2021-22 Güz Dönemi Sınav Duyurusu

Üsküdar Üniversitesinin değerli mensupları ve öğrencilerimiz,


27.01.2022 tarih ve 2022/03 sayılı senato kararıyla, 2021-2022 güz yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının;

- Fakülte/Enstitü/SHMYO bünyesinde yüz yüze ve Fi-jital/Hibrit (çevrimiçi/yüz yüze) yapılan derslerin sınavlarının tamamının yüz yüze yapılmasına,

- Çevrimiçi (online) yapılan derslerin sınavlarının nasıl yapılacağının Fakülte/Enstitü/SHMYO ilgili kurulları tarafından 27.01.2021 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar karar verilerek öğrencilere duyurulmasına,

- Rektörlük Ortak Derslerinin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi , Türk Dili, İngilizce) ve Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri Dersinin final ve bütünleme sınavlarının tamamının çevrimiçi (online) yapılmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü