Üsküdar Üniversitesinde fi-jital eğitim yeniden başlıyor!

Üniversitemiz Pandemi Kurulunun 23 Ağustos 2021 tarihli toplantısındaki tavsiye kararı doğrultusunda Üniversite Senatosunun 26 Ağustos 2021 tarihli ve 2021-28 sayılı toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, 18 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayacak 2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri aşağıda belirtilen temel esaslar çerçevesinde sürdürülecektir:

1. Üniversitemizde 2021-2022 güz yarıyılında eğitim-öğretimin %40’ı çevrimiçi (online), %60’ı fi-jital olarak gerçekleştirilecek, ara sınavlar ile final sınavlarının tamamı yüz yüze yapılacaktır.

2. Planlama yapılırken bazı derslerin tamamen online (çevrimiçi), bazı derslerin ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde karma (hibrit) olarak yüz yüze ve online (çevrimiçi) şekilde verilmesi hedeflenmektedir. Hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların web sayfalarından ayrıca duyurulacaktır.

3. Dersi yüz yüze takip etmek için yerleşkelere gelecek öğrenciler için  Covid-19’dan korunma amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde:

a) Bütün yerleşkelere girişte ateş ölçümleri ve HES kodu sorgulaması yapılmaya devam edecek,

b) Bilgilendirme çalışmaları, fiziki mesafe uyarıları ve hijyen noktaları gibi tüm önlemlerin eksiksiz şekilde alınması sağlanacak,

c) Yerleşkelerin kapasite kontrolünün sağlanması amacıyla derslik, kütüphane ve yemekhanelerde aralıklı oturma düzeni uygulanacak,

d) Binalarda pencerelerin açık olmasına özen gösterilecek,

e) Ortak kullanıma açık alanlarda, maskesiz olarak toplu halde bulunulmamasına dikkat edilecektir.


Yeni akademik yılın bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı getirmesini diler, sevgiler sunarız.

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü