Sınav Ağırlıklarına İlişkin Önemli Duyuru!

Üniversitemiz Senatosunun 18.02.2021 tarihli ve 2021/07 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda; 2020 - 2021 Eğitim – Öğretim Yılı bahar döneminde, Üsküdar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönergesinin 12/3 maddesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların 12/3 maddesine istinaden;

  1. Ara sınavların ağırlığının %20, final sınavlarının ağırlığının %80 olarak belirlenmesine,
  2. Ara sınavların çevrimiçi (online), final sınavlarının ise pandemi koşullarına bağlı olarak gerektiğinde yeniden değerlendirmek koşuluyla yüz yüze yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize bahar dönemi sınavlarında başarılar dileriz.

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü