Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi Moskova ve Ankara’da tanıtıldı

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in içinde bulunduğu, ‘Al Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşme’ deklarasyonu uluslararası çevrede ilgi odağı olmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Sözleşme Moskova ve Ankara’da da anlatıldı.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsünde “Al- Mizan Dünya ve Çevre Sözleşmesi” konulu bir konferans verdi. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi tarafından Moskova’da çevrim içi düzenlenen 17. İslami Forum’a katıldı. Forumun açılışını aynı zamanda genel sekreterliğini de yürüten Rusya Federasyonu Müslümanları baş müftüsü ve Rusya Devlet Başkanı Müftüler Konseyi başkanı olan Şeyh Ravil Gaynutdın yaptı.

Forumun bu yılki konusu Prof. Dr. Özdemir’in teklifi üzerine “Ekolojik Vaazdan Ekolojik Düşünmeye: Konuşmanın En İyi Yolunu Bulmak” oldu. Foruma Türkiye Diyanet İşleri Başkanı, Mısır Baş müftüsü, Bosna-Hersek Ulema Heyeti Başkanı başta olmak üzere Rusya Federasyonundaki dini liderle katıldı. Ayrıca İbrahim dinlerin temsilcileri de katıldı.

Al- Mizan: Dünya Çevre sözleşmesi Ankara’da tanıtıldı ve tartışıldı

Özdemir öte yandan Ankara’da İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsünde “Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi” konulu bir konferans verdi.

Açış konuşmasını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümünden Prof. Dr. Halil Rahman Açar’ın yaptığı programda iklim değişikliğinin sebep olduğu sorunların mahalli ve global sonuçlarına dikkat çeken Açar, “İbrahim Hoca 30 yılı aşkındır bir süredir bu konuyu çalışıyor. Bugün Müslüman çevrecilerden oluşan çekirdek bir ekibin bir süredir üzerinde çalıştığı “Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi”nin oluşum aşama sürecini ve muhtevasını dinleyeceğiz. Kendisi de bu ekipte yer aldığı için, bu sözleşmenin oluşumu ve muhtevasıyla ilgili birinci elden bilgi sahibi olacağız.” dedi.

Prof. Dr. Özdemir konuşmasına toplumda çevre şuurunu oluşturma ve çevre koruma bilinci oluşturmada dinin rolünü vurgu yaparak başladı.

Birleşmiş Milletler Çevre Eyleminin, son on yılda iklim değişikliği, çevrenin korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve yeniden ağaçlandırma vb. konularında bu dirençli inançlardan yararlanmanın önemli olduğu gerçeğine odaklandığını belirten Özdemir şu tespiti yaptı: “Dini inançların bilim, ekonomi, politika ve eğitim alanlarında müşterek büyük bir rolü oynayabileceği göz önüne alındığında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada yapacağı değer de ortaya çıkıyor.” dedi.

Neden al - Mizan?

Bugün dünyanın birçok ülkesinde dini grupların mensupları, sosyal ve çevresel dönüşüm eğilimlerini etkilemek için bilim adamları, politik karar vericiler ve sivil toplum kuruluşlarının da olduğu daha geniş bir ittifaka katılıyorlar diyen Özdemir,  al-Mizan kavramını neden tercih ettiklerini ise şu şekide açıkladı:

“Sözleşmenin adının Kur’ânî bir kavram olmasına özellikle dikkat ettik. Böylece bu metnin adı ve muhtevasıyla tüm Müslümanlarca benimsenmesini hedefliyoruz. Çekirdek ekibimiz üçü hanım olmak üzere on bir kişiden oluşuyor. Çekirdek ekipte çevreci Şii bir imam da var. Böylece Sözleşmenin tüm Müslümanları kucaklamasını ve tüm Müslümanlarca benimsenmesini hedefliyoruz. Sözleşmenin Müslümanlar için bir yol haritası olmasını temenni ediyoruz. Farklı alanlardan bilim insanları ve düşünürler olarak disiplinlerarsı bir ruh ve anlayışla tecrübemizi birleştirebilir ve önümüzdeki devasa sorunlara bütüncül bir açıdan bakabilirsek, çözümler de bulabiliriz.”

Prof. Dr. Özdemir, “Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi, Müslümanların güncel küresel meselelere katkıda bulunmaları, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmeleri ve uluslararası ortak eylem yoluyla 2030 için ulusal kalkınma planlarını harekete geçirmeleri için dinden ve medeniyetten kaynaklanan sorumluluklarına ılımlı bir çerçeve yaklaşımı sunma” olarak özetlenebileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Özdemir, al-Mizan: Dünya Çevre sözleşmesinin tanıtımında Avrupa İklim Vakfının sağladığı desteği vurgulayarak teşekkür etti.

Akademisyenlerin, üniversite öğrencilerinin ve enstitü üyelerinin izlediği konferans soru-cevap faslıyla son buldu.

Konferans sonrasında Prof. Dr. Özdemir’e bir sürpriz yapılarak, bir portresi hediye edildi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)