Filistin halkının yanındayız!

İnsanlığın inanç başkentlerinden en kadimi Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da mübarek Ramazan ayının Kadir gecesinde ibadet eden müslümanlara "terör felsefesi" anlayışı ile haydutça saldıran İsrail’e karşı; dünya devletlerine ve BM’ye çok ivedi bir şekilde bu vahşi saldırıların durdurulması ve işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesi için siyasi ve hukuki baskı yapmalarını, tutumlarını buna rağmen değiştirmedikleri taktirde sözün bittiğinin ifade edilmesini ve zecri tedbirlerin hayata geçirilmesini öneriyoruz.

İnsan hakları ve uluslararası hukuku hoyratça yok sayıp müslümanları zalimce katleden İsrail’i ve faşist uygulamalarını, bu insanlık dışı duruma sessiz kalıp zımnen onaylayanları tarihe not düşerek en şiddetli şekilde telin ediyoruz.

12 Mayıs 2021, Çarşamba