27 Şubat 2015 Üsküdar Üniversitesi Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadro İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doçentlik diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  • Yayın listesini içeren dört (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli veya fakülteden onaylı fotokopisi,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Lisans transkript sureti ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğraf,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli veya fakülte onaylı fotokopisi,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.),
  • Lisans Transkript Sureti, 
  • Yabancı Dil Bilgi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

27/02/2015

Son Başvuru Tarihi

13/03/2015

Ön Değerlendirme Tarihi

17/03/2015

Giriş Sınav Tarihi

19/03/2015

Sonuç Açıklama Tarihi

23/03/2015

Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

Not: Müracaat süresi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Yabancı dil sınav tarihi adaylara telefonla duyurulacaktır

BAŞVURU  ADRESİ:

(İnsan Kaynakları Direktörlüğü)
Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14  Üsküdar - İSTANBUL Tel:  0 216  400 2222

 

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji

Tıp fakültesi mezunu olup Psikiyatri alanında ihtisasını tamamlamış  olmak,

Yrd. Doç. Dr.

3

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji

Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında Doktorasını tamamlamış olmak

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Adli Bilimler

Tıp fakültesi mezunu olup Farmakoloji alanında ihtisasını tamamlamış olmak,

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Adli Bilimler

Adli Kimya ve Toksikoloji veya Adli Biyoloji ve Genetik veya Enformasyon bilimleri ve ceza adaleti alanında doktorasını tamamlamış olmak

Yrd.Doç.Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Adli Bilimler Bölümü

Adli Biyoloji ve Genetik alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.

Arş.Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Nörobilim alanında Doktora yapmış olmak, İngilizce ders verme yeterliliği olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik-Bilgisayar Eğitimi programlarından birinden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, İngilizce ders verme yeterliliği olmak

Öğr.Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği alanında lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak ve İngilizce ders verme yeterliliği olmak

Yrd. Doç.Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi, mezunu olup Biyokimya ve Klinik Biyokimya alanında ihtisasını yapmış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak,

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Tıp fakültesi mezunu olup, Endokrinoloji alanında uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik alanında lisans eğitimi tamamlamış olmak

Arş. Gör.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu olup Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında ihtisasını tamamlamış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olmak

Arş. Gör.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşmak terapistliği alanında doktora yapmış olmak

Yrd.Doç.Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşmak terapistliği alanında doktora yapmış olmak

Öğr.Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapistliği alanında yüksek lisans yapmış olmak

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri  Fakültesi .

Çocuk Gelişimi Bölümü

Erken çocukluk dönemi, okul dönemi veya adolesan dönemde gelişim konularından birinde doktora yapmış olmak ve/veya çalışmaları bulunmak

Prof.Dr.

1

Sağlık Bilimleri  Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Erken çocukluk dönemi, okul dönemi veya adolesan dönemde gelişim konularından birinde doktora yapmış olmak ve/veya çalışmaları bulunmak

Doç.Dr.

1

Sağlık Bilimleri  Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Sınıf yönetimi veya gelişim kuramları konularından birisinde doktora yapmış olmak ve/veya çalışmaları bulunmak

Yrd.Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri  Fakültesi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

İşletme alanında Doktorasını tamamlamış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri  Fakültesi

Perfüzyon

Tıp fakültesi mezunu olup Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında ihtisasını tamamlamış olmak

Yrd. Doç. Dr.

 

1

 

Sağlık Bilimleri  Fakültesi

Perfüzyon

Tıp fakültesi mezunu olup Kalp ve Damar Cerrahisi alanında ihtisasını tamamlamış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri  Fakültesi

Perfüzyon

Herhangi bir lisans mezunu olmak, Sağlık Bakanlığınca verilmiş Perfüzyonist sertifikasına sahip olmak, en az 5 yıldır aktif perfüzyonistlik yapmış olmak, Perfüzyon yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak

Arş.Gör.

1

İletişim Fakültesi

Görsel Tasarım ve İletişim

İletişim veya güzel sanatlar alanında doktorasını tamamlamış olmak

Doç.Dr.

1

İletişim Fakültesi

Görsel Tasarım ve İletişim

İletişim veya güzel sanatlar alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

2

İletişim Fakültesi

Görsel Tasarım ve İletişim

İletişim Fakültesi ve/veya Güzel Sanatlar Fakültesi lisans mezunu olmak

Arş.Gör.

1

İletişim Fakültesi

Radyo, TV ve Sinema Bölümü

İletişim veya Radyo, TV ve Sinema alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

2

İletişim Fakültesi

Radyo, TV ve Sinema Bölümü

İletişim Fakültesi lisans mezunu olmak

Arş.Gör.

1

İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü

İletişim alanında doçentliğini almış olmak

Prof.Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Çocuk Gelişimi

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Odyometri

Tıp Fakültesi mezunu olup KKB alanında ihtisasını tamamlamış olmak.

Yrd. Doç.

2

Sağlık Hizmetleri MYO

Odyometri

Tıp Fakültesi mezunu olup KBB alanında ihtisasını tamamlamış  ve havacılık alanında KBB çalışmaları yapmış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Radyoterapi

Nükleer Fizik alanında Doktora yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Ameliyathane Hizmetleri

Hemşirelik alanında uzmanlığını almış,
Anatomi alanında doktora yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında uzmanlığını almış,
Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri MYO

Perfüzyon Teknikleri

Tıp Fakültesi, mezunu olup Genel Cerrahi alanında ihtisasını yapmış olmak

Doç. Dr.

1

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

Doktorasını İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümlerinin Tasavvuf Alanında yapmış,  en az iki dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak

Prof. Dr.

2

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

Doktorasını İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümlerinin Tasavvuf Alanında yapmış,  en az iki dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak

Doç. Dr.

1

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

 

Doktorasını İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümlerinin Tasavvuf Alanında yapmış, en az iki dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak

Yrd. Doç. Dr.

1