insan gücüne ve onların emekleri için tahsis edilmektedir. Rehabilitasyon aşamasında sadece QEEG cihazı değil, NP Grup çatısı altında yer alan tüm cihazlar gerektiğinde bu çocuklarımızın tedavisi için kullanılmaktadır.  Hatta dernek çalışanlarının ve masraflarının ücretlerinin önemli kısmını Nevzat Tarhan şahsi tasarrufundan karşılamaktadır.

4-QEEG cihazı beyin plasititesi hakkında bilgi sağlayan noninvazif yani zarar vermeyen bir ölçüm aracıdır. 6 aylık bireysel rehabilitasyondan sonra gelişme olup olmadığını ölçmek dünyada örnekleri olan bilimsel referansı olan bir tekniktir. Mamafih konu ile ilgili etik kurul kararı da mevcuttur.

5-Üsküdar Üniversitesi çatısı altında yapılan “Kanıta Dayalı Mentorlük Eğitimi Projesi” gibi bir çok proje, gerek akademik kadrolarımız gerekse rektörlüğümüz tarafından takip ve kontrol edilmektedir. Usule uygun olmayan tespitler olduğu takdirde gerekli uyarılar ve düzeltmeler yapılmaktadır. Sayın Çörüş çalıştığı sürede görüş bildirdiği konularla ilgili hiç bir dilekçe dahi vermemiştir, sadece sözlü ithamlarda bulunmuştur. Yapılan incelemelerde tespit ettiğimiz hataları düzelterek yolumuza devam ettik.

6-Kendisini kazanmak için çok çalıştık. Daha önce verilen derslerde (yüksek lisans dahil, memnuniyet anketlerine göre) ders içeriğinden çıkarak her konuyu cinsel ihmal ve istismara getirmesi onun bu konudaki temel psikoloji bilgisine aykırı uğraşısı nedeniyle ÜSEM Müdürlüğü gibi yönetici bir göreve getirdik.

7- İkinci olarak görev yaptığı Çarşı yerleşkesinde görevli erkek öğretim üyelerini mesnetsiz kanıtsız tacizci diye suçlayabilmektedir.

8- Kendisine bir fırsat daha vermek için görevlendirdiğimiz ÜSEM yani Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevinde her şey akademik kurullar ve kurallar içerisinde değerlendirildiği halde iş yapmak yerine mevcut çalışmayı sabote edici davranışlara yönelmiştir. Yazılı bir rapor vermeden bazı hocaları taciz etmiş istifa noktasına getirmiştir. Bu görevde de işleyen sistemin küçük bir kusurunu düzeltmeye çalışmak yerine abartarak her tarafta cinayet işlenmiş gibi anlatması artık onunla çalışılamayacağı kanaatini oluşturdu.

Diğer taraftan şu husus da çok önemlidir. Bir sağlık personelinin bulunduğu kurum dışında evi gibi özel bir alana akut bir durum bile olsa hasta kabul etmesi etik değildir. Bu konu hastanemiz, polikliniklerimiz ve üniversitemiz sınırları dışında gelişen bir durumdur.

Gül Çörüş’ün iş akdinin sona erdirilmesi, üniversitemiz bünyesindeki diğer çalışanlara karşı hakaret içeren sözler söylemesiyle başlamıştır. Gül Çörüş, üniversitemizde bazı çalışma arkadaşlarımıza, gerek mail üzerinden gerekse sosyal medya hesapları üzerinden birden fazla hakaret ve sataşma boyutunda davranışlar sergilemiştir. Üniversitemizde işleyen sistemi, iş yerinin düzenini ve diğer çalışanların performanslarını bozması, kurumsal mail ağına gönderilen ve çalışma arkadaşlarını da hedef alan mailler atması nedeniyle işyerinde yaşattığı huzursuzluklar gözetilerek iş akdi fesh edilmiştir.

Zorunlu olmadığı halde üniversite yönetimimizin tüm iyi niyeti ile kendisine maddi haklarının verileceği iletilmiş, ancak buna karşın Gül Çörüş bunu kabul etmediği gibi bir takım ek taleplerde bulunmuş, hatta sözel olarak da itibarı zedelemeye yönelik tehdit boyutunda yaklaşım sergilemiştir. 

Haklı olduğunu düşünen ve bu yönde savunmalarını özellikle sosyal medya hesapları üzerinden dile getiren, haksız olarak işten çıkardığını öne süren eski personelimiz Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş, gerekli yasal haklarını kullanmakta özgürdür. Fakat kendisi bu süreçte hiçbir hukuki yola başvurmamıştır. Sayın Çörüş’ün daha önce çalıştığı kurumlardan da benzer olaylar nedeniyle ayrıldığı yönünde insan kaynakları departmanımız bilgi sahibidir. Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş konu hakkında haklılığını savunmak adına sosyal medya hesapları üzerinden açlık grevine girdiğini ilan etmiştir. Her şeyden önce evde tek başına grev yapılması tarafımızca kuşku uyandırmıştır. Ancak üniversite yönetimimiz tarafından insan sorumluluğumuz çerçevesinde kendisinin sağlığına zarar gelmemesi için iyi niyetli bir yaklaşımla ilgili resmi kurumlara bilgilendirme yapılmıştır.

Sonuç olarak yaşanan bu durum bir iş akdi sonlandırma sürecidir. Bazen bu süreçlerde taraflar arasında anlaşmazlıklar oluşabilir. Üsküdar Üniversitesi olarak konunun hassasiyetinin farkındayız. Hiç kimsenin sağlığına zarar gelmeyecek şekilde ve tüm hukuksal haklar çerçevesinde konunun takibini yapıyoruz. Bu süreç içinde yapılan şahsi açıklamalara ve kulaktan kulağa yayılan sözlere itibar etmeyiniz.

Temel etik duyarlılığımız eğitim kalitemizi korumak bütün öğrenci ve çalışanlarımızın haklarına sahip çıkmaktır.

Sizlere derslerde de anlattığımız gibi tek bir kişinin varsayımları üzerinden, kanıta dayalı olmayan iddiaların yanıltıcı olabileceğini unutmayın. Bu iddialara karşın Üsküdar Üniversitesi konuyu tamamen hukuk yoluyla takip etmektedir.

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü