09.10.2021 Tarihli Öğretim Elemanı Kadro İlanı

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru Dilekçesi Örneği

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu

YÖK Formatlı Özgeçmiş Örneği

Duyuru Başlama Tarihi09.10.2021
Son Başvuru Tarihi23.10.2021
Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)02.11.2021*
Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)09.11.2021*
Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)16.11.2021*

* Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî Gazetede yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web sayfasında duyurulacaktır.
 
BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR: 
Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) takım dosya veya CD/USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım dosya veya CD/USB bellek ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
İngilizce Bölümlerimiz için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması vb.)

Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi) kadrolarına atanmak isteyen adayların;

 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları Puanlama Tablosu,
 • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi için dört (4) takım USB bellek ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;

 • Başvuru Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında dilekçe örneği mevcuttur)
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş, (web sayfamızın duyurular kısmında ilan sayfasında örneği mevcuttur)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans diplomasının fotokopisi, varsa Yüksek Lisans diploması/Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan diploma/öğrenci belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir.)
 • Lisans Transkript fotokopisi,
 • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılan ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar son 5 yılda alınan puanlar (sonuç açıklanma tarihinden) geçerlidir.
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • İngilizce Bölümlerimiz için Araştırma Görevlisi Adaylarının Yabancı Dil Puanının 85 puan olması gerekmektedir.

NOT: 

 • Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup; atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.
 • Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 •  İstenilen evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Kargo yolu ile veya şahsen web sayfamızda ( https://uskudar.edu.tr/) aşağıda belirten yerleşkelerimize yapılması gerekmektedir.

Profesör ve Doçent ilanları kadro başvuruları
Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14 Üsküdar – İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2841-2842-2844)

Diğer Kadrolar için ise ilgili Fakülte/Enstitü/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterlikleri,

İletişim Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2977) 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2277)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2288)

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar /İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2401)

Tıp Fakültesi
Saray Mahallesi Siteyolu Cd. No:27 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (3031)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2299)

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü
Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2233)

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk. 14 34662 Üsküdar / İSTANBUL Tel: 0 216 400 22 22 (2851 /2857)


FAKÜLTE/BİRİM

BÖLÜM / ABD

İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

Tıp Fakültesi (İng.)Adli TıpTıpta Uzmanlık derecesini Adli Tıp alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng.)BiyofizikBiyofizik alanında doktorasını yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng.)Tıbbi BiyokimyaTıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng.)Tıbbi BiyolojiTıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng.)Tıbbi GenetikTıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi Genetik Anabilim Dalında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng.)Tıbbi MikrobiyolojiTıpta Uzmanlık / Doktora derecesini Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi (İng.)Tıbbi PatolojiTıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi Patoloji alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp FakültesiAcil TıpTıpta Uzmanlık derecesini Acil Tıp alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp FakültesiAnesteziyoloji ve ReanimasyonTıpta Uzmanlık derecesini ve Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp FakültesiAnesteziyoloji ve ReanimasyonTıpta Uzmanlık derecesini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp FakültesiÇocuk CerrahisiTıpta Uzmanlık derecesini Çocuk Cerrahisi alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıTıpta Uzmanlık derecesini ve Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp FakültesiDermatolojiTıpta Uzmanlık derecesini ve Doçentliğini Dermatoloji alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiTıpta Uzmanlık derecesini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp FakültesiGenel CerrahiTıpta Uzmanlık derecesini ve Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp FakültesiGöğüs HastalıklarıTıpta Uzmanlık derecesini Göğüs Hastalıkları alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesiİç HastalıklarıTıpta Uzmanlık derecesini ve Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak.

Profesör

1

Tıp FakültesiNükleer TıpTıpta Uzmanlık derecesini Nükleer Tıp alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Tıp FakültesiTıbbi MikrobiyolojiTıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp FakültesiTıbbi PatolojiTıpta Uzmanlık derecesini Patoloji alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp FakültesiÜrolojiTıpta Uzmanlık derecesini ve Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak.

Profesör

1

İletişim FakültesiÇizgi Film ve AnimasyonAnimasyon, grafik tasarım, görsel iletişim tasarım, iletişim tasarımı, yeni medya alanlarının birinden lisans derecesi almış olup, bu alanların birinde lisansüstü öğrenimini sürdürüyor olmak.

Arş. Gör.

1

İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve SinemaSinema ve Televizyon alanında çalışmalar yapıyor olup, bu alanlarla ilgili teorik ve uygulamalı ders verme yetkinliğine sahip bulunmak.

Doçent

1

İletişim FakültesiYeni Medya ve İletişimİletişimin,  Yeni Medya, Gazetecilik, TV ve Sinema ve benzeri alanlarında çalışmaları bulunmak

Doçent

1

İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikoloji (Türkçe)Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini Psikoloji Alanında tamamlamış olmak ve Spor Psikolojisi alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İng.)Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Profesör

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İng.)Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Doçent

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İng.)Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak ve Kontrol alanında uzmanlaşmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol, Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinde lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Arş. Gör.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (İng.)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik (TR)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (İng.)Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (İng.)Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Arş. Gör.

2

Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak ve Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma TerapisiDil ve Konuşma Terapisi alanında lisans/yüksek lisans; Dil ve Konuşma Terapisi ya da Nörobilim alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelik ya da Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelik ya da Hemşirelik Bölümünden Lisans mezunu olup, Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar,  İç Hastalıkları Hemşireliği ya da  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanlarında  Yüksek Lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik Esasları ve/veya İç Hastalıkları Hemşireliği alanlarında Doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikPsikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri FakültesiOrtez ProtezTıpta Uzmanlık derecesini ve Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Doçentliğini almış olmak.

Doçent

1

Bağımlılık ve Adli Bilimler EnstitüsüCeza AdaletiLisansını Hukuk; Doktorasını Ceza/Kamu Hukuku alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tasavvuf Araştırmaları EnstitüsüTasavvuf Kültürü ve EdebiyatıDoktora ve Doçentliğini Temel İslam Bilimleri Tasavvuf alanında almış ve en az iki yıl profesörlük yapmış olmak, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi tasavvuf düşünesi, tarihi, sanatı ve edebiyatı konularında eser vermiş olmak.

Profesör

1

Tasavvuf Araştırmaları EnstitüsüTasavvuf Kültürü ve EdebiyatıLisans öğrenimini İlahiyat Fakültesinde almış olmak, Temel İslam Bilimleri Tasavvuf alanında doktora yapmış olmak, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi tasavvuf düşünesi, tarihi, sanatı ve edebiyatı konularında eser vermiş olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYOAnesteziTıpta Uzmanlık derecesini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYODiyalizTıpta Uzmanlık derecesini ve Doçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmak.

Doçent

1

Sağlık Hizmetleri MYOOdyometriTıpta Uzmanlık derecesini ve Doçentliğini Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak.

Doçent

1

Sağlık Hizmetleri MYOOptisyenlikTıpta Uzmanlık derecesini Göz Hastalıkları alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYOOptisyenlikOptisyenlik Önlisans Programı Mezunu Olmak ve Herhangi Bir Lisans Bölümünden Mezun Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Optisyenlik Alanında En Az 2 Yıl Deneyimli Olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri MYOPerfüzyon TeknikleriTıpta Uzmanlık derecesini ve Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak.

Doçent

1

Sağlık Hizmetleri MYOPerfüzyon TeknikleriTıpta Uzmanlık derecesini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYOPerfüzyon TeknikleriTıpta Uzmanlık derecesini Kardiyoloji alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sağlık Hizmetleri MYORadyoterapiTıpta Uzmanlık derecesini ve Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak.

Profesör

1

Sağlık Hizmetleri MYOSağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiBilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak ve Bu Alanların Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

Öğr. Gör.

1

Sağlık Hizmetleri MYOTıbbi Görüntüleme TeknikleriTıpta Uzmanlık derecesini Radyoloji alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1