Öğretim Üyesi İlanı (22.01.2012 - 06.02.2012)

Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesine, 2547 sayılı Kanun'un 23-26ncı maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3-20nci maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim üyeleri (profesör, doçent ve yardımcı doçent) alınacaktır.

Profesör kadrosuna müracaat eden adayın; dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini, noterden tasdikli doçentlik belgesinin fotokopisini, yayın listesini, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Doçent kadrosuna müracaat eden adayın; dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini,   nüfus cüzdanı fotokopisini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın; dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini, doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisini ve yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur. 20.01.2012

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İHTİYAÇ DUYULAN ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

FAKÜLTE BÖLÜMÜ UZMANLIK ALANI KADRO UNVANI KADRO SAYISI
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Psikoloji
Ruh Sağlığı ve Hst. Uzmanlığı
Prof. Dr. 1
Doç. Dr. 1
Yrd. Doç. Dr. 1
Psikoloji
(İngilizce)
Psikoloji
Ruh Sağlığı ve Hst. Uzmanlığı
Prof. Dr. 1
Doç. Dr. 1
Yrd. Doç. Dr. 3
Felsefe Felsefe Prof. Dr. 1
Doç. Dr. 1
Yrd. Doç. Dr. 3
        Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar
Elektrik-Elektronik
Matematik
Fizik
Prof. Dr. 3
Doç. Dr. 1
Yrd. Doç. Dr. 3
Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyoloji
Farmakoloji
Genetik
Tıp
Prof. Dr. 2
Doç. Dr. 2
Yrd. Doç. Dr. 3
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Biyoloji
Farmakoloji
Genetik
Tıp
Prof. Dr. 2
Doç. Dr. 2
Yrd. Doç. Dr. 3
Biyo-mühendislik Biyo- Mühendislik
Biyo-Medical
Fizik
Kimya
Prof. Dr. 2
Doç. Dr. 2
Yrd. Doç. Dr. 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Tıp
İşletme
Bilişim Teknolojileri
Prof. Dr. 1
Doç. Dr. 1
Yrd. Doç. Dr. 2
Hemşirelik Hemşirelik
Psikiyatri Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği
Prof. Dr. 1
Doç. Dr. 1
Yrd. Doç. Dr. 3
Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmetler
Sosyoloji
Ruh Sağlığı ve Hst. Uzmanlığı
Prof. Dr. 1
Doç. Dr. 1
Yrd. Doç. Dr. 3

 

Başvuru Adresi:

İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No.63 Üsküdar-İSTANBUL e-posta: basvuru@uskudar.edu.tr

Özgeçmiş Şablonu için tıklayınız (PDF)
Dilekçe Örneği için tıklayınız (PDF)