Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal’ın “Sosyal Medya” kitabı ikinci baskısını yaptı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal’ın “Sosyal Medya: Etkileri – Bağımlılığı – Ölçülmesi” kitabı yeni güncellemelerle ikinci baskısını yaptı. Sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkisinin incelendiği esere yeni baskıda, ‘Sosyal Medyanın Kuşak İletişimine Etkileri’ bölümü eklendi. Kitabın takdim yazısını yazan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal medyanın bir alışkanlık olmaktan çıkarak bağımlılık haline geldiğini ifade etti. Tarhan; “Çocuklarımızın geleceğinde çok önemli olan sosyal medyanın bilimsel verilerle ele alınması çok önemli. İşte bu boşluğu Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal’ın kaleme aldığı eser doldurarak, okuyanların faydalanmasını sağlayacak.” şeklinde konuştu. 

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal’ın Sosyal Medya: Etkileri – Bağımlılığı – Ölçülmesi kitabı okuyucuyla buluştuktan hemen sonra ikinci baskıyı yaptı. Sosyal medya alanında bir boşluğu dolduran eser, sosyal medyanın etkileri üzerine odaklanıyor. Kitap güncel ve her geçen gün gelişen bir konuyu ele almasından ötürü ikinci baskısında yeni bölümler eklenerek yayınlandı. Eserin ikinci baskısında sosyal medyanın etkilerine ‘Sosyal Medyanın Kuşak İletişimine Etkileri’ başlığı eklendi. 

Doç. Dr. Ünal: “Kitabın ikinci baskısına yeni bölüm ve ölçekler eklendi”

Yeni medya çalışmaları dolayısıyla eserin her baskıda güncellendiğini ifade eden Ünal; “Sosyal Medya kitabı yeni medya çalışmalarına her geçen gün yeni bakış açılarının eklenmesiyle güncellemesi gereken bir eser. Sosyal medya bağımlılığı günümüzde gençler özelinde Instagram bağımlılığına evrildi. Bu durum yeni ölçüm araçlarına olan ihtiyacı da gündeme getirdiği için uluslararası ölçekte yeni türde sosyal medya bağımlılığı ölçekleri geliştirilmeye başlandı. Ülkemizde bu araçlar, Türkçe eşdeğerlik, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılarak alana katılmakta. İşte bu araçlardan ülkemiz diline uyarladığımız Instagram hikâye bağımlılığı (story addiction) ve Instagram yayın bağımlılığı (feed addiction) ölçekleri ile birtakım yeni ölçeklere kitabın 2. baskısında yer verildi.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Tarhan: “İletişim Bilimi alanındaki çalışmalar geleceği öngörme ve sorunlara çözümler üretme konusunda gerekli”

Eserin takdim yazısını kaleme alan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, iletişim alanında yapılan bu gibi çalışmaların geleceği öngörmek olduğunu ifade ederek kitabın bu alanda yapılan önemli bir çalışma olduğunu aktardı. Tarhan takdim yazısında şu ifadelere yer verdi: “Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi genç bilim emekçisi Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal’ın Sosyal Medya’nın Etkileri adındaki bu çalışmasını size takdim etmekten onur duyduğumu belirmek isterim. Çok emek verilmiş değerli bir çalışma. Son yüzyılda iletişim teknolojileri açısından değerlendirdiğimizde insan davranışını etkileyen üç dönem var. Birincisi Radyo kuşağı, ikincisi Televizyon Kuşağı ve sonuncusu Sosyal Medya kuşağıdır. Arkadaş ilişkileri, kişisel gelişim, beslenme ve eğlence alışkanlıkları, otoriteye itaat, ahlak duygusu, bireysellik, aile değerleri, popüler kültürden etkilenme, dürtü kontrolü, sosyal normlara uyma, sorumluluk duygusu, tüketicilikten yaşam tarzlarına kadar pek çok alanda anlamlı farklar vardır. Sosyal Psikoloji ve İletişim Bilimi alanında yapılacak bilimsel alan çalışmaları geleceği öngörme ve mevcut sorunlara alternatif çözümler üretme konusunda çok faydalı hatta gereklidir.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sosyal medya bir alışkanlık halinden bağımlılığa dönüştü”

 Sosyal medya kullanımının her geçen gün farklı bir boyuta evrildiğini ifade eden Tarhan, günümüzde sosyal medya kullanımının bağımlılık ve bir tutku haline geldiğini aktardı. Tarhan; “Artık açıkça görülüyor ki sosyal medya kullanımı bir alışkanlık halinde iken şu anda tutku ve bağımlılık durumuna gelmiştir. Çocuklarımızın geleceğinde çok önemli olan bu konunun bilimsel verilerle ele alınması çok önemliydi. İşte bu boşluğu Doç. Dr. Aylin Tutgun-Ünal’ın bu güzel eseri dolduracak diyebiliriz. Kendisine emekleri için teşekkür ederim, okuyanların çok faydalanacağı sosyal medyanın geçmişi ve etkilerini merak edenler için önemli bir kaynak olduğunu belirtmek isterim. Kısa zamanda ikinci baskısının yapılması beklediğimizden çabuk oldu. Bu durum ne kadar önemli bir ihtiyacı karşıladığını gösteriyor.”

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)