Üsküdar Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

 

            Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

             

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doçentlik diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  • Yayın listesini içeren dört (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

 • Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli veya fakülteden onaylı fotokopisini,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Lisans transkript sureti ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli veya fakülte onaylı fotokopisini,
  • ALES Belgesi Fotokopisini (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.),
  • Lisans Transkript Suretini, 
  • Yabancı Dil Bilgi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

06/11/2014

Son Başvuru Tarihi

21/11/2014

Ön Değerlendirme Tarihi

26/11/2014

Giriş Sınav Tarihi

28/11/2014

Sonuç Açıklama Tarihi

03/12/2014

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında lisans mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunu olmak

Araştırma Görevlisi

1

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim

İletişim alanında Doktora yapmış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

İletişim fakültesi mezunu, Reklam tasarımı ve iletişim alanında yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak, en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak

Araştırma Görevlisi

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji Lisans mezuniyetine sahip olmak

Araştırma Görevlisi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup; ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi uzmanı veya protetik diş tedavisi uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Odyometri

Tıp fakültesi mezunu olup, KBB uzmanlığını almış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Ortopedik Protez Ortez

Tıp fakültesi mezunu olup, ortopedi ve travmatoloji uzmanlığını almış olmak.

Yrd. Doç. Dr

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Radyoterapi

Tıp fakültesi mezunu olup, Radyoloji uzmanlığını almış olmak ve radyasyon onkolojisi alanında çalışmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıp fakültesi mezunu olup, Radyoloji uzmanlığını almış olmak

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Tıbbi Aromatik Bitkiler

Farmasötik alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

1

 

            Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

 

             İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

  

 

  ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

 

Not: Müracaat süresi  gazetede yayımlandığı tarihten itibaren  15 gündür. Yabancı dil sınav tarihi adaylara telefonla duyurulacaktır

 

BAŞVURU  ADRESİ:

 

(İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14  Üsküdar - İSTANBUL     Tel:  0 216  400 2222

 

06.11.2014 11:30

Paylaş: