Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

2014-2015 bahar dönemi ön lisans-lisans öğrencileri ders kayıt işlemleri


Ders Kayıt İşlemleri

2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı lisans-ön lisans 2. sınıf ve 3. sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri 24 Şubat -7 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

İşlem Sırası

1- Öğrencilerimiz Öğrenci Bilgi Sistemindeki ders seçme ekranı aracılığı ile bu yarıyılda alacakları dersleri seçeceklerdir.

2- Danışman hocaları ile görüşerek seçtikleri dersleri onaylatacaklardır. (Danışman tarafından onaylanmayan dersler alınmamış sayılır)

3- Danışman hoca tarafından çıkarılan kayıt onay raporuna imza atarak bir nüshasını kendilerine alacaklardır.

Önemli Notlar

  • 1.sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri otomatik olarak yapılmıştır bu öğrencilerimizin ders kaydı ile ilgili herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.
  • Yalnızca 2. sınıf ve 3. sınıf öğrencileri ders kayıt işlemi yapacaklardır.
  • Öğrencilerimiz öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulur. Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine, belirlenen başka dersler alınır.
  • Öğrencilerimizin dönemlik kredi yükü 30 AKTS, azami kredi yükü 45 AKTS dir.
  • Öğrenciler danışmanlarının onayıyla daha önce alarak başarılı oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Bu derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.
  • 1.sınıf öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar.
  • Öğrenciler danışman hocaları tarafından onaylanmayan dersleri alamazlar.
  • Alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olmak kaydıyla GANO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenci üçüncü yarıyıl başından itibaren danışmanın onayı ile bir üst yıldan bir, GANO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci iki ders alabilir.
  • Yatay geçişle veya dikey geçişle bu yıl 2. sınıf veya 3. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler ve irregular öğrenciler öğrenci işlerinden alacakları ders kayıt formunu doldurup danışmanlarına imzalattıktan sonra öğrenci işlerine teslim ederek ders kaydı yaptırabilirler.